Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: updated layout for pdf export


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHED
 Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.Tato stránka vysvětluje, jak zaregistrovat organizaci v systému pro registraci organizací, pokud se chcete účastnit jedné z akcí řízených národními agenturami v rámci programů Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity.


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
titleDůležité
typeerror
classmax-width:80%; border-width: 1px

Než zahájíte registraci své organizace, ověřte, zda již není zaregistrována. Použijte funkci Vyhledávání (Search)systému pro registraci organizace.


Chcete-li dokončit proces registrace a uložit svůj postup, musíte kliknout na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register my organisation).  Toto tlačítko není aktivní, dokud nejsou vyplněny všechny povinné oddíly. Po registraci budou k dispozici další oddíly, které vám umožní nahrát dokumenty nebo zobrazit související akreditaci. V současné době se zobrazí pouze Charta Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání.


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
iconnone
titlePamatujte.
typewarning
classborder-width: 1px

Systém pro registraci organizací nemá funkci automatického ukládání. Nezavírejte prohlížeč ani nepřecházejte na jinou webovou stránku, dokud nedokončíte registraci kliknutím na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register my organisation). V opačném případě budou veškeré informace, které jste zadali, ztraceny a registraci budete muset opakovat od začátku.


Table of Contents
maxLevel3
minLevel3

Div
stylepage-break-after:always
Advanced Tables - Table Plus
autoNumberColStyleswidth:30px;
heading0
width85%
enableSortingfalse

Přístup na Portál programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Před zahájením nové registrace ověřte, zda vaše organizace již nebyla zaregistrována.

Pro jistotu před zahájením registrace dvakrát pomocí funkce vyhledat (search) ověřte, zda vaše organizace již není zaregistrovaná. Pokud jste si jisti, že není, vaši organizaci zaregistrujte.

Pokud najdete více výsledků, které odpovídají údajům o vaší organizaci, požádejte kolegy ve vaší organizaci o radu, kterou vybrat. Pokud je některé ID/PIC organizace přidruženo ke kódu ECHE, považuje se toto ID za správné ID organizace pro použití ve vašich aplikacích. 


Klikněte na tlačítko "Zaregistrovat mou organizaci" (Register My Organisation).

Začněte s registrací vaší organizace:

 1. Kliknutím na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register My Organisation) na domovské stránce portálu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity nebo 
 2. V nabídce Organizace (Organisations) vyberte možnost Zaregistrovat mou organizaci (Register My Organisation).

Budete přesměrováni do systému pro registraci organizací.

Image Modified


Div
stylepage-break-after:always


Přihlášení prostřednictvím vašeho EU Login účtu.

Pokud nejste přihlášeni, budete vyzváni k přihlášení prostřednictvím systému EU Login.

Pokud ještě účet systému EU Login nemáte, můžete si jej přímo na této stránce vytvořit pomocí volby Create an account. Použijte e-mailovou adresu, která bude spojena s EU Login účtem a která bude použita pro přístup ke všem systémům Evropské komise. Další informace naleznete na stránce systému EU Login.

Image Modified

Klikněte na tlačítko "Upravit" (Edit).

Na stránce Vítejte v systému pro registraci organizací (Welcome to the Organisation Registration system) klikněte na tlačítko Upravit (Edit). Status registrace je DRAFT (KONCEPT)

Pomocí postranní nabídky můžete přecházet do různých oddílů registračního formuláře. K dalšímu oddílu můžete přejít až po dokončení stávajícího oddílu (indikovaném zelenou ikonou).
Pokud se pokusíte přejít k dalšímu oddílu, aniž byste dokončili předcházející oddíl, zobrazí se upozornění. 

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:
825px;
85%

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameNavigation
PageWithExcerptCZ_OID Základní funkce systému pro registraci organizací


Div
stylepage-break-after:always


Image Modified


Vyplnění oddílu "Údaje o organizaci“ (Organisation data).

Zadejte požadované údaje o vaší organizaci, jako je například oficiální název organizace, obchodní název (zkratka názvu organizace), právní status, jazyk, země a další. Pokud vaše organizace již má PIC kód, ale informace o organizaci nebyly převedeny do systému pro registraci organizací, zadejte je zde.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
iconnone
titleNezapomeňte!
typegeneric
classborder-width: 1px

Nezapomeňte ověřit pomocí funkce Vyhledat (Search), zda byla vaše organizace převedena. Pokud organizaci najdete, není třeba ji znovu registrovat.Div
stylepage-break-after:always


Dostupné  tipy („tool tips“) označené ikonou  (info), poskytují další pokyny a pomoc při vyplňování každého pole.

Po zadání všech povinných informací se barva ikony oddílu Údaje o organizaci (Organisation data) změní na zelenou a můžete přejít do oddílu Sídlo organizace (Legal Address).

Image Modified


Vyplnění oddílu  "Sídlo organizace" (Legal Address).

V postranní nabídce přejděte do oddílu "Sídlo organizace" (Legal Address)  a zadejte požadované údaje. 

Po vyplnění všech povinných polí se barva ikony nabídky "Sídlo organizace" (Legal Address) změní na zelenou a můžete přejít do oddílu Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person)


Div
stylepage-break-after:always


Přidat "Kontaktní osobu organizace" (Organisation Contact Person).

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameContact_NoPIC
PageWithExcerptCZ_OID Přidání kontaktních údajů organizace a oprávněných uživatelů

Přidat "Oprávněného uživatele" (Authorised User).

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameAdd_SRUser
PageWithExcerptCZ_OID Přidání kontaktních údajů organizace a oprávněných uživatelů

Potvrdit registraci.

Po zadání všech údajů do registračního formuláře se zpřístupní tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register my organisation). Kliknutím na tlačítko odešlete data a dokončete registraci.

Zobrazí se potvrzovací zpráva a nově vytvořené ID organizaceID organizace tvoří 8 číslic, kterým předchází písmeno „E“. 

Image Modified

V horní části obrazovky si všimnete, že se status změnil z Koncept (Draft) na Registrováno (Registered) a zobrazí se nově vytvořené ID organizace

Stav Registered (Registrováno) znamená, že odeslání bylo úspěšné. Neznamená to však, že organizace je již certifikována Národní agenturou. 

Po zaregistrování vaší organizace budou k dispozici další dva oddíly:

Navíc je nyní možné přidat další oprávněné uživatele


Div
stylepage-break-after:always


Anchor
accreditation
accreditation
Oddíl "
Accreditations" (Akreditace).

Po úspěšné registraci se v postranní nabídce zobrazí oddíl Akreditace (Accreditations). Pokud vaše organizace nikdy nebyla zaregistrována u Evropské komise, nebudou v tomto oddílu zobrazeny žádné informace. Pokud jste zadali PIC, ke kterému je přidružená listina programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE), zobrazí se zde tato listina. Pokud jste zapomněli v oddílu Údaje organizace (Organisation data) zadat svůj PIC, můžete tak učinit v této fázi. Poté stiskněte tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation), vraťte se do oddílu Akreditace (Accreditations) a zkontrolujte, zda je nyní zobrazen váš kód ECHE.

Image Modified

Anchor
docs
docs
Oddíl "Dokumenty" (Documents). 

Jakmile je organizace zaregistrována, můžete přidat dokumenty, které Národní agentura potřebuje k certifikaci vaší organizace. Informace o dokumentech, které je třeba nahrát, najdete v průvodcích programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Další informace o tom, jak nahrávat a spravovat dokumenty vaší organizace, najdete na stránce CZ_OID Správa dokumentů.

Image Modified


Oznámení.

Systém pro registraci organizací zašle informační e-mail osobě, která organizaci zaregistrovala a všem osobám, které byly označeny jako oprávněné. Toto oznámení bude obsahovat ID organizace, další informace a související odkazy.

Div
stylepage-break-after:alwaysSouvisející články

Content by Label
showLabelsfalse
max25
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "eac_naitdoc_search" and label = "cz" and space = currentSpace() and type = "page"