Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel4
exclude1//2//3//4

Show If
userf63b015
groupNAITDOC-moderators
Follow the documentation check list: https://webgate.ec.europa.eu/CITnet/confluence/display/ITT/Checklist+for+creating+a+Wiki+pagehttps://webgate.ec.europa.eu/CITnet/confluence/display/ITT/Checklist+for+Post+User+Review%2C+NA+WG+Review+and+Publishing+a+Wiki+PageThis check list is not accessible to the National Agencies.


Show If
userf63b015
groupNAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY
Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this.Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse
This check list is not visible to the National Agencies.
 •  Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors
 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes
  •  Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators

IMT reference:

Jira
serverIMT
serverId8cb6da3e-6cc5-33c4-be79-b37abff6f784
keyITT-2519

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
pageNAITDOC:@self


Show If
userf63b015
groupNAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference:

Jira
serverIMT
serverId8cb6da3e-6cc5-33c4-be79-b37abff6f784
keyITT-2525

Status:

Status
colourGreen
titlepublishedExpand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing REVIEW. If the page is published for NA Working group review it will be indicated as REVIEW NA WG Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is AGED but may remain on this wiki for reference.

Please, note this message is not visible to the NA user group.
Relevantno za ...

Expand
titleKliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.


Advanced Tables - Table Plus
columnStylesborder:white 4px solid;text-align:left;,border:white 4px solid;text-align:center;,border:white 4px solid;text-align:right;,border:white 4px solid;text-align:right;
rowStylesfont-weight:bold;font-size:1em;color:white;background:#254f8e;border:white 4px solid,background:#d8e4f6;border:white 4px solid,
heading0
multiplefalse
enableHeadingAttributesfalse
stylebackground-color:#d8e4f6;border-collapse:collapse;
enableSortingfalse
classMyClass
enableHighlightingfalse
retainRowStyleOrderfalse


Razpisno letoUkrep

2018

ESE12 – partnerstva za prostovoljstvo

ESE13 – partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga
Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;
Kaj so partnerstva za prostovoljstvo?

Namen partnerstev za prostovoljstvo je omogočiti izkušenim organizacijam, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom, da razvijajo dolgoročnejše in trajnejše projekte prostovoljstva.

Partnerstva za prostovoljstvo naj bi torej tudi krepila kakovost in količino priložnosti za prostovoljstvo v okviru Evropske solidarnostne enote. Projekti naj bi strateško odgovarjali na pomembne potrebe družbe in prispevali h krepitvi skupnosti in ob tem mladim omogočali, da pridobivajo uporabne izkušnje, veščine in kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj, s čimer se izboljšuje njihova zaposljivost.
Kako partnerstva za prostovoljstvo delujejo? 

Ko je postopek izbire in dodelitve dotacije za partnerstva za prostovoljstvo (ESE12 – partnerstva za prostovoljstvo) zaključen, organizacija prijaviteljica in nacionalna agencija podpišeta krovni sporazum za partnerstvo, ki je bilo odobreno za financiranje. Izbira partnerstva za prostovoljstvo organizacijam prijaviteljicam omogoča, da prostovoljske aktivnosti prijavijo po poenostavljenem postopku v okviru treh letnih razpisov (ESE13 – partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga za 2018, 2019 in 2020).

Te 18-mesečne vloge za dotacijo ne gredo skozi ocenjevanje kakovosti, saj je bila ta že ocenjena v fazi odobritve partnerstva.Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;Katere aktivnosti so podprte v okviru partnerstev za prostovoljstvo? 

Partnerstva za prostovoljstvo lahko obsegajo eno ali več od naslednjih aktivnosti:

1. Individualno prostovoljstvo

Individualna prostovoljska aktivnost je neplačano prostovoljsko delo za polni delovni čas (vsaj 30 in ne več kot 38 ur na teden), ki v splošnem traja od 2 do 12 mesecev ter nudi mladim priložnost, da neposredno prispevajo k delu organizacij, ki delujejo na področjih, povezanih s solidarnostjo, in tako odgovarjajo na točno opredeljene in pomembne družbene potrebe.

V jasno utemeljenih primerih, predvsem za spodbujanje udeležbe mladih s posebnimi potrebami ali manj priložnostmi, se lahko potrdi in izvaja tudi prostovoljske službe v trajanju od 2 tednov do 2 mesecev. Ta format prostovoljstva se lahko izvaja tako individualno kot v skupinah mladih.

Individualno prostovoljstvo se lahko izvaja v obliki čezmejnih aktivnosti, torej izven države, kjer udeleženec prebiva, ali kot aktivnosti znotraj države, kar pomeni v isti državi, kjer ima udeleženec zakonito prebivališče.

2. Skupinsko prostovoljstvo:

Skupinske prostovoljske aktivnosti omogočajo skupinam od 10 do 40 mladih prostovoljcev iz vsaj dveh različnih držav, da skupaj izvajajo prostovoljsko delo v družbeno koristnih projektih za obdobje od 2 tednov do 2 mesecev. Vsaj četrtina prostovoljcev mora biti iz tujine. V prostovoljskih skupinah bodo prostovoljci Evropske solidarnostne enote izvajali naloge v projektu za krajši čas (običajno, a ne izključno, v času dopustov, med počitnicami med semestri, na prehodu med izobraževanjem in zaposlitvijo itd.). Kljub krajšemu trajanju bodo te aktivnosti koristne tako za posameznike kot za skupnosti, kjer se prostovoljstvo izvaja.

Prednosti te posebne oblike skupinskih aktivnosti v primerjavi z običajnimi individualnimi prostovoljskimi aktivnostmi vključujejo naslednje:

  • Prostovoljci izvajajo aktivnost v skupini, kar je lahko spodbuda mladim, ki se ne počutijo pripravljeni, da bi se sami soočili s potencialno zahtevnejšimi izkušnjami.
  • Aktivnosti so krajše, kar lahko spodbuja udeležbo mladih, ki se zaradi študija ali dela ne morejo obvezati za daljši čas, a vseeno želijo biti koristni skupnosti.

3. Predhodni načrtovalni obiski:

Načrtovalni obisk države gostiteljske organizacije pred prostovoljskimi aktivnostmi. Namen predhodnega načrtovalnega obiska je zagotoviti visoko kakovost aktivnosti preko pomoči in priprave administrativnih dogovorov, graditi zaupanje in razumevanje ter vzpostaviti trdno partnerstvo med vključenimi organizacijami. 
Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;


Kakšne so vloge sodelujočih organizacij?

V vsakem projektu, ki nudi enega ali več formatov prostovoljskih aktivnosti, ki spadajo pod partnerstva za prostovoljstvo, morajo »sodelujoče organizacije« pokriti naslednji vlogi:

 • Gostiteljska vloga, ki pokriva celoten obseg aktivnosti, povezanih s sprejemanjem udeleženca solidarnostne enote, vključno z oblikovanjem programa aktivnosti mladega udeleženca ter ustreznim usmerjanjem in podporo udeležencu v vseh fazah projekta (nekatere od teh aktivnosti lahko izvaja podporna organizacija, vključena v dani projekt).

 • Podporna vloga, ki obsega podporo, pripravo in/ali usposabljanje udeležencev pred odhodom, usklajevanje med udeleženci in gostiteljsko organizacijo in/ali podpora udeležencem po vrnitvi z aktivnosti, vključno z usmerjanjem na lokalne organizacije in projekte, kamor se lahko vključijo po koncu svoje aktivnosti. Poleg tega lahko podporna organizacija prevzame nekatere dele gostiteljske vloge, kadar gostiteljska organizacija ne more ali ne želi biti odgovorna zanje.

Vsaka organizacija, ki želi sodelovati v partnerstvih za prostovoljstvo in opravljati katero od teh vlog, mora imeti veljaven in ustrezen znak kakovosti ali akreditacijo Erasmus+ za prostovoljske aktivnosti.Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;


Kako se prijavite?

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel in ("esc12","esc13") and label = "esc_wf" and label = "si" and label = "index" and label = "4_eac_naitdoc" and space = currentSpace()