Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel4
exclude1//2//3//4

Show If
userf63b015
groupNAITDOC-moderators
Follow the documentation check list: https://webgate.ec.europa.eu/CITnet/confluence/display/ITT/Checklist+for+creating+a+Wiki+pagehttps://webgate.ec.europa.eu/CITnet/confluence/display/ITT/Checklist+for+Post+User+Review%2C+NA+WG+Review+and+Publishing+a+Wiki+PageThis check list is not accessible to the National Agencies.


Show If
userf63b015
groupNAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY
Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this.Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse
This check list is not visible to the National Agencies.
 •  Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors
 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes
  •  Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators

IMT reference:

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
pageNAITDOC:@self


Show If
userf63b015
groupNAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference:

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHEDExpand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing REVIEW. If the page is published for NA Working group review it will be indicated as REVIEW NA WG Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is AGED but may remain on this wiki for reference.

Please, note this message is not visible to the NA user group.
Érvényesség...

Expand
titleIde kattintva megtekintheti a táblázatot a pályázati felhívási évekkel és a pályázati kategóriákkal, amelyekben a következő wiki oldal releváns.


Advanced Tables - Table Plus
columnStylesborder:white 4px solid;text-align:left;,border:white 4px solid;text-align:center;,border:white 4px solid;text-align:right;,border:white 4px solid;text-align:right;
rowStylesfont-weight:bold;font-size:1em;color:white;background:#254f8e;border:white 4px solid,background:#d8e4f6;border:white 4px solid,
heading0
multiplefalse
enableHeadingAttributesfalse
stylebackground-color:#d8e4f6;border-collapse:collapse;
enableSortingfalse
classMyClass
enableHighlightingfalse
retainRowStyleOrderfalse


Call YearAction

2018

ESC12 - Volunteering Partnerships

ESC13 - Volunteering Partnerships Annual
Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;
Mit nevezünk önkéntes partnerségeknek? 

Az Önkéntes partnerségek célja, hogy hozzásegítse a tapasztalt önkéntes szervezeteket / intézményeket, hogy hosszabb távú, fentarthatóbb önkéntes projekteket dolgozzanak ki.

Az Önkéntes partnerségek ezáltal növelni szeretnék az Európai Szolidaritási Testület önkéntes lehetőségeinek a minőségét és a számát is. A projekteknek stratégiai módon kell reagálniuk fontos társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek megerősítéséhez, miközben lehetővé kell tenniük a fiatalok számára, hogy hasznos tapasztalatokat, készségeket és kompetenciákat szerezzenek személyes, oktatási, társadalmi, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz, növelve ezzel a foglalkoztathatóságukat.
Hogyan működnek az Önkéntes partnerségek? 

Miután a támogatott pályázók kiválasztása megtörtént az Önkéntes partnerségek (ESC12 – Önkéntes partnerségek) pályázattípusnál, a pályázó szervezet / intézmény és a Nemzeti Iroda partnerségi keretmegállapodást köt egymással. Az Önkéntes partnerség támogatása lehetőséget nyújt a pályázó szervezet / intézmény számára, hogy egyszerűbb módon pályázhasson önkéntes tevékenységek megvalósítására három éves felhívás ideje alatt (ESC13 – Önkéntes Partnerségek (Éves támogatás 2018-2019-2020-ra).

Ezek a támogatási kérelmek egy 18 hónapos időszak alatt nem kerülnek minőségi szempontú értékelésre, mivel a minőség értékelése már a partnerségi keretprogram szakaszában megtörtént.


Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;
Milyen tevékenységek támogathatók az Önkéntes partnerségek keretében? 

Az Önkéntes Partnerségek a következő tevékenységek egy vagy több kombinációját foglalhatják magukban:

1. Egyéni Önkéntesség

Az egyéni önkéntes tevékenység teljes időben végzett (legalább heti 30, de 38 óránál nem több) fizetés nélküli önkéntes szolgálat, általában 2 hónaptól 12 hónapig terjedő időszakban. Ez a fajta tevékenység a fiatalok számára nyújt lehetőséget, hogy közvetlenül hozzájárulhassanak a szolidaritási területen tevékenykedő szervezetek / intézmények munkájához, amelyek jól definiált és fontos társadalmi igényekkel foglalkoznak.

Megfelelően indokolt esetekben, különösen a speciális igényű vagy hátrányos helyzetű fiatalok részvételre való bátorítása érdekében, 2 héttől 2 hónapig terjedő önkéntes szolgálat is elfogadható és megvalósítható. Az önkéntességnek ez a formája egyénileg vagy csoportosan is történhet.

Az egyéni önkéntesség történhet határon túl, ami azt jelenti, hogy a résztvevő lakóhelye szerinti országtól eltérő országban, vagy belföldön, ami azt jelenti, hogy a résztvevő lakóhelye szerinti országgal megegyező országban

2. Csoportos önkéntesség:

A csoportos önkéntesség esetén legalább két különböző országból 10-40 fő fiatal önkéntes érkezik azzal a céllal, hogy közösségi szolgálat projektek megvalósításában önkéntes tevékenységet végezzenek, 2 hét és 2 hónap közötti időszakban. A résztvevők legalább negyedének külföldről kell érkeznie. Csoportos önkéntesség esetén az Európai Szolidaritási Testület önkéntesei egy projekthez tartozó feladatokat látnak el egy rövid időszak alatt (általában, de nem kizárólagosan, ünnepnapokon, a tanulmányi időszakok közötti szünetekben, az oktatásból a munkába való átmenet alatt, stb.) A rövidebb időtartamuk ellenére ezek a tevékenységek értékesek lesznek mind az egyének, mind a közösségek számára, akik előnyökhöz juthatnak a szolgálat által

Ennek a speciális csoporttevékenység típusnak az előnyei a szokásos egyéni önkéntes tevékenységekhez képest a következőket foglalják magukban:

  • Az önkéntesek csoportban fogják a tevékenységeket elvégezni. Ez ösztönzőleg hathat azokra a fiatalokra, akik nem állnak készen arra, hogy egyedül is kihívást jelentő tapasztalatokat szerezzenek;
  • A tevékenység időtartama rövidebb lesz. Ez támogathatja azoknak a fiataloknak a részvételét, akik nem tudják magukat hosszabb távra elkötelezni a tanulmányaik vagy munkájuk miatt, de továbbra is segíteni szeretnének a közösségnek.

3. Előkészítő találkozó:

Tervező látogatás a fogadó szervezet országában az önkéntes tevékenységet megelőzően. Az előkészítő találkozó célja, hogy biztosítsa a magas színvonalú tevékenységeket az adminisztratív intézkedések megkönnyítésével és előkészítésével, a bizalom és egymás megértésének megteremtése, valamint az érintett szervezetek / intézmények közötti szilárd partnerség kialakítása
Milyen szerepe lehet a részt vevő szervezeteknek / intézményeknek?

Az önkéntes partnerségek keretében megvalósuló önkéntes tevékenységek egy vagy több formáját kínáló projekteknek a „részt vevő szervezetek / intézmények” által a következő szerepeket és feladatokat kell ellátniuk

 • Fogadó szerep, ami magában foglalja a Szolidaritási Testület résztvevőjének fogadásával kapcsolatos tevékenységek teljes körét, ideértve a fiatalok tevékenységéhez kapcsolódó program kidolgozását, valamint a résztvevők iránymutatásának és támogatásának biztosítását a projekt valamennyi fázisában (a tevékenységek egy részét elvégezheti az ugyanazon projektben részt vevő támogató szervezet / intézmény).

 • Támogató szerep, ami magában foglalja a résztvevők támogatását, felkészítését és / vagy indulás előtti képzését, a résztvevők és a fogadó szervezetük / intézményük közötti mediációt, és / vagy a résztvevők részére elhelyezés utáni támogatás biztosítását, ideértve a helyi szervezetek / intézmények vagy projektek felé irányítást, amelyekkel a tevékenységük befejezését követően együttműködhetnek, illetve amelyekben részt vehetnek. Továbbá, ahol a fogadó szervezet / intézmény nem tud, vagy nem kíván felelősséget vállalni a fogadó funkcióból eredő valamely feladatokért, a támogató szervezet / intézmény ezeket is elláthatja.

Azoknak a szervezeteknek/ intézményeknek, amelyek az önkéntes partnerségekben részt kívánnak venni és ezen szerepek egyikét el kívánják látni, érvényes és releváns Minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük az önkéntességre vonatkozóan vagy pedig Erasmus+ önkéntességi akkreditációval.Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;


Hogyan kell pályázni?

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel in ("esc12","esc13") and label = "esc_wf" and label = "hu" and label = "index" and space = currentSpace()