Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Info box OID added, Default page macros updated


moderatorsEditorsDG EAC
Advanced Tables - Table Plus


Show If
userf63b015
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check

list: https://webgate.ec.europa.eu/CITnet/confluence/display/ITT/Checklist+for+creating+a+Wiki+page

https://webgate.ec.europa.eu/CITnet/confluence/display/ITT/Checklist+for+Post+User+Review%2C+NA+WG+Review+and+Publishing+a+Wiki+Page

This check list is

lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
userf63b015
groupNAITDOC-
auditors, NAITDOC-
Moderators, NAITDOC-Reviewer-
NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this.

Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under

Edit
 •  Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes
 
  • & Send request to EAC IT Training
 


Multiexcerpt include
MultiExcerptNameORS info box
PageWithExcerptLT_Elektroninių paraiškų formų pildymo gairėsmoderatorsEditorsDG EAC
Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Jira
serverIMT
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId8cb6da3e-6cc5-33c4-be79-b37abff6f784
keyITT-1890
Jira
serverIMT
serverId8cb6da3e-6cc5-33c4-be79-b37abff6f784
keyITT-2708

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
userf63b015
groupNAITDOC-
auditors, NAITDOC-
Moderators, NAITDOC-Reviewer-
NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Jira
serverIMT
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId8cb6da3e-6cc5-33c4-be79-b37abff6f784
keyITT-1790

Status:

Status
colourGreen
title

published

PUBLISHEDExpand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

REVIEW

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as

REVIEW

Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 

AGED but

Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference.

 Please, note this message is not visible to the NA user group.Kas yra akreditacija?

Akreditacijos procesas užtikrina, kad organizacija, norinti gauti programos „Erasmus+“ finansavimą tam tikrai veiklai, atitinka tam veiksmui Europos Komisijos keliamus kokybinius standartus ir reikalavimus. Priklausomai nuo veiklos arba šalies, kurioje organizacija yra registruota, akreditaciją suteikia Nacionalinė agentūra, Vykdomoji agentūra arba SALTO resursų centras. Akreditacija reikalinga organizacijoms, kurios nori dalyvauti aukštojo mokslo projektuose (įskaitant mobilumą) arba mobilumo veiklose jaunimo srityje. 

Erasmus+ programos vadovas: III priedas.

Kada akreditacija yra reikalinga?Useful links

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE) 

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos (ECHE) turėjimas yra reikalavimas aukštojo mokslo institucijoms, esančioms Programos šalyje, kurios nori dalyvauti aukštojo mokslo mobilumo projekte kaip pavienė aukštojo mokslo institucija arba nacionalinio mobilumo konsorciumo narė. Kasmet Europos Komisija per Švietimo, audiovizualinę ir kultūros vykdomąją agentūrą paskelbia specialų kvietimą, kuriame numatomos detalios sąlygos ir kokybiniai kriterijai, siekiant gauti ECHE. Šis kvietimas prieinamas Vykdomosios agentūros tinklalapyje. 

Jei aukštojo mokslo institucija yra šalyje Partnerėje, ji turi gauti akreditaciją iš atitinkamos nacionalinės organizacijos, kuri suteikia akreditacijas toje šalyje. Kadangi šios institucijos negali gauti ECHE, jos turi sudaryti tarpinstitucines sutartis su savo partneriais Programos šalyse, kurios atitinka ECHE principus. 

Erasmus+ programos vadovas: I priedas.

Akreditacija aukštojo mokslo mobilumo konsorciumui (KA108)

Organizacija iš Programos šalies, teikianti paraišką nuo nacionalinio mobilumo konsorciumo, privalo turėti galiojančią konsorciumo akreditaciją. Ją suteikia Nacionalinė agentūra, vertinanti finansavimo poreikį aukštojo mokslo mobilumo projektams. Paraiška akreditacijai ir mobilumo projektui gali būti teikiama tuo pačiu metu. Tačiau dotacija bus suteikiama tų institucijų projektams, kurios sėkmingai gavo akreditaciją.

Erasmus+ programos vadovas: I priedas.

„Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija

Profesinio mokymo mobilumo chartija siekiama pagerinti europinio tarptautiškumo strategijas profesinio mokymo srityje, padaryti jas tvaresnes, taip pagerinant tarptautinio mobilumo kokybę ir kiekybę profesinio mokymo sektoriuje. Kvietimai teikti paraiškas Profesinio mokymo mobilumo chartijai gauti kasmet skelbiami nacionalinių agentūrų tinklapiuose. 

Profesinio mokymo mobilumo chartijos turėjimas suteikia galimybę teikti „Erasmus+“  paraiškas 1 pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo mokinių ir darbuotojų mobilumui supaprastintu būdu. 

Erasmus+ programos vadovas: I priedas.

Savanoriškoje veikloje dalyvaujančių organizacijų akreditacija (KA110)

Akreditacija suteikia prieigą prie „Erasmus+“ savanoriškų veiklų ir užtikrina, kad būtų laikomasi principų bei minimalių kokybės standartų. Šie standartai numatomi „Erasmus+“ savanorystės chartijoje ir akreditacijos gairėse, kurios yra publikuojamos Europos Komisijos interneto svetainėje. 

Organizacija iš Programos šalies, Vakarų Balkanų šalies, Pietų Viduržemio jūros šalies, Rytų partnerystės šalies ar Rusijos teritorijos, pripažįstamos pagal tarptautinę teisę, norinti siųsti arba priimti savanorius arba koordinuoti savanorystės projektus, turi būti akredituota. 

Erasmus+ programos vadovas: I priedas.


Kaip naudoti akreditacijos nuorodą paraiškos formoje

Kai suteikiama akreditacija, ji susiejama su organizacijos informacija per PIC numerį. Kai PIC numeris įvedamas į formą, organizacijos informacija, susieta su PIC numeriu, bus automatiškai perkeliama į paraiškos formą. 

Priklausomai nuo pagrindinio veiksmo, akreditacijos nuoroda gali būti:

 • matoma, bet neredaguojama
 • pasirenkama iš išsiskleidžiančio meniu
 • įvedama į tekstinį laukelį
 • nematoma.

Kaip pateikti paraišką akreditacijai, naudojant elektroninę paraiškos formą? 

Page Tree
root@self