Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page . Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training

Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference:  https://webgate.ec.europa.eu/imt/browse/ITT-3302

Page labels:

Page info
labels
labels
pageNAITDOC:@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourRed
titleIT TRANSLATIONExpand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
This page explains how to enter the applicant organisation details for your organisation in the application formNa tej strani najdete razlago, kako v prijavni obrazec za svojo organizacijo vnesete podrobnosti o organizaciji prijaviteljici.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
titleTake notePomnite
typewarning
classmax-width:80%

Please note that questions or fields may vary depending on the key action of your application.

In the example used below, the applicant organisation is added. If you are applying on behalf of a mobility consortium, please also see Web Forms Mobility Consortium

Pomnite, da se lahko vprašanja in polja razlikujejo glede na ključno aktivnost vaše prijave.V spodnjem primeru je dodana organizacija prijaviteljica. Če se prijavljate v imenu konzorcija za mobilnost, si oglejte tudi Prijavni obrazci Konzorcij za mobilnost.

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameOID
PageWithExcerptNAITDOC:Web Forms Participating OrganisationsExcerpt
Quick steps

Hitri pregled korakov

Table of Contents
maxLevel4
minLevel3
outlinetrue
exclude1//2//3//4//5//
styleNone

Detailed steps

Podroben opis korakov

Update Organisation Details. 

The Applicant Organisation Details screen opens.

The tabs along the top can be clicked to navigate to the different sections of the current screen. Alternatively, scroll down to reveal more of the screen. Tabs indicated with a green check mark are completed. Tabs displaying a red warning sign indicate missing information. 

The applicant organisation details are automatically completed with the organisation details as provided in the Organisation Registration system. Those cannot be edited in the form, but additional non-mandatory information can be added in this section (for example: Department or Email). 

Image Removed

Advanced Tables - Table Plus
width100%
autoNumbertrue
Steps

Click "Participating Organisations" in the side menu.

Click on the Participating Organisations link in the side menu. The Participating Organisations screen opens. In this example, the Applicant Organisation and Partner Organisations can be added.

Image Removed

Enter the "Organisation ID".

Enter the Organisation ID of the applicant organisation. The organisation details linked to this ID are automatically inserted into the application form.

 1. The Organisation ID field indicates a green stripe. This means that the provided Organisation ID is recognised. The red warning sign before the Organisation ID field however indicates that additional organisation details are required.
 2. The organisation details linked to this Organisation ID are entered into the application form. On this screen, the Legal name and Country are displayed.
 3. To view the full details of the organisation and provide the additional mandatory organisation details, click on the menu button and select Organisation Details.

Image Removed

Anchor
OrgDetailsOrgDetails

Update the Profile (if applicable).

The first information to update is the Profile.

Select the Type of Organisation from the drop-down menu. If you have already applied for Erasmus+ in the past, the field Type of Organisation will be pre-filled. Please check if the value displayed is correct. If it is not correct, please choose the correct option from the drop-down menu.

Image Removed

Add the "Associated Persons". 

The next section to complete in the applicant organisation details is Associated Persons. Visit Web Forms Add associated persons to organisations to see how to add those to the application form. 

Image Removed

Update Additional fields and tabs.

Additional information is required in the section Background and Experience. Provide the required information in the available free text field fields.

In this example, additional fields display because Yes was selected under the question on previous participation in a project. In such a situation, you have to provide the additionally required information to complete the section.

Image Removed

Complete the applicant organisation information

Once all details for the organisation are updated in the form, navigate back to the Participating Organisations main screen.

Image Removed

The Applicant Organisation information is now marked with a green check, meaning all mandatory information was entered.

Image Removed

If the applicant organisation is the only organisation required in the form and all details are completed, Participating Organisations is marked with a green check in the side menu.

Image Removed

Related articles


Koraki

Kliknite »Sodelujoče organizacije« v stranskem meniju.

Kliknite povezavo Sodelujoče organizacije v stranskem meniju. Odpre se stran Sodelujoče organizacije. V tem primeru se lahko dodajo organizacija prijaviteljica in partnerske organizacije.

Image Added

Vnesite »identifikacijsko kodo organizacije«.

Vnesite identifikacijsko kodo organizacije, ki je organizacija prijaviteljica. Podrobnosti organizacije, ki je povezana s to identifikacijsko kodo, so samodejno vnesene v prijavni obrazec.

 1. Polje identifikacijska koda organizacije je označeno z zeleno črto. To pomeni, da je bila vnesena identifikacijska koda organizacije prepoznana. Rdeč opozorilni znak pred poljem za identifikacijsko kodo organizacije označuje, da so potrebne dodatne podrobnosti o organizaciji.
 2. Podrobnosti o organizaciji, ki so povezane s to identifikacijsko kodo organizacije, so vnesene v prijavni obrazec. Na tej strani sta prikazana uradni naziv in država.
 3. Za ogled vseh podrobnosti o organizaciji in za vnos dodatnih obveznih podrobnosti o organizaciji kliknite na gumb Meni in izberite Podrobnosti o organizaciji.

Image Added

Posodobite podrobnosti o organizaciji.
Anchor
OrgDetails
OrgDetails

Odpre se stran Podrobnosti o organizaciji prijaviteljici.

Za prehod na druge predele trenutne strani lahko kliknete zavihke na vrhu strani. Lahko pa se tudi pomaknete navzdol in tako odkrijete preostali del strani. Zavihki, označeni z zeleno kljukico, so izpolnjeni. Zavihki, označeni z rdečim opozorilnim znakom, nakazujejo manjkajoče podatke.

Podrobnosti o organizaciji prijaviteljici so samodejno izpolnjene s podrobnostmi o organizaciji, ki ste jih vnesli v Sistem za registracijo organizacij. Teh ni mogoče spreminjati v obrazcu, vendar pa je v tem odseku dovoljeno dodati neobvezne dodatne informacije (npr.: oddelek ali e-poštni naslov).

Image Added

Posodobite profil (če je potrebno).

Najprej je treba posodobiti profil.

V spustnem meniju izberite Vrsta organizacije. Polje Vrsta organizacije bo že izpolnjeno, če ste se v preteklosti že prijavljali na program Erasmus+. Preverite, ali so prikazani podatki pravilni. Če podatki niso pravilni, izberite pravilno možnost v spustnem meniju.

Image Added

Dodajte »Osebe, povezane z organizacijami«.

Naslednji odsek, ki ga je treba izpolniti v obrazcu podatki o organizaciji prijaviteljici, je Osebe, povezane z organizacijami. Obiščite spletno mesto Spletni obrazci Dodajte osebe, povezane z organizacijami in si oglejte, kako dodati te osebe v spletni obrazec.

Image Added

Posodobite Dodatna polja in zavihki.

V odseku Ozadje in izkušnje so potrebne dodatne informacije. V razpoložljiva polja za prosto besedilo vnesite potrebne informacije.

V tem primeru se prikažejo dodatna polja, saj ste pri vprašanju o predhodnem sodelovanju pri projektu izbrali Da. Da izpolnite ta odsek, morate v tem primeru navesti dodatne potrebne informacije.

Image Added

Izpolnite informacije o organizaciji prijaviteljici

Ko so v obrazcu posodobljeni vsi podatki o organizaciji, se vrnite nazaj na glavno stran Sodelujoče organizacije.

Image Added

Organizacija prijaviteljica je tako označena z zeleno kljukico, ki nakazuje, da so bili vneseni vsi obvezni podatki.

Image Added

Če je v obrazcu potreben samo vnos organizacije prijaviteljice in so zavedeni vsi podatki, je zavihek Sodelujoče organizacije označen z zeleno kljukico v stranskem meniju.

Image Added

Povezani članki

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "wf" and label = "PTSI" and label = "4_eac_naitdoc" and label = "basics" and space = currentSpace() and type = "page"