Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: updated layout for pdf export


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

Panel
borderColorRed
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth7
titleBGColorred
borderStylesolid
titleDO NOT Move or Replace

This page is linked to the graphic on the page CZ_OID Správa kontaktních údajů a oprávněných uživatelů. Please update content on this page after it has passed NA WG review.Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page info
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHED
 Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.Tato stránka vysvětluje, jak přidat, upravit a odstranit kontaktní údaje organizace a oprávněné uživatele v systému pro registraci organizací.


Table of Contents
maxLevel2
minLevel2
outlinetrue
exclude1//2//3//4//5//
styleNone
Přidání kontaktních údajů organizace a oprávněných uživatelů


Table of Content Zone
maxLevel4
minLevel3
locationtop


Div
stylepage-break-after:alwaysAdvanced Tables - Table Plus
autoNumberColStyleswidth:30px
heading0
width90%
enableSortingfalse

Přidání „kontaktní osoby organizace“.

Multiexcerpt
MultiExcerptNameContact_NoPIC


V postranní nabídce přejděte do oddílu „Kontaktní osoba organizace" (Organisation Contact Person).

Otevře se obrazovka Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person)

Zadejte všechny požadované údaje.

Je třeba zadat údaje jako jsou Jméno a příjmení (First and Last Name), Funkce v organizaci (Position in the organisation)pracovní e-mail (professional e-mail). Všechna povinná pole jsou jasně označena *.

Ve výchozím nastavení nejsou zaškrtnuta políčka pro použití telefonních čísel a adresy organizace. Pokud chcete tyto údaje pro kontaktní osobu zadat, zaškrtněte tato políčka. Příslušné informace budou převzaty z oddílu Údaje organizace (Organisation data) registračního formuláře. 

Pokud se telefonní čísla nebo adresa kontaktní osoby liší od informací poskytnutých v rámci údajů o organizaci, uveďte tyto údaje do dostupných polí. 

Oddíl Kontaktní osoba organizace (Contact Person) bude označen jako dokončený.

Po zadání všech povinných údajů v tomto oddílu se barva ikony v postranní nabídce změní na zelenou. Můžete přejít k dalšímu oddílu registračního formuláře: Oprávnění uživatelé (Authorised Users)
Přidání prvního „oprávněného uživatele“. 

Multiexcerpt
MultiExcerptNameAdd_SRUser

Jako osoba registrující organizaci jste prvním oprávněným uživatelem. Během procesu registrace organizace musíte zadat své osobní údaje. 

Přejděte do oddílu Oprávnění uživatelé (Authorised Users).

Otevře se obrazovka Oprávnění uživatelé (Authorised Users). Některé z vašich osobních údajů jsou již vyplněny, například vaše jméno (First name), příjmení (Last name) a e-mailová adresa. Tyto údaje se přenesou z vašeho EU Login účtu. Jméno, příjmení ani pracovní e-mailovou adresu nelze změnit. 

Zadejte všechny požadované údaje.

Zadejte chybějící povinné údaje. Po vyplnění všech požadovaných polí se barva ikony v postranní nabídce změní na zelenou.  

V této fázi procesu registrace není možné přidat další oprávněné uživatele. To je možné až po odeslání registračního formuláře.Div
stylepage-break-after:alwaysPřidání dalších „autorizovaných uživatelů“ (je-li třeba).

Multiexcerpt
MultiExcerptNameAdd_AuthorisedUsers


Přidání dalších oprávněných uživatelů je možné pouze po prvotním zadání údajů organizace do systému nebo po aktualizaci stávajících údajů o organizaci

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
titleDůležité
typeerror
classmax-width:80%; border-width: 1px

Registrace dalších oprávněných uživatelů v systému pro registraci organizací je možná pouze v případě, že tito uživatelé již mají účet EU login.

E-mailová adresa uživatele slouží k ověření platnosti registrace. Přejděte do oddílu „Oprávnění uživatelé" (Authorised Users) a klikněte na tlačítko „Přidat nového uživatele" (Add new).

Chcete-li přidat další uživatele, klikněte na tlačítko„Přidat nového uživatele" (Add new)

Zadejte požadované údaje.

V okně Vytvořit oprávněného uživatele (Create an authorised user) zadejte všechny požadované údaje.

Pamatujte: Uživatel, který má být zaregistrován, musí mít existující EU Login účet. Pokud zadaná e-mailová adresa není rozpoznána, registrace tohoto uživatele nebude možná. Zobrazí se upozornění.  

Div
stylepage-break-after:alwaysKlikněte na Vytvořit oprávněného uživatele (Create an authorised user).

Tlačítko Vytvořit oprávněného uživatele (Create an authorised user) se aktivuje po zadání všech povinných informací o uživateli. Kliknutím na toto tlačítko údaje uložte. 

Zobrazí se obrazovka Oprávnění uživatelé (Authorised Users), která nyní zobrazuje nově vytvořeného uživatele v seznamu oprávněných uživatelů.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width: 85%


Message Box
titlePamatujte
typewarning
classmax-width:80%

Nově přidaný oprávněný uživatel ještě není uložen. Ujistěte se, že jste změny uložili kliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation)Div
stylepage-break-after:alwaysOpakováním těchto kroků můžete přidat další oprávněné uživatele.

Chcete-li přidat více oprávněných uživatelů, opakujte výše uvedené kroky.

„Aktualizovat mou organizaci" (Update my organisation).

Po přidání všech oprávněných uživatelů uložte nové informacekliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Pokud byla aktualizace úspěšná, zobrazí se zpráva Úspěch (Success)


Oznámení.

Multiexcerpt
MultiExcerptNameNotifications


Systém pro registraci organizací zašle e-maily s upozorněním vždy, když je vytvořen nový oprávněný uživatel. Oznámení se zasílají nově přidanému oprávněnému uživateli a všem již existujícím oprávněným uživatelům organizace. Div
stylepage-break-after:alwaysÚpravy a odstranění kontaktních údajů organizace a oprávněných uživatelů

Table of Content Zone
maxLevel3
minLevel3
locationtop

Chcete-li upravit údaje o organizaci, otevřete položku Moje organizace (My Organizations) a vyberte možnost „Upravit“ (Edit).

Chcete-li aktualizovat údaje o organizaci, přejděte na stránku Moje organizace (My Organisations) portálu programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a vyberte možnost Upravit (Edit).


Advanced Tables - Table Plus
autoNumberColStyleswidth:30px
heading0
width90%
enableSortingfalse

Úprava kontaktních údajů organizace. 

Multiexcerpt
MultiExcerptNameEdit_orgContact


Chcete-li upravit kontaktní osobu organizace: 

 1. Přejděte do oddílu Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person).
 2. Všechny informace na obrazovce kontaktních údajů organizace lze změnit. Proveďte potřebné úpravy. 

Pokud již nejsou potřeba další změny, klikněte v postranní nabídce na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete. Div
stylepage-break-after:always


Úprava oprávněného uživatele.

Multiexcerpt
MultiExcerptNameEdit_AuthorisedUser


Přejděte do oddílu „Oprávnění uživatelé" (Authorised Users).

Otevřete oddíl Oprávnění uživatelé (Authorised Users). Zobrazí se seznam přidaných oprávněných uživatelů. 

Klikněte na ikonu „Edit“ (Upravit) a proveďte požadované změny.

Vyhledejte v seznamu kontakt, který chcete aktualizovat, a klikněte na ikonu Edit (Upravit) ve tvaru tužky vedle tohoto kontaktu. 

Proveďte úpravy a klikněte na „Aktualizovat kontakt" (Update Contact).

V okně Upravit kontakt (Edit a contact) proveďte požadované změny. 

Potvrďte změny.

Pokud již nejsou potřeba další změny, klikněte v postranní nabídce na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete.  Div
stylepage-break-after:always


Odstranění oprávněného uživatele.

Multiexcerpt
MultiExcerptNameDelete_AuthorisedUser


Chcete-li odstranit autorizovaného uživatele:

 1. Přejděte do oddílu Oprávnění uživatelé (Authorised Users). Zobrazí se seznam oprávněných uživatelů.  
 2. Vyberte uživatele, který má být odstraněn, a klikněte na ikonu Odstranit (Delete) ve tvaru odpadkového koše.
 3. Potvrďte kliknutím na Ano (Yes) ve vyskakovacím okně. Kliknutím na Ne (No) odstranění zrušíte.

Kliknutím na tlačítko  Aktualizovat moji organizaci (Update my organisation) v postranní nabídce změny uložte. Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
titlePamatujte:
typewarning
classmax-width:80%; border-width: 1px

Uživatele označeného jako Registrující sám sebe (Self Registrant) nelze odstranit.
Oznámení.

Multiexcerpt
MultiExcerptNameNotifications2


E-maily s oznámením se odesílají, pokud byly kontaktní nebo uživatelské informace aktualizovány nebo odstraněny z informací o organizaci v systému pro registraci organizací. Oznámení jsou zasílána změněnému nebo odebranému kontaktu a všem ostatním existujícím kontaktům zaregistrovaným pro organizaci.


Div
stylepage-break-after:alwaysSouvisející články

Content by Label
showLabelsfalse
max20
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "eac_naitdoc_search" and label = "cz" and space = currentSpace() and type = "page"