Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ustrezno za ...

 Kliknite tukaj, da razširite pogled in si ogledate spodnjo tabelo, ki predstavlja leto/-a razpisa, ključno/-a dejanje/-a in dejanje/-a, kjer je ustrezna naslednja wiki stran.

Leto razpisa Ključno dejanje Dejanje

2020 in dalje

Vsi

Vsi


Preden lahko oddate prijavo, je prijavnemu obrazcu treba priložiti Priloge. Ta stran opisuje vrste prilog in postopek, kako dodati priloge spletnim prijavnim obrazcem.

Priložite samo podporne dokumente, ki so potrebni/primerni za zadevno vrsto organizacije ali ključno aktivnost. Za nadaljnje informacije si oglejte nacionalne zahteve, ki jih lahko postavi vaša nacionalna agencija, in tudi zadevna pravila za vašo vrsto organizacije.

Pomembno

Priloženi dokumenti se razlikujejo glede na ključno aktivnost. Pozorno preberite navodila v spletnem prijavnem obrazcu, da boste lahko naložili pravilne datoteke. Častna izjava je obvezna za vse prijave.

Uporaba latinskih znakov v imenu datoteke prilog ni dovoljena.


Hitri pregled korakov

Podroben opis korakov

Koraki

Kliknite »Priloge« v stranskem meniju.

Za dodajanje zadevnih podpornih dokumentov kliknite na Priloge v stranskem meniju. Odprla se bo stran za Priloge.

Pomnite

Častna izjava je obvezna za vse prijave.

Odvisno od ključne aktivnosti, na katero se prijavljate, so lahko potrebni tudi drugi dokumenti. Za prijave mobilnosti mladih – KA105 so na primer potrebni urniki aktivnosti in mandati.

 

Na vrhu strani za priloge boste našli natančne informacije o največjem številu prilog, največji velikosti datotek in dovoljeni skupni velikosti vseh datotek za vašo vrsto aktivnosti. Pozorno preberite navodila, saj se ta razlikujejo glede na vrsto aktivnosti.

Priložite častno izjavo.

Častna izjava je obvezna za vse prijave.

 1. Kliknite gumb PRENESITE ČASTNO IZJAVO in jo shranite na svojem računalniku tako, da sledite navodilom na strani.
  Izjavo natisnite in jo dajte v podpis osebi, ki je pravno pooblaščena za zastopanje vaše organizacije.
   Opomba : Če je na voljo, bo dokument prenesen v jeziku, ki ste ga izbrali v desnem zgornjem kotu svoje prijave. Sicer se bo prenesel v angleščini.
 2. Ko podpišete častno izjavo, jo skenirajte in naložite prek gumba DODAJ ČASTNO IZJAVO.
 3. Datoteka se nato prikaže v tabeli.

Opomba: Preverite, ali vaša nacionalna agencija sprejema digitalne podpise. Če jih, lahko uporabite digitalni podpis, namesto da izjavo natisnete in jo ročno podpišete.

Informacije

V nekaterih primerih ne zadostuje samo podpis, ampak je potreben tudi žig organizacije. V častni izjavi boste našli polje Žig organizacije prijaviteljice (če je potrebno). Če je to potrebno v nacionalnem kontekstu, ga je treba uporabiti.

Priložite mandate, urnike aktivnosti in druge zadevne dokumente.

Priložiti boste morali dodatne dokumente glede na ključno aktivnost. V obrazcu boste za vsako aktivnost našli informacije o potrebnih dokumentih.

Na primer:

 • Za prijave KA105 in KA347 je potreben urnik aktivnosti.
 • Partnerske organizacije morajo kandidatu/koordinatorju konzorcija predložiti mandate, da delujejo v njihovem imenu za naslednje prijave:
  • KA105, KA201, KA202, KA203, KA204, KA205: v vseh primerih
  • KA101, KA102, KA103, KA104, KA107, KA116: če je prijava vložena v imenu konzorcija
  • KA347: če obstaja vsaj ena partnerska organizacija

Pomnite

Odvisno od vrste aktivnosti so na voljo predloge, ki jih lahko prenesete. Če je predloga na voljo, jo morate uporabiti za navedbo potrebnih podatkov.

 1. Kliknite na gumb PRENESI XXX (npr. PRENESI MANDATE) in shranite datoteko na svojem računalniku.
 2. Ko ste zavedli potrebne podatke in shranili datoteko, jo naložite in priložite svoji prijavi s klikom na gumb DODAJ XXX.
 3. Pobrskajte za datoteko, ki jo želite priložiti, in kliknite Odpri. Datoteka bo nato prikazana v zadevnem delu strani.

Informacije

Za mandate boste prenesli datoteko zip (arhiv), ki vsebuje posamezno datoteko za vsakega vašega partnerja.

Vendar pa datotek zip ni mogoče nalagati, zato lahko naložite vsak podpisan mandat posamezno ali pa naložite eno skenirano datoteko PDF, v kateri so zajeti vsi podpisani mandati.

Za vse druge datoteke, ki jih želite/morate naložiti in za katere ni na voljo nobene predloge, kliknite na gumb DODAJ DATOTEKO na dnu strani in priložite datoteke na enak način.

Pomembno

Če vlagate prošnjo za nepovratna sredstva, ki presegajo vrednost 60.000 EUR, in vaša organizacija ni javni organ ali mednarodna organizacija, je treba naložiti potrebne dokumente, ki dokazujejo vašo finančno zmogljivost, v sistemu za registracijo organizacij, v katerem ste registrirali svojo organizacijo. Ti dokumenti morajo biti na voljo vaši nacionalni agenciji najkasneje pred podpisom sporazuma za nepovratna sredstva, če je izbran vaš projekt.

»Priloge«, označene kot popolne.

Ko so naložene vse obvezne datoteke, je odsek Priloge v stranski navigaciji označen z zeleno kljukico, ki nakazuje, da je odsek izpolnjen. Na dnu strani pa je prikazana skupna velikost datotek. Ta informacija vam pomaga, da ne presežete dovoljenega maksimuma (v KB).

Odstranite Prilogo.

Če želite odstraniti že naloženo prilogo, kliknite X ob datoteki, ki jo želite izbrisati, in potrdite izbris.

Tehnična navodila za priloge.

Pri dodajanju prilog obstajajo nekatere omejitve, kot so največje dovoljeno število prilog, največja velikost datotek in skupna velikost prilog. Ta informacija je prikazana na vrhu strani za priloge za vsako posamezno vrsto aktivnosti. Največja skupna velikost datotek ne sme presegati 100 MB, vendar to ne velja za vse vrste aktivnosti.

Če presežete te omejitve, vaš obrazec ne bo veljaven in prijave ne boste mogli vložiti.

Dovoljene vrste datotek so:

 • PDF
 • DOC (dokument Word pred različico 2007)
 • DOCX (dokument Word po različici 2007)
 • XLS (datoteka Excel pred različico 2007)
 • XLSX (datoteka Excel po različici 2007)
 • JPG (slikovna datoteka v formatu jpeg)
 • TXT (besedilni dokument)
 • ODT (urejevalnik besedilnih dokumentov OpenOffice)
 • ODS (dokument s preglednico OpenOffice)
 • CDOC, DDOC, BDOC (elektronski podpis)

(lightbulb) Nasvet

Če želite svoji prijavi priložiti več dokumentov, jih poskenirajte, združite in šele nato priložite, saj bodo tako ustrezali razpoložljivim poljem za priloge.
Primer tega so mandati sodelujoče organizacije. Vse poskenirane mandate lahko združite v eno datoteko PDF, ki jo nato priložite obrazcu.

Uporaba latinskih znakov v imenu datoteke prilog ni dovoljena.

Kako zmanjšati skupno velikost dokumentov?

Slike so pogosto velike datoteke ali pa lahko znatno povečajo velikost dokumenta. Te slike so lahko samostojne datoteke, lahko pa so priložene znotraj dokumenta kot datoteka v Wordu ali PDF-ju. Tukaj je nekaj predlogov, ki vam bodo pomagali pri zmanjševanju velikosti datotek za več vrst dokumentov.

Pomembno

Preden uporabite katero koli od naslednjih rešitev, ustvarite varnostno kopijo svojih dokumentov. Potem ko uporabite rešitev, preverite kakovost rezultatov in se prepričajte, da so dokumenti lahko berljivi.

Za stiskanje datotek PDF obstajajo številna brezplačna spletna orodja. Najdete jih tako, da v spletni brskalnik vpišete »stisni datoteko PDF«. Uporabite lahko različico, ki je najprimernejša za vaša merila: različico, ki ima na voljo vaš jezik, ki ima večje ali manjše jamstvo zaupnosti ...

Dokument DOC/DOCX Word z vstavljeno sliko

Novejše različice programa Microsoft Word imajo možnost stiskanja ene izbrane slike ali vseh slik v dokumentu. To možnost najdete na različnih mestih glede na različico programa. Za mesto v posamezni različici poglejte ustrezno dokumentacijo programa Microsoft Word ali spletni vir.

Dokumenti ODF

Pisarniški paket LibreOffice ima od različice 4.0 možnost stisniti vse slike, podobno kot Microsoft Word.

Poskenirani dokumenti

Dokument lahko ponovno poskenirate z nižjo kakovostjo, če še imate izvirno datoteko. Pri odločitvi za to možnost se vprašajte:

 • Ali potrebujete barve? Zadostujejo sivinske ali črno-bele slike?
 • Potrebujete dobro ločljivost (ppm/ppi)? Na splošno za slike zadostuje 300 dpi in za besedila še manj.
 • Ali shranite datoteko v stisnjeni obliki?
 • Odvisno od orodja, ki ga uporabljate, je težko podati pravilen odgovor in opraviti boste morali več poskusov ter primerjati dobljeno velikost datoteke.
 • Pomnite, da je *.JPG stisnjena oblika slikovne datoteke.
 • Izpis v PDF-ju je lahko stisnjen ali pa tudi ne (če ni stisnjen, lahko uporabite rešitev, opisano zgoraj).

Pomnite: Vsi nadaljnji poskusi zmanjšati velikost vaših dokumentov bodo še dodatno pospešili vlogo vaše prijave.

Dostop do prilog po oddaji prijave.

V predogledu vloženega obrazca je mogoče videti in prenesti priloge, ki so dodane prijavnemu obrazcu.