Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ustrezno za ...

 Kliknite tukaj, da razširite pogled in si ogledate spodnjo tabelo, ki predstavlja leto/-a razpisa, ključno/-a dejanje/-a in dejanje/-a, kjer je ustrezna naslednja wiki stran.

Leto razpisaKljučno dejanjeDejanje

2020

KA1 - Mobilnost posameznikov 

KA101 - Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

KA102 - Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

KA103 - Mobilnost visokošolskih študentov in osebja med programskimi državami

KA104 - Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih

KA107 - Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju med programi in partnerskimi državami

KA108 - Akreditacija mobilnosti visokošolskega izobraževanja

KA116 - Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z listino za mobilnost PIU


Kaj je konzorcij?

Konzorcij sta » dve ali več sodelujočih organizacij, ki se povežejo z namenom pripraviti, uvesti in izvesti projekt ali aktivnost v sklopu projekta. Konzorcij je lahko nacionalen (tj. sestavljajo ga organizacije, ustanovljene v isti državi) ali mednaroden (sestavljajo ga organizacije, ustanovljene v različnih državah).«

Priročnik za program Erasmus+; Glosar


Kdaj navedem organizacije kot konzorcij?

Za informacije o različnih vlogah organizacij v projektu si oglejte Sodelujoče organizacije.


Da lahko zaprosite za nepovratna sredstva kot konzorcij, je treba predhodno zaprositi za akreditacijo konzorcija za mobilnost v visokošolskem izobraževanju (KA108).

KA103 – Mobilnost visokošolskih študentov in osebja med programskimi državami
KA107 – Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju med programi in partnerskimi državami 

Navodila, kako zaprositi za akreditacijo za konzorcij na področju visokošolskega izobraževanja (KA108).


Informacije

Ko bodo na voljo obrazci prošnje za nepovratna sredstva za KA103, KA107 in KA116, boste v obrazec prošnje za nepovratna sredstva lahko vstavili identifikacijsko kodo organizacije za koordinatorsko organizacijo in izbrali sklic na akreditacijo ali spletno identifikacijsko kodo vložene akreditacije KA108 za razpis 2020. Potem ko izberete sklic na akreditacijo, se bodo prikazali zadevni člani konzorcija.


Pri naslednjih prošnjah za nepovratna sredstva je mogoče dodati člane konzorcija neposredno v zadevni obrazec.

KA101 - Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

KA102 - Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

KA104 - Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih

KA116 - Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z listino za mobilnost PIU


Povezani članki