Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pri izpolnjevanju obrazcev obstajajo nekateri elementi, ki so v vsakem odseku enaki. Ta stran navaja splošne možnosti in izpostavlja odseke, ki so enaki v vseh prijavah.

Na strani obrazca najdete navodila in opozorilna sporočila, ki so določena za prijavni obrazec ali polje, ki ga trenutno izpolnjujete.

Preberita navodila, prikazana na strani, in če potrebujete dodatno pomoč, si preberite vsebino, povezano z določeno ključno aktivnostjo prijave. Ta je na voljo na strani Kazalo: Navodila za spletne prijavne obrazce.


POMEMBNO

Pri vpisovanju potrebnih podatkov v spletni prijavni obrazec za svojo prijavo ne uporabljajte več zavihkov in ne odpirajte več strani brskalnika. To bo povzročilo težave z možnostjo samodejnega shranjevanja v obrazcu in privedlo do izgube podatkov v vaši prijavi.

Dodatno vedno izpraznite spletni predpomnilnik brskalnika in osvežite format za učinkovitost najnovejših sprememb v spletnih prijavnih obrazcih.Ureditev obrazca.

Razlaga in slikovna ponazoritev

Ko za izbrano priložnost kliknete Prijavi in zaprete pozdravno sporočilo, se bo pojavil spletni prijavni obrazec.

  1. Trenutno izbrana stran je prikazana v glavnem oknu. V tem primeru je prikazana stran Navodila. Pomembno je, da pozorno preberete vsebino, preden začnete izpolnjevati svoj obrazec.

  2. Informacije o razpisu in identifikacijski kodi vašega prijavnega obrazca so prikazane na vrhu glavnega okna.

  3. Stranski meni vam omogoča premikanje med različnimi odseki obrazca. Trenutno izbran odsek je označen z rumeno. Opozorilni znak ob naslovu odseka nakazuje, da v odseku manjkajo podatki. Ko so navedeni vsi obvezni podatki v odseku, se bo pojavila zelena kljukica.

  4. Obrazec je samodejno shranjen in čas zadnjega shranjevanja je označen na spodnji levi strani zaslona. Tik pod njim je gumb za izvoz prijavnega obrazca v datoteko PDF. Gumb Oddaja prijave postane aktiven le takrat, ko so vsi odseki označeni kot izpolnjeni.

  5. Če morate biti med izpolnjevanjem prijave pozorni na pomembne informacije v zvezi z vrsto aktivnosti, za katero se prijavljate (npr. podaljšan rok oddaje itd.), se bo ta informacija pojavila na strani Obvestila.

Izbira jezika.

Razlaga in slikovna ponazoritev

Privzeti jezik strani je angleščina. Če ga želite spremeniti, kliknite simbol za jezik na desni strani svojega zaslona in izberite želeni jezik.

Opomba: Ko izberete jezik, bo vaša izbira uporabljena za vse prihodnje seje.

Obvezni odseki in polja.

Razlaga in slikovna ponazoritev

Obvezni odseki so označeni z rdečim klicajem, ki nakazuje manjkajoče podatke ali neupoštevanje vseh pravil za izpolnjevanje prijavnega obrazca.

Večina posameznih obveznih polj je označenih z rdečo.

Ko so izpolnjena vsa obvezna polja in upoštevana pravila skladnosti v enem odseku, bo ta odsek označen z zeleno kljukico . Posamezna izpolnjena obvezna polja so označena z zeleno.

Premikanje med/v odsekih prijave.

Razlaga in slikovna ponazoritev

Za dostop do določenega odseka projekta uporabite meni stranske navigacije.

Na različnih straneh je na vrhu stran prikazana »krušna drobtina« za navigacijo in/ali zavihek strani. »Krušna drobtina« vam omogoča slediti poti »krušnih drobtin« in se tako vrniti na stran, s katere ste odprli trenutno stran.

V spodaj navedenem primeru je Organizacija prijaviteljica označena s sivo, saj je stran, ki je trenutno prikazana. Dostop do strani Organizacija prijaviteljica je mogoč s strani Sodelujoče organizacije.

S klikom na hiperpovezavo Sodelujoče organizacije se vrnete na prejšnjo stran.

Zavihki ob »krušni drobtini« vam omogočajo skok na odsek trenutne strani, lahko pa uporabite drsni trak za pomikanje navzdol ali navzgor.

V tem primeru je z uporabo zavihkov na vrhu strani ali s pomikanjem navzdol po strani mogoč dostop do različnih odsekov organizacije prijaviteljice (Podrobnosti, Profil, Akreditacija, Osebe, povezane z organizacijami in Ozadje in izkušnje).

S temi zavihki je mogoč tudi pregled nad tem, kateri odseki so že izpolnjeni.

Gumb Domov vas popelje nazaj na stran Moje prijave.

Gumb Meni.

Razlaga in slikovna ponazoritev

Seznam postavk je mogoče dodati, pogledati ali spreminjati s klikom na ime postavke ali z uporabo gumba Meni.

»Tukaj kliknite za spreminjanje« ali gumb Meni.

Če so na voljo, lahko s klikom na gumb Tukaj kliknite za spreminjanje dostopate do podrobnosti postavke.

Postavke lahko imajo gumb MENI, ki omogoča vpogled, spreminjanje, osvežitev ali izbris podrobnosti za to določeno postavko.

Na voljo je več različnih možnosti. Za ogled teh možnosti kliknite na gumb Meni. Navedenih je nekaj primerov:

Samodejno shranjevanje in osnutek.

Razlaga in slikovna ponazoritev

Obrazec je samodejno shranjen vsaki 2 sekundi. Informacija Shranjeno (lokalni čas) na levi strani zaslona je ustrezno posodobljena.

Ko zaprete obrazec, ga lahko ponovno odprete prek zavihka Moje prijave na domači strani spletni prijav.

Pomembno: Ne uporabljajte več zavihkov!

Pri vnosu potrebnih informacij v spletnem prijavnem obrazcu ne uporabljajte več zavihkov in svoje prijave ne odpirajte v več oknih brskalnika. To lahko povzroči težave s funkcijo obrazca za samodejno shranjevanje in privede do izgube podatkov v vaši prijavi.

Dodatna pomoč in navodila.

Razlaga in slikovna ponazoritev

Nasveti za orodja.

S pomočjo obrazca je mogoče pridobiti dodatne informacije o posameznih odsekih tako, da pomaknete kazalec miške na vprašaj .

Opozorilna in informativna sporočila.

Vaša dejanja v obrazcu lahko tudi sprožijo določena opozorila ali obvestilna sporočila. Ta je treba pozorno prebrati.

Navedenih je nekaj primerov:

Navodila.

Preberite odsek Navodila za informacije in povezave, ki vam lahko pomagajo pri izpolnjevanju obrazca.

Čas za spreminjanje obrazca je potekel.

Če v odprtem spletnem prijavnem obrazcu podatki niso dodani ali spremenjeni več kot 10 minut, se bo zaradi neaktivnosti pojavilo obvestilo Čas za spreminjanje obrazca je potekel. Edina možnost je klik na gumb Pojdi na domačo stran. To vas bo popeljalo nazaj na domačo stran spletnih obrazcev.

Da najdete obrazec, ki ste ga izpolnjevali, in nadaljujete s spreminjanem obrazca, kliknite na zavihek Moje prijave. Ker je obrazec shranjen vsaki 2 sekundi, bodo zavedene tudi vaše najnovejše spremembe.

Decimalna števila v spletnih obrazcih.

V spletnih obrazcih je občasno mogoče uporabljati decimalna števila. To je mogoče v odsekih obrazca, kot so aktivnosti, ko navajate povprečno trajanje aktivnosti. Če je v polju dovoljena uporaba decimalnih števil, je to posebej navedeno. Za vstavljanje decimalnih števil v obrazec uporabite piko namesto vejice. Sicer se bo v obrazcu prikazalo opozorilo.