Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Ustrezno za ...

 Kliknite tukaj, da razširite pogled in si ogledate spodnjo preglednico, ki predstavlja leto/-a razpisa, ključno/-e akcijo/-e in akcijo/-e, kjer je ustrezna naslednja stran wiki.


Leto razpisaKljučna akcijaAkcija

2020 in naprej

KA1 – Mobilnost posameznikov 

KA120 – Akreditacija Erasmus


V tem delu prijave morate podati izčrpne podatke o svoji organizaciji. Naš primer prikazuje razdelek Ozadje v obrazcu za prijavo KA120 – Akreditacija Erasmus za šole 2020.

Pomnite

Vprašanja ali polja se lahko razlikujejo glede na področje akreditacije, za katero se prijavljate.


Hiter pregled korakov


Podroben opis korakov


Koraki
1

Kliknite »Ozadje« v stranskem meniju.

Kliknite povezavo Ozadje v stranskem meniju. Prikazal se bo zaslon Ozadje.

2

Opredelite vrsto organizacije.

Če polje Vrsta organizacije ni predhodno izpolnjeno, vrsto izberite iz razpoložljivih možnosti v spustnem meniju. Nato vnesite s tem povezane dodatne podatke, vključno s količino udeležencev izobraževanja, pedagoškega osebja in nepedagoškega osebja.

Nekatera polja in vprašanja se razlikujejo glede na vrsto organizacije.


3

Dodajte informacije o konzorciju mobilnosti (če je ustrezno).

Če ste v razdelku Kontekst izbrali možnost prijave v imenu konzorcija mobilnosti, morate podati podatke o konzorciju. 

  1. S klikom na izbirni gumb izmed razpoložljivih možnosti izberite vrsto konzorcija
    Opomba: Če spremenite svoj izbor, boste morali potrditi spremembo, saj bodo vsi  odgovori, ki temeljijo na prejšnjem izboru, izbrisani.  2. V razpoložljiva polja vnesite vse druge zahtevane podatke o temah, kot je načrtovana sestava konzorcija. Podatki, ki jih je treba zagotoviti, so odvisni od izbrane vrste konzorcija. 


4

Navedite dodatne podatke o vaši organizaciji.

Dopolnite vse druge potrebne podatke v obrazcu. 

Eno izmed vprašanj, na katera je treba odgovoriti, se nanaša na predhodno sodelovanje v okviru programa mobilnosti Erasmus+ ali projekta partnerstva.

  1. V spustnem meniju izberite Da ali Ne
  2. Če izberete Da, se bo prikazal povzetek vašega predhodnega sodelovanja kot prijavitelj in/ali partnerski/konzorcijski član glede na vrsto akcije.
  3. Odkljukati morate tudi polje, da se strinjate, da lahko nacionalna agencija podatke o predhodnem sodelovanju vaše organizacije uporabi za oceno sposobnosti izvajanja aktivnosti v okviru te akreditacije, kot je določeno v razpisu. 
    Na voljo so tudi neobvezna polja, kjer lahko podate dodatne podatke o kakršnih koli predhodnih sodelovanjih. 

5

Preberite in odkljukajte razdelek »Strateški dokumenti«.

V razdelku Strateški dokumenti boste našli informacije o ustreznih strateških dokumentih, ki jih lahko vključite v podporo svoji prijavi.

Pozorno preberite ta razdelek. Glede na akreditacijo, za katero se prijavljate, lahko najdete koristne povezave z dodatno dokumentacijo za usmerjanje.


6

Razdelek »Ozadje« je označen kot izpolnjen.

Ko boste vnesli vse obvezne informacije, se bo ob razdelku Ozadje v stranskem meniju prikazala zelena kljukica. Nadaljujte z naslednjim delom obrazca za prijavo.


Povezani članki

There is no content with the specified labels