Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ustrezno za ...

 Kliknite tukaj, da razširite pogled in si ogledate spodnjo tabelo, ki predstavlja leto/-a razpisa, ključno/-a dejanje/-a in dejanje/-a, kjer je ustrezna naslednja wiki stran.

Leto razpisaKljučno dejanjeDejanje

2020

KA1 - Mobilnost posameznikov

KA101 - Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

KA102 - Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

KA104 - Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih

KA116 - Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z listino za mobilnost PIU


Ta stran vsebuje navodila za vnos podrobnosti o gostiteljski partnerski organizaciji v prijavni obrazec.

Pomnite

Vprašanja ali polja se lahko razlikujejo glede na aktivnost, za katero se prijavljate. Da boste lahko izpolnili ustrezna polja in odseke, pozorno preberite informacije na strani.

Hitri pregled korakov

Podroben opis korakov

Gostiteljska partnerska organizacija z identifikacijsko kodo organizacije.

Kliknite »Sodelujoče organizacije« v stranskem meniju.

Gostiteljske partnerske organizacije je mogoče dodati v odseku Sodelujoče organizacije.

To naredite tako, da kliknete na gumb Dodaj gostiteljskega partnerja.

PomniteOdvisno od obrazca obstaja možnost, da se bo prazna vrstica za vnos podrobnosti o gostiteljski partnerski organizaciji pokazala samodejno, ne da bi za to morali predhodno klikniti na gumb.

Kliknite »Tukaj kliknite za spreminjanje«.

Ustvarjen je vnos prvega gostiteljskega partnerja. Za vnos podrobnosti o organizaciji kliknite hiperpovezavo Tukaj kliknite za spreminjanje.

Vnesite »identifikacijsko kodo organizacije« gostiteljske partnerske organizacije in vnesite manjkajoče podatke.

Organizacije registrirane v sistemu za registracijo organizacij imajo edinstven identifikator – identifikacijska koda organizacije. Identifikacijska koda organizacije je potrebna za izpolnitev podrobnosti o glavni organizaciji v spletnem obrazcu.

Vnesite identifikacijsko kodo organizacije gostiteljske partnerske organizacije, ki jo želite dodati. Podrobnosti organizacije, vezane na identifikacijsko kodo organizacije, ki so navedene v sistemu za registracijo organizacij, bodo samodejno vstavljene v prijavni obrazec. V prijavnem obrazcu je večina polj za podrobnosti o organizacij sivih in jih ni mogoče spreminjati; spreminjajo se lahko samo v sistemu za registracijo organizacij. Za več informacij kliknite na Navodila za registracijo organizacije.

Vstaviti je treba manjkajoče obvezne podatke. V tem primeru moramo vpisati vrsto organizacije in za to uporabiti razpoložljive možnosti v spustnem meniju.

Vrnite se na stran »Sodelujoče organizacije«.

Ko so navedeni vsi potrebni podatki (vsa obvezna polja so označena z zeleno), se z uporabo »krušne drobtine« vrnite na stran Sodelujoče organizacije.

Organizacija je sedaj označena z zeleno kljukico, ki nakazuje, da so bili vneseni vsi obvezni podatki.Gostiteljska partnerska organizacija brez identifikacijske kode organizacije.

Dostop do podrobnosti o organizaciji.

Mogoče je tudi vnesti gostiteljsko partnersko organizacijo brez identifikacijske kode organizacije. V odseku Gostiteljske partnerske organizacije na strani Sodelujoče organizacije kliknite na gumb Dodaj gostiteljskega partnerja. Nato kliknite hiperpovezavo Tukaj kliknite za spreminjanje za podrobnosti o organizaciji.

Vnesite potrebne podatke in se vrnite na stran »Sodelujoče organizacije«.

Vnesite manjkajoče obvezne podatke v razpoložljiva polja, ki so označena z rdečo. Polje "Identifikacijska koda organizacije" ni označeno z rdečo, saj ta podatek ni potreben.

Ko so izpolnjena vsa polja, se vrnite na stran Sodelujoče organizacije.

Gostiteljska partnerska organizacija je sedaj označena z zeleno kljukico, ki nakazuje, da so bili vneseni vsi obvezni podatki.
Dodajte dodatne gostiteljske partnerske organizacije.

Kliknite na gumb DODAJ GOSTITELJSKEGA PARTNERJA, da v obrazec vnesete dodatno gostiteljsko organizacijo. Sledite zgoraj opisanim korakom za organizacije z identifikacijsko kodo organizacije ali brez nje.Sprememba podrobnosti o gostiteljskih partnerskih organizacijah.

Da posodobite že vpisane podrobnosti o organizaciji, kliknite na gumb Meni in izberite Podrobnosti o organizaciji. Za dostop do podrobnosti lahko kliknete tudi na hiperpovezavo imena organizacije.

Odprla se bo stran Podrobnosti gostiteljske partnerske organizacije, v kateri boste lahko vnašali spremembe.

Informacije

Večine podrobnosti o gostiteljskih partnerskih organizacijah, ki so bile dodane prek identifikacijske kode organizacije, ni mogoče spreminjati v prijavnem obrazcu. Če so potrebne katere koli spremembe podatkov o organizaciji, jih je treba posodobiti v Sistemu za registracijo organizacij.Izbris gostiteljskih partnerskih organizacij.

Če želite odstraniti organizacijo, kliknite na gumb Meni ob organizaciji, ki jo želite odstraniti, in izberite Izbriši organizacijo.

Izbris potrdite v pojavnem oknu.