Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na tej strani najdete razlago, kako lahko v spletnem prijavnem obrazcu za sodelujoče organizacije dodate podrobnosti o osebah, povezanih z organizacijami. Osebe, povezane z organizacijami, je mogoče dodati samo po tem, ko je bila projektu dodana organizacija (kandidat ali partner).

Spodaj navedene informacije veljajo tako za kandidata kot tudi za vse partnerske/sodelujoče organizacije.


Pomnite

Pomnite, da se lahko vprašanja in polja razlikujejo glede na ključno aktivnost vaše prijave.

Hitri pregled korakov

Podroben opis korakov

Koraki

Kliknite »Sodelujoče organizacije« v stranskem meniju.

Stran Sodelujoče organizacije odprete s klikom na Sodelujoče organizacije v stranskem meniju.

Odprite »Podrobnosti o organizaciji«.

Na gumbu menija organizacije, za katero želite dodati osebe, povezane z njo, izberite Podrobnosti o organizaciji. Lahko pa tudi kliknete na hiperpovezavo Uradno ime organizacije.

Odprite odsek »Osebe, povezane z organizacijami«.

Pomaknite se navzdol po odseku Osebe, povezane z organizacijami ali pa kliknite na zavihek Osebe, povezane z organizacijami z uporabo »krušne drobtine«.


Dodajte osebe, povezane z organizacijami.

Osebe, povezane z organizacijami, so osebe, ki so povezane s projektom v izbrani organizaciji. Navedeni morata biti vsaj dve vrsti oseb, povezanih z organizacijami: pravni zastopnik in oseba za stik.

Prva oseba za stik je privzeto označena kot Prednostna oseba za stik, tudi če še niso navedeni nobeni podatki. To se lahko spremeni pozneje, ko dodajate več oseb, povezanih z organizacijami.

V nekaterih prijavnih obrazcih (npr. mobilnost učencev in osebja poklicnega izobraževanja – KA102) je v seznamu oseb, povezanih z organizacijami prikazan tudi stolpec Spletna jezikovna podpora. Več informacij najdete spodaj.


Dodajte »pravnega zastopnika«.

Za dodajanje informacij o pravnem zastopniku kliknite Tukaj kliknite za spreminjanje v vrstici Pravni zastopnik.

Odpre se stran Pravni zastopnik. Obvezna polja so označena z rdečo.

V razpoložljiva polja vnesite potrebne podatke. Ko so obvezna polja izpolnjena, so označena z zeleno.

Če je naslov pravnega zastopnika enak naslovu organizacije, kliknite na gumb UPORABI ENAK NASLOV KOT ZA ORGANIZACIJONaslov organizacije, ki je naveden v sistemu za registracijo organizacij, je samodejno vstavljen v prijavni obrazec.

Če je naslov drugačen od naslova organizacije, ga vnesite ročno.

Ko so navedeni vsi podatki, se z uporabo »krušne drobtine« vrnite na podrobnosti o organizaciji.

Podatki o pravnem zastopniku so sedaj vidni na seznamu oseb, povezanih z organizacijami in označeni z zeleno kljukico.


Dodajte »osebo za stik«.

Za dodajanje osebe za stik kliknite na gumb Tukaj kliknite za spreminjanje v vrstici Oseba za stik. Vnesite vse potrebne podatke, kot ste to naredili za pravnega zastopnika.


Dodajte dodatne osebe za stik (če je potrebno).

Po potrebi lahko navedete dodatne osebe za stik za svojo organizacijo in za to uporabite gumb DODAJ OSEBO, POVEZANO Z ORGANIZACIJO.

Vnesite podatke o dodatni osebi za stik, kot je opisano zgoraj. Vse dodatne osebe, povezane z organizacijami, bodo zavedene kot osebe za stik.


»Prednostna oseba za stik«.

Prva oseba za stik je privzeto zavedena kot prednostna oseba za stik. To je nakazano z radijskim gumbom, ki je privzeto izbran v seznamu oseb, povezanih z organizacijami.

Če za prednostno osebo za stik želite izbrati drugo osebo, izberite posamezen radijski gumb za to osebo.

Important

V organizaciji je lahko samo ena oseba prednostna oseba za stik.Oseba za stik v spletni jezikovni podpori za kandidate KA102 in KA116.

V nekaterih prijavnih obrazcih imate možnost prositi za finančno podporo za spletno jezikovno podporo. Za to je potrebna posebna oseba za stik za spletno jezikovno podporo. Oseba za stik bo prejela elektronsko pošto z referencami za dostop do upravnega sistema licence za spletno jezikovno podporo Erasmus+.

Za izbiro osebe za stik za spletno jezikovno podporo si oglejte Spletni obrazci – jezikovna podpora. Oseba spletne jezikovne podpore in prednostna oseba za stik sta lahko ista oseba, ni pa pogoj.


Oseba za stik v spletni jezikovni podpori za kandidate KA103.

Na strani zadevne osebe za stik v podrobnostih osebe, povezane z organizacijo je v prijavnem obrazcu mobilnosti visokošolskih študentov in osebja med programskimi državami – KA103 treba izbrati vlogo osebe za stik za spletno jezikovno podporo.

Na voljo je obvezen spustni meni. Izberite Da, da označite osebo kot osebo za stik za spletno jezikovno podporo. Ko osebo izberete, te izbire ni več mogoče spremeniti, razen če je izbrana druga oseba kot oseba za stik za jezikovno podporo. Takrat se bo spustni meni samodejno spremenil v Ne.

Pomembno

Spustni meni oseba za stik za spletno jezikovno podporo ni na voljo za pravno osebo za stik.

V seznamu oseb, povezanih z organizacijami, ki je del prijav KA103, ni stolpca za spletno jezikovno podporo.

Spreminjajte ali izbrišite osebe, povezane z organizacijami.

Za spreminjanje podatkov o obstoječi osebi, povezani z organizacijo, odprite možnost podatki osebe na gumbu menija ali kliknite na ime, da izvedete spremembe.

Za izbris osebe, povezane z organizacijami, s seznama, izberite Izbris osebe na gumbu menija. Ta možnost je na voljo samo, če sta dodani vsaj dve osebi za stik. Pravnega zastopnika ni mogoče izbrisati.