We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na tej strani najdete razlago, kako v prijavni obrazec za svojo organizacijo vnesete podrobnosti o organizaciji prijaviteljici.

Pomnite

Pomnite, da se lahko vprašanja in polja razlikujejo glede na ključno aktivnost vaše prijave.


V spodnjem primeru je dodana organizacija prijaviteljica. Če se prijavljate v imenu konzorcija za mobilnost, si oglejte tudi Prijavni obrazci Konzorcij za mobilnost.

Vse sodelujoče organizacije morajo biti prijavljene v sistem za registracijo organizacij, v katerem so prejele identifikacijsko kodo organizacije, preden lahko izpolnijo spletni obrazec. Identifikacijska koda organizacije je potrebna za izpolnitev podrobnosti o organizaciji v spletnem obrazcu. Podrobnosti o organizaciji se lahko posodobite samo v sistemu za registracijo organizacij, v prijavnem obrazcu pa jih ni mogoče spreminjati. Za več informacij kliknite na Navodila za registracijo organizacije.Hitri pregled korakov

Podroben opis korakov

Koraki

Kliknite »Sodelujoče organizacije« v stranskem meniju.

Kliknite povezavo Sodelujoče organizacije v stranskem meniju. Odpre se stran Sodelujoče organizacije. V tem primeru se lahko dodajo organizacija prijaviteljica in partnerske organizacije.

Vnesite »identifikacijsko kodo organizacije«.

Vnesite identifikacijsko kodo organizacije, ki je organizacija prijaviteljica. Podrobnosti organizacije, ki je povezana s to identifikacijsko kodo, so samodejno vnesene v prijavni obrazec.

  1. Polje identifikacijska koda organizacije je označeno z zeleno črto. To pomeni, da je bila vnesena identifikacijska koda organizacije prepoznana. Rdeč opozorilni znak pred poljem za identifikacijsko kodo organizacije označuje, da so potrebne dodatne podrobnosti o organizaciji.
  2. Podrobnosti o organizaciji, ki so povezane s to identifikacijsko kodo organizacije, so vnesene v prijavni obrazec. Na tej strani sta prikazana uradni naziv in država.
  3. Za ogled vseh podrobnosti o organizaciji in za vnos dodatnih obveznih podrobnosti o organizaciji kliknite na gumb Meni in izberite Podrobnosti o organizaciji.

Posodobite podrobnosti o organizaciji.

Odpre se stran Podrobnosti o organizaciji prijaviteljici.

Za prehod na druge predele trenutne strani lahko kliknete zavihke na vrhu strani. Lahko pa se tudi pomaknete navzdol in tako odkrijete preostali del strani. Zavihki, označeni z zeleno kljukico, so izpolnjeni. Zavihki, označeni z rdečim opozorilnim znakom, nakazujejo manjkajoče podatke.

Podrobnosti o organizaciji prijaviteljici so samodejno izpolnjene s podrobnostmi o organizaciji, ki ste jih vnesli v Sistem za registracijo organizacij. Teh ni mogoče spreminjati v obrazcu, vendar pa je v tem odseku dovoljeno dodati neobvezne dodatne informacije (npr.: oddelek ali e-poštni naslov).

Posodobite profil (če je potrebno).

Najprej je treba posodobiti profil.

V spustnem meniju izberite Vrsta organizacije. Polje Vrsta organizacije bo že izpolnjeno, če ste se v preteklosti že prijavljali na program Erasmus+. Preverite, ali so prikazani podatki pravilni. Če podatki niso pravilni, izberite pravilno možnost v spustnem meniju.

Dodajte »Osebe, povezane z organizacijami«.

Naslednji odsek, ki ga je treba izpolniti v obrazcu podatki o organizaciji prijaviteljici, je Osebe, povezane z organizacijami. Obiščite spletno mesto Spletni obrazci Dodajte osebe, povezane z organizacijami in si oglejte, kako dodati te osebe v spletni obrazec.

Posodobite Dodatna polja in zavihki.

V odseku Ozadje in izkušnje so potrebne dodatne informacije. V razpoložljiva polja za prosto besedilo vnesite potrebne informacije.

V tem primeru se prikažejo dodatna polja, saj ste pri vprašanju o predhodnem sodelovanju pri projektu izbrali Da. Da izpolnite ta odsek, morate v tem primeru navesti dodatne potrebne informacije.

Izpolnite informacije o organizaciji prijaviteljici

Ko so v obrazcu posodobljeni vsi podatki o organizaciji, se vrnite nazaj na glavno stran Sodelujoče organizacije.

Organizacija prijaviteljica je tako označena z zeleno kljukico, ki nakazuje, da so bili vneseni vsi obvezni podatki.

Če je v obrazcu potreben samo vnos organizacije prijaviteljice in so zavedeni vsi podatki, je zavihek Sodelujoče organizacije označen z zeleno kljukico v stranskem meniju.