Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pomembno za ...

 Kliknite tukaj za razširitev spodnje tabele, v kateri so prikazani leta razpisa, ključni ukrepi in akcije, na katere se nanaša ta wiki stran.

Leto razpisaKljučni ukrepAkcije
od 2018KA1 - Mobilnost posameznikovKA105 - Mobilnost mladih

2018

KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

KA205 - Strateška partnerstva na področju mladine

2019KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

KA201 - Strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja

KA202 - Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja

KA203 - Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja

KA204 - Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih

KA205 - Strateška partnerstva na področju mladine

od 2018KA3 - Podpora za reformo politik KA347 - Dialog med mladimi in oblikovalci politik


V tem delu prijave morate vnesti informacije v zvezi s Pripravami v okviru projekta..


Upoštevajte

Prosimo, upoštevajte, da se lahko polja in potrebne informacije razlikujejo glede na ključni ukrep vaše prijave.

Hitri korak

Podrobni koraki

Koraki

V stranskem meniju kliknite možnost »Priprave«.

V naslednjem koraku svoje prijave morate vnesti informacije o pripravah na projekt. Za dostop do zadevne strani kliknite možnost »Priprave« v stranskem meniju.  

Vnesite podrobnosti.

V tri polja za prosto besedilo vnesite potrebne informacije.

Ko končate, bo zavihek Priprave na levi strani zaslona ponovno označen z zeleno kljukico.