Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pomembno za ...

 Kliknite tukaj za razširitev spodnje tabele, v kateri so prikazani leta razpisa, ključni ukrepi in akcije, na katere se nanaša ta wiki stran.

Leto razpisaKljučni ukrepAkcije

2018

KA1 - Mobilnost posameznikovKA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praksKA3 - Podpora za reformo politik

KA105 - Mobilnost mladih

KA125 - Projekti prostovoljstva


KA205 - Strateška partnerstva na področju mladine

KA229 - Partnerstva za izmenjavo med samo šolami


KA347 - Dialog med mladimi in oblikovalci politik

2019

KA1 - Mobilnost posameznikov


KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks


KA3 - Podpora za reformo politik

KA101 - Mobilnost šolskega osebja

KA102 - Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

KA104 - Mobilnost v izobraževanju odraslih

KA105 - Mobilnost mladih

KA116 - Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z listino kakovosti


Vse


KA347 - Dialog med mladimi in oblikovalci politik


V tem delu morate vnesti povzetek svojega projekta.


Upoštevajte!

Prosimo, upoštevajte, da se lahko vprašanja ali polja razlikujejo glede na ključni ukrep vaše prijave..


Hitri koraki

Podrobni koraki

Koraki

V stranskem meniju kliknite možnost »Povzetek projekta«.

V naslednjem koraku svoje prijave morate vnesti informacije o povzetku projekta. V stranskem meniju kliknite možnost Povzetek projekta. Odprla se bo stran s povzetkom projekta.

Vnesite podrobnosti in preverite samodejno izpolnjene informacije.

Vnesite povzetek projekta v polje za prosto besedilo. 

Polj Povzetek sodelujočih organizacij, Povzetek aktivnosti in udeležencev, Povzetek proračuna in Skupni znesek nepovratnih sredstev za projekt ne morete urejati in se izpolnijo samodejno. Vsi podatki temeljijo na informacijah, ki ste jih vnesli v različnih delih prijave. Svetujemo, da jih dodatno preverite.

Ko vnesete podroben povzetek projekta, bo zavihek Povzetek projekta na levi strani vašega zaslona označen z zeleno kljukico.