Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pomembno za ...

 Kliknite tukaj za razširitev spodnje tabele, v kateri so prikazani leta razpisa, ključni ukrepi in akcije, na katere se nanaša ta wiki stran.

Leto razpisaKljučni ukrepAkcije
2018

KA1 - Mobilnost posameznikovKA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

KA105 - Mobilnost mladih

KA347 - Dialog med mladimi in oblikovalci politik


KA205 - Strateška partnerstva na področju mladine

KA229 - Partnerstva za izmenjavo med samo šolami

2019

KA1 - Mobilnost posameznikovKA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

KA105 - Mobilnost mladih

KA347 - Dialog med mladimi in oblikovalci politik


Vse


V tem delu morate vnesti informacije o ciljih in temah projekta.

Upoštevajte

Vprašanja ali polja v tem delu se lahko razlikujejo glede na ključni ukrep, za katerega se prijavljate. Prosimo, da pred izpolnjevanjem zadevnih polj in delov pozorno preberite zaslonske informacije.

Hitri koraki

Podrobni koraki

Koraki

Kliknite zavihek »Opis projekta«.

Za nadaljevanje s prijavo v stranskem meniju kliknite možnost Opis projekta. Odprla se bo stran Opis projekta.

Vnesite opis projekta

Prvi dve polji v tem delu prijave sta polji za prosto besedilo. Vnesite podrobne odgovore na zastavljena vprašanja.

Po vnosu informacij bosta polji označeni zeleno.

Izberite »Najpomembnejše teme«.

V zadnjem delu te strani morate izbrati najpomembnejše teme, ki jih obravnava vaš projekt. V izbirnem seznamu lahko izberete do tri teme tako, da obkljukate ustrezne kvadratke.

Na voljo imate tudi polje za iskanje, ki vam pomaga, da hitreje najdete ustrezne teme.

Ko teme izberete, se prikažejo v obrazcu.

Ko končate, bo zavihek Opis projekta na levi strani zaslona označen z zeleno kljukico.