We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataOpis prijavnega postopka

Naslednja stran prikazuje prijavni postopek za bodoče kandidate, ki prosijo za nepovratna sredstva EU v sklopu programa Erasmus+.

Kandidati lahko uporabijo obrazce Erasmus+, ki so določeni za vsako dejanje, in ti obrazci so v glavnem na voljo na spletni strani Evropske komisije in v nekaterih primerih na spletnih straneh nacionalnih agencij.
Kandidati morajo slediti spodaj opisanim navodilom za vložitev projekta Erasmus+.


PrimerPrikaz

1.

Kandidat potrebuje račun za EU dostop, preden lahko vloži prijavo. Potrditvena storitev EU dostop (prej ECAS) je edina točka za potrditev uporabnika, ki mu omogoča dostop do številnih informacijskih sistemov Komisije. To je prvi korak pred registracijo kot organizacija ali posameznik, ko pridobivate dostop do posameznih orodij informacijske tehnologije, med katera spada sistem za registracijo organizacij.


2.

Organizacija ali posameznik se mora registrirati v sistemu za registracijo organizacij samo enkrat. Po opravljeni registraciji organizacija/posameznik prejme identifikacijsko kodo organizacije.

Identifikacijska koda organizacije je edinstveni identifikator, ki je potreben za oddajo prijave. Organizacijam/skupinam omogoča preprosto izpolnjevanje elektronskih prijavnih obrazcev Erasmus+ (tj. z vnosom identifikacijske kode organizacije v obrazec se v obrazcu samodejno prikažejo vse informacije, ki jih je zagotovila organizacija/skupina ob registraciji).


3.

Kandidati morajo vložiti elektronsko prijavo pri ustrezni nacionalni agenciji svoje države za večino dejanj programa in za to uporabiti ustrezen elektronski obrazec ter priložiti vse potrebne priloge.

Elektronski obrazec mora biti izpolnjen v enem izmed uradnih jezikov, ki se uporabljajo v državah programa.


4.

Preden začnete s svojo prijavo, si preberite informacije o spletnem prijavnem obrazcu, da zagotovite uspešno prijavo.

  • Obvezna polja so označena z rdečo.

  • Ko so izpolnjena vsa obvezna polja in pravila skladnosti v enem odseku, bo ta odsek označen z zeleno kljukico.
    Če je odsek označen z rdečim opozorilnim znakom, to pomeni, da nekaj podatkov manjka ali da niso bila upoštevana vsa pravila.
  • Ko obrazec zaprete, ga lahko ponovno najdete v zavihku moje prijave na domači strani.5.

Ko izpolnite obrazec, kliknite na gumb Oddaj, da ga pošljete.

Obrazec boste lahko ponovno odprli in ponovno oddali do roka za oddajo. Najdete ga v zavihku Moje prijave na domači strani.


6.

Vse prijave, ki jih prejmejo nacionalne agencije, bodo zajete v izbirni postopek. Predloge projektov bo ocenila agencija, ki je prijela prijavo, izključno na podlagi opisanih meril.

Nacionalna agencija bo na koncu izbirnega postopka določila projekte, ki bodo odobreni. Ko se izbirni postopek konča, bodo nacionalne agencije vzpostavile stik z organizacijo ali posameznikom v zvezi z rezultatom izbirnega postopka.


Izvedba v orodjih