We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation. 


Kazalo1. Uvod

Naslednje strani opisujejo iskanje priložnosti in prijavo za nepovratna sredstva ali akreditacije z uporabo prijavnih obrazcev za aktivnosti programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, ki jih upravljajo nacionalne agencije v državah programov.

Pomembno

Če ste novi uporabnik, morate ustvariti račun EU Login, preden lahko zaprosite za nepovratna sredstva ali akreditacijo iz programa Erasmus+ ali Evropske solidarnostne enote.

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran EU Login – European Commission Authentication Service.

Kakovost vaše prijave bo ocenjena po merilih za odobritev, določenih v Vodniku za prijavitelje. Več informacij je na voljo na naslovu http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en.
Poskrbite, da boste v svoji prijavi posredovali vse potrebne informacije. To strokovnjakom, ki ocenjujejo vašo prijavo, omogoča, da pretehtajo vse elemente vsakega merila za odobritev.

Za več informacij o tem, kako bodo strokovnjaki ocenjevali prijave na podlagi meril, preberite ostale dokumente, ki so na voljo na spletni strani Erasmus+ na naslovu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en

Vzorčne prijavne obrazce si lahko ogledate tudi na spletni strani https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en2. Kako uporabljati prijavne obrazce3. Izberite svoj prijavni obrazec

3.1. Strani v zvezi z akreditacijo


3.2. Strani v zvezi s prijavami za pridobitev nepovratnih sredstev Erasmus+ KA1 


3.3. Strani v zvezi s prijavami za pridobitev nepovratnih sredstev Erasmus+ KA2


3.4. Strani v zvezi s prijavami za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske solidarnostne enote