We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation.  Pomembno za ...

Ta stran je pomembna za:

  • Razpis Erasmus+ za leto 2021
  • Razpis Evropske solidarnostne enote za leto 2021V razdelku Pretekle oddaje vlog najdete pregled oddanih obrazcev (neuspešnih in uspešnih) prijav.Hitri pregled korakov


Podroben opis korakov


1. Dostop do dela Pretekle oddaje vlog 

Kliknite Pretekle oddaje vlog v meniju vsebine svojega prijavnega obrazca.

Do njih lahko dostopate tudi prek SI_Moje prijavnice, uporabite gumb Aktivnosti in izberete Pretekle oddaje vlog za zadevni prijavni obrazec.


2. Podrobnosti o zaslonu Pretekle oddaje vlog

Vsakič, ko oddate (ali poskusite oddati) svojo prijavo, se oddaja zabeleži v razdelku Pretekle oddaje vlog. Za vsako oddajo so na voljo naslednji podatki:

  • številka različice oddane prijave,
  • čas in datum oddaje prijave,
  • uporabnik v vaši organizaciji, ki je oddal prijavo,
  • ID oddaje,
  • stanje oddane prijave.