We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kaj je bistvo te teme?

Podatke o organizaciji, ki so zabeleženi v sistemu za registracijo organizacij, je kdaj potrebno popraviti ali posodobiti. Obstajajo različni primeri, ko morajo organizacije urediti svoje podatke:

 1. prenos podatkov o organizaciji s portala za udeležence v novi sistem za registracijo organizacij,
 2. spremembe v podatkih organizacije,
 3. sprememba kontaktne osebe,
 4. sprememba pooblaščenih uporabnikov.


Informacije

Če je vaša organizacija registrirana tako v sistemu za registracijo organizacij kot na portalu za udeležence oz. zdaj portalu SEDIA Funding & Tenders, je priporočljivo, da podatke o organizaciji popravljate v obeh sistemih.


Kako se spremeni podatke o organizaciji v sistemu za registracijo organizacij?


Hiter pregled korakov


Podrobno o korakih

Odprite seznam »My Organisations« in pojdite na podrobnosti organizacije, katere podatke urejate.

S platforme programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota pojdite na stran My Organisations

Za dostop do seznama vaših organizacij lahko uporabite:

 1. meni Organisations (Organizacije) in izberete My Organisations (Moje organizacije) ali
 2. gumb My Organisations neposredno na začetni strani.

Če še niste prijavljeni v katerega od sistemov Evropske komisije, bo stran od vas zahtevala, da se prijavite z računom EU Login. Bodite pozorni, da sistem za registracijo organizacij, ne podpira preverjanja pristnosti z uporabo eID. Možno je samo preverjanje pristnosti z e-poštnim naslovom in geslom, povezanim z vašim EU login računom.

Prikaže se seznam organizacij, do katerih imate dostop. Za odpiranje podatkov o organizaciji kliknite na modro ikono s puščico v stolpcu Details (Podrobnosti).

Sistem za registracijo organizacij odpre stran Organisation data (Podatki o organizaciji), s katere imate dostop do vseh trenutno razpoložljivih podatkov o organizaciji.

Za premikanje med posameznimi razdelki uporabite stranski meni.


Podatke o organizaciji uredite v razdelku »Organisation data«.

Za urejanje podatkov o organizaciji:

 1. Pojdite na razdelek Organisation data.
 2. Vnesite potrebne spremembe.
 3. Če pri tej organizaciji ni potrebnih drugih popravkov, shranite spremembe s klikom na gumb Update my organisation (Posodobi mojo organizacijo). Uradni naslov uredite v razdelku »Legal Address«.

Za urejanje podatkov uradnega naslova:

 1. Pojdite na razdelek Legal Address
 2. Vnesite potrebne spremembe.
 3. Če pri tej organizaciji ni potrebnih drugih popravkov, shranite spremembe s klikom na gumb Update my organisation (Posodobi mojo organizacijo). 


Kontaktno osebo organizacije uredite v razdelku »Organisation Contact Person«.

Za urejanje kontaktne osebe organizacije:

 1. Odprite razdelek Organisation Contact Person.
 2. Spreminjate lahko vse podatke na strani o kontaktni osebi organizacije. Vnesite potrebne spremembe.
 3. Če pri tej organizaciji ni potrebnih drugih popravkov, kliknite na gumb Update my organisation (Posodobi mojo organizacijo) v stranskem meniju. Ob uspešnem shranjevanju se pokaže sporočilo »Success«. Kliknite OK, da ga zaprete.


Pooblaščene uporabnike uredite v razdelku »Authorised Users«.

Pojdite na razdelek »Authorised Users«.

Odprite razdelek Authorised Users, da se prikaže seznam dodanih pooblaščenih uporabnikov.

Kliknite na ikono za urejanje in vnesite potrebne spremembe.

Poiščite uporabnika, katerega podatke je potrebno popraviti, in kliknite na ikono za urejanje (svinčnik) ob tem uporabniku.

Vnesite spremembe in kliknite na »Save«.

Vnesite potrebne spremembe v oknu Edit a contact (Urejanje stika). 


Shranite spremembe.

Če ste opravili vse potrebne spremembe pri organizaciji, kliknite na gumb Update my organisation (Posodobi mojo organizacijo) v stranskem meniju. Ob uspešnem shranjevanju se pokaže sporočilo »Success«. Kliknite OK, da ga zaprete.


Posodobite dokumente.

Dokumentov, ki so naloženi za organizacijo, ni mogoče spreminjati, lahko se jih samo odstrani. Če je potrebna nova različica dokumenta, jo morate na novo naložiti in odstraniti staro različico.

Za podrobnosti si preberite stran Upravljanje z dokumenti.

Pomembno

Če vaša organizacija že ima potrdilo in se nameravate ponovno prijaviti za nepovratna sredstva ali akreditacijo, bo potrebno posodobiti in ponovno priložiti vsak dokument, ki je starejši od 6 mesecev.

Shranite spremembe. 

Ko opravite vse potrebne spremembe pri organizaciji, kliknite na gumb Update my organisation (Posodobi mojo organizacijo). Ob uspešnem shranjevanju se pokaže sporočilo »Success«. Kliknite OK, da ga zaprete.

Obvestila

Ob vsaki vložitvi oz. shranjevanju sprememb bo sistem za registracijo organizacij poslal e-poštno obvestilo vsem pooblaščenim uporabnikom za organizacijo, s katerim se jih obvesti, da so bile v sistemu vnesene spremembe.