We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ko prijavljate organizacijo ali spreminjate njene podatke, imate možnost vnosa identifikacijske kode udeleženca (PIC). Če je vnesena koda PIC že povezana z obstoječim identifikatorjem organizacije, se prikaže opozorilo in podatkov organizacije ni mogoče shraniti.

Opozorilo se glasi: »Vneseno kodo PIC že uporablja druga organizacija. Če ste že pooblaščeni uporabnik te organizacije, lahko s klikom tukaj dostopate do njenih podatkov. Če še niste pooblaščeni uporabnik, se obrnite neposredno na zadevno organizacijo.« S klikom »tukaj« boste vstopili na zaslon Podatki o organizaciji za povezano organizacijo.

Najprej se prepričajte, da ste vnesli pravilno kodo PIC. Če je koda PIC pravilna in kljub temu nimate dostopa do podrobnosti o organizaciji, se obrnite na osebe v svoji organizaciji, ki imajo dostop. Če oseba za stik ni znana ali pa je zapustila organizacijo, se obrnite na lokalno enoto nacionalne agencije.Že vnesena koda PIC

Vnesite 9-mestno kodo PIC. Če je koda PIC že povezana z organizacijo, se prikaže spodnje sporočilo in podrobnosti organizacije ne bo mogoče shraniti.

Med vnosom kode PIC se števec znakov posodablja. Ko je koda PIC v celoti vnesena, se števec obarva rdeče in prikaže se številka 0. To pomeni, da ni mogoče vnesti več znakov.


Koda PIC ni povezana z identifikatorjem organizacije

Po vnosu kode PIC, ki ni bila registrirana v sistemu za registracijo organizacij, je spremembe mogoče shraniti, če ste vnesli vse druge obvezne informacije.