Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacija

Ilustracije na predlaganih straneh Wiki so namenjene zgolj informiranju in ne odražajo vedno najnovejšega stanja.


Če zaprosite za akreditacijo in/ali nepovratna sredstva, ki jih upravlja vaša nacionalna agencija, boste morali podatke o svoji organizaciji posodabljati na enem mestu: v sistemu za registracijo organizacij.

Vendar pa obstajajo primeri, v katerih morate podatke o svoji organizaciji posodabljati tako v sistemu za registracijo organizacij kot tudi na portalu za financiranje in razpise SEDIA:

  • Če imate kodo PIC in kodo OID, je zelo priporočljivo, da posodobite informacije o svoji organizaciji v obeh sistemih.
  • Če informacij o organizaciji na portalu za financiranje in razpise SEDIA niste posodobili pred 22. oktobrom 2019, ko je bil uveden sistem za registracijo organizacij EAC. Vse posodobitve, izvedene po tem datumu, se ne bodo samodejno prenesle v sistem za registracijo organizacij.
  • Če zaprošate za Listino Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE) in niste zaprosili za nepovratna sredstva, ki jih upravlja vaša nacionalna agencija, na dan 22. oktobra 2019 ali pred tem datumom.
  • Če zaprošate za akreditacijo in/ali nepovratna sredstva, ki jih upravljajo nacionalne agencije, poleg tega pa zaprošate tudi za nepovratna sredstva, ki jih upravlja Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).
  • Če ste sodelovali samo v akcijah, ki jih upravlja izključno Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), in zdaj želite sodelovati tudi pri akcijah, ki jih upravljajo nacionalne agencije.


Informacije

Če niste prepričani, ali nacionalna agencija obravnava postopek za vašo akreditacijo in/ali nepovratna sredstva, preverite merila upravičenosti v Vodniku za prijavitelje Erasmus+ in v Vodniku Evropske solidarnostne enote, da ugotovite, kje lahko zaprosite za akreditacijo/nepovratna sredstva.

Za več informacij o akcijah, za katere je potrebna koda PIC, si oglejte:


Kot je navedeno zgoraj, se spremembe podatkov o organizaciji, ki so bile izvedene v portalu za financiranje in razpise SEDIA po 22. oktobru, ne prenesejo v sistem za registracijo organizacij.

Prav tako se spremembe v sistemu za registracijo organizacij ne bodo nikoli prenesle na portal za financiranje in razpise SEDIA.

Poimenovanja in vloge kontaktnih oseb/uporabnikov v organizaciji se razlikujejo glede na sistem; v določenih primerih uporabniki, ki imajo dostop do portala za financiranje in razpise SEDIA, nimajo nujno tudi dostopa do sistema za registracijo organizacij. Oglejte si del SI_2021 OID Upravljanje kontaktnih oseb in pooblaščenih uporabnikov.