Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataČe se prijavljate za akreditacijo in/ali nepovratna sredstva, ki jih dodeljuje vaša nacionalna agencija, morate skrbeti za ažurnost podatkov o vaši organizaciji samo na enem mestu: v sistemu za registracijo organizacij.

Vendar pa obstajajo primeri, v katerih boste morali posodabljati podatke o vaši organizaciji tako v sistemu za registracijo organizacij kot na portalu SEDIA Funding & Tenders:

  • Če imate tako kodo PIC kot ID organizacije (kodo OID), je zelo priporočljivo, da posodabljate podatke o organizaciji v obeh sistemih.
  • Če ste popravili podatke o organizaciji na portalu SEDIA Funding & Tenders od vključno 22. oktobra dalje, se te spremembe niso samodejno prenesle v sistem za registracijo organizacij.
  • Če se prijavljate za listino Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE) in se do vključno 22. oktobra niste prijavili na razpise za nepovratna sredstva, ki jih upravlja vaša nacionalna agencija.
  • Če se poleg prijave za akreditacijo in/ali nepovratna sredstva, ki jih dodeljujejo nacionalne agencije, prijavljate tudi na razpis za nepovratna sredstva, ki ga upravlja Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).
  • Če ste do sedaj sodelovali samo v ukrepih, ki jih upravlja samo Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), in zdaj želite sodelovati tudi v ukrepih, ki jih upravljajo nacionalne agencije.


Informacije

Če niste prepričani, ali vašo vlogo za akreditacijo in/ali nepovratna sredstva obravnava nacionalna agencija ali ne, preverite merila za upravičenost v Vodniku za prijavitelje Erasmus+ in Vodniku po programu Evropska solidarnostna enota in poglejte, komu se oddaja vlogo za zadevno akreditacijo oz. nepovratna sredstva.

Za več informacij glede ukrepov, pri katerih potrebujete kodo PIC, si oglejte:

Kot je bilo omenjeno zgoraj, se spremembe podatkov o organizaciji na portalu SEDIA Funding & Tenders od vključno 22. oktobra naprej ne prenašajo v sistem za registracijo organizacij

Prav tako se spremembe, opravljene v sistemu za registracijo organizacij, ne bodo prenašale na portal SEDIA Funding & Tenders.

Upoštevajte, da med obema sistemoma obstajajo razlike v poimenovanju in vlogah kontaktnih oseb organizacij oz. uporabnikov in da v nekaterih primerih uporabniki z dostopom na portalu SEDIA Funding & Tenders ne dobijo nujno tudi dostopa v sistemu za registracijo organizacij. Preberite tudi stran Urejanje kontaktne osebe in pooblaščenih uporabnikov.