Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Na tej strani je razloženo, kako registrirate organizacijo v sistemu za registracijo organizacij, če nameravate sodelovati v katerem od ukrepov v okviru programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota, s katerimi upravljajo nacionalne agencije.


Pomembno

Preden začnete s postopkom registracije organizacije, preverite, da niste že registrirani. Za preverjanje uporabite funkcijo iskanja v sistemu za registracijo organizacij.

Da zaključite postopek registracije in shranite izpolnjeno, morate pritisniti na gumb Register my organisation (Registriraj mojo organizacijo). Ta gumb pa ni aktiven, dokler ne izpolnite vseh obveznih polj. Po registraciji so na voljo dodatni deli, ki vam omogočajo, da naložite dokumente ali si ogledate povezano akreditacijo. Zaenkrat bo prikazana samo listina Erasmus+ za terciarno izobraževanje (ECHE).

Bodite pozorni!

Sistem za registracijo organizacij nima funkcije samodejnega shranjevanja. Ne zapirajte brskalnika ali zapuščajte spletne strani, če še niste zaključili registracije s klikom na gumb Register my organisation. V nasprotnem primeru bodo vse informacije, ki ste jih vnesli, izgubljene in boste morali postopek registracije začeti znova od začetka.





Vstopite preko platforme programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.


Preden začnete z novo registracijo, preverite, da vaša organizacija ni že registrirana.

Za vsak slučaj s funkcijo iskanja še enkrat preverite, da vaša organizacija ni že registrirana. Ko ste prepričani, da še ni, registrirajte svojo organizacijo.

Če najdete več rezultatov s podatki vaše organizacije, se za pomoč pri izbiri obrnite na kolege iz svoje organizacije. Če je katera od kod PIC ali OID povezana s kodo ECHE, ta velja kot pravi ID organizacije za uporabo v vseh vaših prijavah.


Kliknite »Register My Organisation«.

Postopek registracije vaše organizacije začnete:

 1. s klikom na gumb Register My Organisation (Registriraj mojo organizacijo) na začetni strani platforme programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota ali
 2. preko menija Organisations (Organizacije), kjer izberete možnost Register My Organisation.

Preusmerjeni boste v sistem za registracijo organizacij.


Prijavite se s svojim računom EU Login.

Če še niste prijavljeni v nobenega od sistemov Evropske komisije, bo sistem zahteval, da se prijavite s svojim računom EU Login.

Če še nimate računa EU Login, ga lahko takoj ustvarite s te strani s klikom na Create an account. Bodite pozorni, da uporabite elektronski naslov, ki je povezan z vašim računom EU Login in ga uporabljate za dostop do vseh sistemov Evropske komisije. Sistem za registracijo organizacij ne podpira preverjanja pristnosti z uporabo eID. Če nimate računa za EU-dostop, lahko takoj ustvarite račun na tej strani. 

Za več informacij si oglejte stran o računih EU Login.

 

Začnite s klikom na gumb »Edit«.

Na začetnem zaslonu (Welcome to the Organisation Registration system) kliknite gumb Edit (Uredi) za začetek postopka. Status registracije je DRAFT (Osnutek).

Uporabite stranski meni za premikanje med različnimi deli registracijskega obrazca. Šele ko posamezen razdelek izpolnite (kar nakazuje zelena ikona), lahko nadaljujete z naslednjim.
Če se poskusite premakniti na naslednji razdelek, ne da bi izpolnili vsa obvezna polja v prejšnjem, se prikaže opozorilo.



Vnesite podatke o organizaciji v razdelku »Organisation data«.

Vnesite zahtevane podatke o organizaciji, kot so uradni naziv (legal name), poslovno ime (business name), pravni status (legal status), jezik (language), država (country) itd. Če vaša organizacija že ima kodo PIC, a se podatki o organizaciji niso prenesli v sistem za registracijo organizacij, jih vnesite v tem razdelku.

Ne pozabite!

Ne pozabite s funkcijo iskanja preveriti, ali je bila vaša organizacija prenesena v sistem. Če lahko najdete organizacijo, ni potrebe, da jo še enkrat registrirate.

Če je v postopku registracije ugotovljeno, da ima neka druga organizacija popolnoma enak uradni naziv, kot je tisti, ki ste ga navedli, se prikaže sporočilo z identifikacijsko kodo te druge organizacije. Tako boste lahko dodatno preverili, ali je vaša sedanja organizacija že registrirana, ne bo pa vam to preprečilo dokončati registracije.


Na voljo so namigi, označeni z ikono (info), ki nudijo dodatne napotke in pomoč pri izpolnjevanju posameznega polja.

Ko izpolnite vsa obvezna polja, se v stranskem meniju ikona razdelka Organisation data obarva zeleno in lahko nadaljujete na razdelek Legal address (Uradni naslov).



Vnesite uradni naslov v razdelku »Legal address«.

V stranskem meniju odprite razdelek Legal address (Uradni naslov) in vnesite zahtevane podatke. 

Ko izpolnite vsa obvezna polja, se v stranskem meniju ikona razdelka Legal address obarva zeleno in lahko nadaljujete na razdelek Organisation Contact Person (Kontaktna oseba organizacije). 


Dodajte kontaktno osebo organizacije v razdelku »Organisation Contact Person«.

V stranskem meniju odprite razdelek »Organisation Contact Person«.

Odpre se stran za vnašanje podatkov kontaktne osebe organizacije. 

Vnesite vse zahtevane podatke.

Vnesti morate podatke, kot so ime (First name) in priimek (Last name), položaj znotraj organizacije (Position in the organisation) in uradni elektronski naslov (Professional e-mail). Vsa obvezna polja so jasno označena z rdečo zvezdico (*).

Izhodiščno izbirna polja, da se uporabijo telefonske številke in naslov organizacije, niso označena. Če so ti podatki ustrezni za kontaktno osebo organizacije, označite ta izbirna polja in ustrezni podatki se bodo prenesli iz razdelka registracijskega obrazca s podatki o organizaciji

Če so telefonske številke in/ali naslov kontaktne osebe drugačni od tistih v razdelku s podatki o organizaciji, vnesite pravilne podatke v ustrezna polja.

Razdelek »Organisation Contact Person« označen kot izpolnjen.

Ko vnesete vse zahtevane podatke v tem razdelku, se ikona v stranskem meniju obarva zeleno. Lahko nadaljujete na naslednji del registracije: Authorised Users (Pooblaščeni uporabniki).


Dodajte prvega pooblaščenega uporabnika v razdelku »Authorised User«.

Kot oseba, ki izvaja registracijo organizacije, ste prvi pooblaščeni uporabnik (Authorised User). Že v postopku registracije organizacije morate vnesti svoje osebne podatke.

Odprite razdelek »Authorised Users«.

Prikaže se stran s pooblaščenimi uporabniki (Authorised Users). Nekateri vaši osebni podatki, kot so ime, priimek in elektronski naslov, so že izpolnjeni. Ti podatki se prevzamejo iz računa EU Login. Imena (First name), priimka (Last name) in uradnega elektronskega naslova (Professional e-mail) ni mogoče spreminjati.

Vnesite vse zahtevane podatke.

Vnesite manjkajoče obvezne podatke. Ko vnesete vse zahtevane podatke v tem razdelku, se ikona v stranskem meniju obarva zeleno.

Na tej točki v postopku registracije ni mogoče dodajati več pooblaščenih uporabnikov. To lahko storite, ko je registracijski obrazec oddan.


Oddajte registracijo.

Ko v registracijski obrazec vnesete vse zahtevane podatke, se omogoči gumb Register my organisation (Registriraj mojo organizacijo). S klikom na ta gumb oddate vnesene podatke in zaključite postopek registracije.

Prikaže se potrditveno sporočilo skupaj z vašo novododeljeno identifikacijsko oznako OID. Ta ID organizacije je sestavljen iz 8 številk, pred katerimi stoji črka »E«. 

Videli boste lahko, da se je na vrhu strani status spremenil iz Draft (Osnutek) v Registered (Registrirana), izpisan pa je tudi novi ID organizacije

Status Registered kaže, da ste obrazec uspešno oddali. Ne pomeni pa, da je organizacija že potrjena s strani nacionalne agencije.

Ko uspešno registrirate organizacijo, postaneta na voljo dva dodatna razdelka:

Poleg tega lahko zdaj dodate več pooblaščenih uporabnikov. Priporočljivo je, da dodate vsaj enega dodatnega pooblaščenega uporabnika.

Razdelek »Accreditations«

Po registraciji se v stranskem meniju prikaže razdelek Akreditacije. Na tej točki ni prikazano nič. Ko bo vaša organizacija certificirana in akreditirana, boste v tem razdelku lahko našli seznam vseh veljavnih akreditacij v zvezi z decentraliziranimi akcijami v okviru programa Erasmus+ in evropskih solidarnostnih enot.


Razdelek »Documents«

Ko je organizacija registrirana, lahko dodajate dokumente, ki jih nacionalna agencija potrebuje za potrjevanje vaše organizacije. Informacije, katere dokumente je potrebno naložiti, najdete v vodnikih po programih Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Za dodatne informacije o tem, kako naložite in upravljate z dokumenti organizacije, si oglejte stran Upravljanje z dokumenti.


Obvestilo

Iz sistema za registracijo organizacij bo poslano e-poštno obvestilo osebi, ki je registrirala organizacijo, in vsem osebam, ki so navedene kot pooblaščeni uporabniki. To obvestilo vsebuje kodo OID, dodatne informacije in pomembne povezave.

Status certificiranja v sistemu za registracijo organizacij.

Organizacija ima lahko v sistemu za registracijo organizacij enega od naslednjih statusov certificiranja:

 1. Začetni status organizacije:
  • Osnutek - Prikazano med postopkom registracije, pred oddajo. 
  • Registrirana- Organizacija je bila uspešno registrirana v sistem za registracijo organizacij ali pa so bili podatki o organizaciji uspešno preneseni iz portala za udeležence Participant Portal v sistem za registracijo organizacij.
 2. Status organizacije po prejemu podatkov o organizaciji v sistemu vodenja projektov nacionalne agencije:
  • Čakanje na certificiranje s strani nacionalne agencije - Sistem za vodenje projektov nacionalne agencije je prejel podatke o organizaciji, teh podatkov pa nacionalna agencija še ni certificirala.
  • Čakanje na potrditev - Če je bila že certificirana organizacija v sistemu za registracijo organizacij posodobljena in je sistem za vodenje projektov nacionalne agencije to posodobitev prejel, a je še ni certificiral.
  • Certificirana s strani nacionalne agencije - Organizacije so bile certificirane v sistemu vodenja projektov nacionalne agencije.
  • Razveljavljena- Organizacije, ki so bile razveljavljene v sistemu vodenja projektov nacionalne agencije.

Status je prikazan na vrhu zaslona med identifikacijsko kodo organizacije in imenom organizacije.