Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Informacija

Ilustracije na predlaganih straneh Wiki so namenjene zgolj informiranju in ne odražajo vedno najnovejšega stanja.


Uvod v Navodila za registracijo organizacije

Sistem za registracijo organizacij za Erasmus+ in Evropsko solidarnostno enoto zagotavlja enkraten označevalnik (kodo OID) za vse organizacije, ki nameravajo zaprositi za akreditacijo ali za nepovratna sredstva za akcije Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, ki jih upravljajo nacionalne agencije.

Koda OID se mora uporabljati pri vseh prijavah na javne razpise in na obrazcih Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote.

Ta navodila so namenjena uporabnikom in organizacijam, ki so pred oktobrom 2019 uporabljali portal Participant Portal (zdaj se imenuje portal za financiranje in razpise SEDIA), da bi se registrirali in sodelovali v akcijah Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, ki jih upravljajo nacionalne agencije, ter za tiste, ki niso nikoli uporabljali portala Participant Portal in se morajo registrirati za sodelovanje v takšnih akcijah.

Odgovorite na spodnja vprašanja, da se premaknete na najbolj zadevne strani in dobite najustreznejše informacije o postopku za registracijo organizacije EAC. Če tega postopka še niste izvajali, vam priporočamo, da si preberete uvod v ta navodila.

Skok na ustrezen del v navodilih

   

Ste imeli pred oktobrom 2019 dostop, da ste lahko urejali podatke o organizaciji v prejšnjem portalu za izobraževanje, avdiovizualno področje, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo Participant Portal, ki se zdaj imenuje portal za financiranje in razpise SEDIA?


Da. Če ste pred tem imeli dostop do ...

Če ste pred oktobrom 2019 imeli dostop za urejanje podatkov o organizaciji v portalu EAC Participant Portal, ki se zdaj imenuje portal za financiranje in javne razpise SEDIA, imate v sistemu za registracijo organizacij še vedno pravice za urejanje podatkov o organizaciji. Prijavite se v platformo Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota, da si ogledate svoj seznam organizacij . Uporabiti morate e-poštni naslov, ki je povezan z vašim računom EU Login in je zapisan na portalu Participant Portal. Sistem za registracijo organizacij ne podpira preverjanja pristnosti z uporabo elektronske identifikacijske kode eID. Na voljo je samo preverjanje pristnosti z e-poštnim naslovom in geslom, povezanim z vašim računom EU Login.

Več podrobnosti o tem, kako spremeniti svojo organizacijo, boste prejeli po prijavi. Kodo OID lahko preverite tudi na seznamu Moje organizacije.

Če ste pred tem imeli dostop, zdaj pa nimate dostopa do novega sistema za registracijo organizacij, si oglejte spodnja navodila.

Ne. Poznate identifikacijsko kodo udeleženca ...

Poznate identifikacijsko kodo udeleženca (PIC) za organizacijo, ki jo želite registrirati?

Da. Uporabite funkcijo iskanja ...

Uporabite funkcijo iskanja, da poiščete kodo OID za svojo organizacijo.

Ne./Mislim, da ne.  Za vsak primer preverite ...

Za vsak primer preverite, da vaša organizacija ni bila predhodno registrirana, za to pa uporabite funkcijo iskanja. Ko se prepričate, da vaša organizacija ni registrirana, registrirajte svojo organizacijo.

Če najdete več rezultatov, ki se ujemajo s podatki vaše organizacije, se obrnite na sodelavca v svoji organizaciji, da izberete pravo organizacijo. Če so katere koli kode OID/PIC povezane s kodo ECHE, sistem to obravnava kot pravilno organizacijo za nadaljnjo uporabo pri spletnih prijavah.


Je vaša organizacija zaprosila za akreditacijo ali nepovratna sredstva za program Erasmus+ (upravljajo ga nacionalne agencije) in/ali Evropske solidarnostne enote pred oktobrom 2019?

Da. Uporabite funkcijo iskanja ...

Uporabite funkcijo iskanja, da poiščete kodo OID za svojo organizacijo.

Ne./Mislim, da ne.  Za vsak primer preverite ...

Za vsak primer preverite, da vaša organizacija ni bila predhodno registrirana, za to pa uporabite funkcijo iskanja. Ko se prepričate, da vaša organizacija ni registrirana, registrirajte svojo organizacijo.

Če najdete več rezultatov, ki se ujemajo s podatki vaše organizacije, se obrnite na sodelavca v svoji organizaciji, da izberete pravo organizacijo. Če so katere koli kode OID/PIC povezane s kodo ECHE, sistem to obravnava kot pravilno organizacijo za nadaljnjo uporabo pri spletnih prijavah.

Ne vem. Merila upravičenosti v ...

Merila upravičenosti v Vodniku za prijavitelje programa Erasmus+ in v Vodniku za prijavitelje programa Evropske solidarnostne enote opredeljujejo akcije, ki se obravnavajo kot akcije programa Erasmus+ (upravljajo jih nacionalne agencije) in akcije programa Evropske solidarnostne enote

Uporabite funkcijo iskanja, da poiščete kodo OID za svojo organizacijo. Če organizacije ne najdete ali pa najdete več rezultatov, se obrnite na sodelavca v svoji organizaciji, da vam pomaga pri izbiri pravilne kode PIC. V primeru več kod PIC je pravilna tista koda PIC, ki je povezana s kodo Listine Erasmus za terciarno izobraževanje.


Ali ste v sistemu našli svojo kodo OID?

Da. Bodite pozorni na ...

Bodite pozorni na kodo OID. Zdaj lahko uporabite kodo OID na obrazcih Erasmus+ ali obrazcih Evropske solidarnostne enote za vse javne razpise.

Ne.  Če imate kodo PIC in ...

Če imate kodo PIC in je vaša organizacija predhodno zaprosila za akreditacijo ali nepovratna sredstva za akcije Erasmus+ (upravljajo jih nacionalne agencije) in Evropske solidarnostne enote, se za nadaljnjo pomoč obrnite na svojo nacionalno agencijo


Ali morate urediti ali posodobiti podatke o organizaciji v sistemu?

Da. Iz platforme Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota pojdite na ...

Iz platforme Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota pojdite na del Moje organizacije in uredite podatke o organizaciji, kot je opisano v delu SI_OID Moje organizacije. Če podatkov o organizaciji ne vidite v delu Moje organizacije, se obrnite na svojega sodelavca, ki je imel dostop za urejanje organizacije v portalu Participant Portal pred oktobrom 2019. Ta sodelavec ima tudi dostop za urejanje organizacije v sistemu za registracijo organizacij in vam lahko omogoči dostop tako, da vas doda kot pooblaščenega uporabnika ali pa sam spremeni podatke o organizaciji .

Če ne veste, kateri sodelavec v vaši organizaciji je imel dostop do portala Participant Portal, se obrnite na svojo nacionalno agencijo za dodatno pomoč, pri tem pa navedite kodo PIC/OID. Podrobnosti o tem, katere informacije morate posredovati nacionalni agenciji, najdete v delu Nihče v moji organizaciji nima dostopa do naše organizacije v sistemu za registracijo organizacij. Kaj lahko storimo?

Ne.   Prijavite se s kodo OID

Tudi če niste pooblaščeni uporabnik v sistemu za registracijo organizacij, lahko v prijavnem obrazcu še vedno uporabite kodo OID.


 

Nihče v moji organizaciji nima dostopa do naše organizacije v sistemu za registracijo organizacij. Kaj lahko storimo? 

 Ustrezno preverjen predstavnik vaše organizacije naj se obrne na vašo nacionalno agencijo ...
 1. Ustrezno preverjen predstavnik organizacije se mora obrniti na nacionalno agencijo in jo obvestiti, da uporabnik potrebuje dostop do podatkov o organizaciji v sistemu za registracijo organizacij.
 2. Nacionalna agencija bo prosila za naslednje podatke:

  1. Obvezna polja

   • Koda PIC (če je ustrezno)
   • Koda OID
   • Ime in priimek
   • Službeni e-poštni naslov
  2. Dodatna polja 
   • Glavna telefonska številka
   • Ulica in hišna številka
   • Država, kraj in poštna številka
 3. Nacionalna agencija bo nato v svojem sistemu za vodenje projektov preverila, da zahtevani uporabnik ni povezan z določeno organizacijo.
 4. Nacionalna agencija bo nato izvedla potrebne korake za dodajanje računa.
 5. Ko bo dostop omogočen, bo nacionalna agencija o tem obvestila organizacijo in na novo dodanega pooblaščenega uporabnika. Organizacija se bo nato prikazala na seznamu Moje organizacije, do podatkov pa bo mogoče dostopati in jih po potrebi posodobiti.Kakšen je sistem za registracijo organizacij za Erasmus+ in Evropsko solidarnostno enoto?


Vsaka organizacija, ki želi zaprositi za akreditacijo ali za nepovratna sredstva v okviru programov Evropske komisije, se mora registrirati in zagotoviti osnovne pravne in finančne podatke.

Za akcije, ki jih upravlja Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo (DG EAC) prek nacionalnih agencij, se to izvede v sistemu za registracijo organizacij, saj je to orodje, ki ga je dal na voljo DG EAC. Te akcije so obravnavane kot decentralizirane akcije in vključujejo del programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote. Za programe  Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote si oglejte ustrezna navodila programov in spletne strani, da ugotovite, ali so akcije, za katere ste se prijavili v preteklosti ali za katere se želite prijaviti, centralizirane ali decentralizirane.

Po registraciji je organizaciji dodeljen enkraten označevalnik. To je koda OID, ki se bo uporabljala za prijave in kot referenca pri Evropski komisiji in nacionalnih agencijah v prihodnjih pogovorih.

Za centralizirane akcije v okviru programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote se registracija izvede na portalu za financiranje in javne razpise SEDIA. Te akcije upravlja Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) skupaj z drugimi programi, kot so Ustvarjalna Evropa, Evropa za državljane in Prostovoljci EU za humanitarno pomoč. Ko organizacijo registrirate na portalu, boste prejeli osebno identifikacijsko kodo, imenovano koda PIC. Za podrobna navodila in dodatne informacije obiščite portal za financiranje in javne razpise.


Organizacije, ki so pripravljene sodelovati v decentraliziranih in centraliziranih akcijah programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, morajo uporabljati oba sistema in imeti morajo dva ločena in edinstvena enkratna označevalnika: kodo PIC in kodo OID. 

Če ste novi uporabnik, morate pred registracijo svoje organizacije v sistemu za registracijo organizacij ali na portalu za financiranje in javne razpise ustvariti račun EU Login.

Informacije

Preverite merila upravičenosti Vodniku za prijavitelje Erasmus+ in v Vodniku Evropske solidarnostne enote, da ugotovite, kje lahko vložite posebno prijavo za akreditacijo/nepovratna sredstva za ta dva programa in kje lahko registrirate svojo organizacijoKako registriram svojo organizacijo v sistemu za registracijo organizacij?

Pomembno

Svojo organizacijo registrirajte samo enkrat, tudi če nameravate sodelovati v več razpisih.

Kot pooblaščeni uporabnik, ki predstavlja svojo organizacijo, boste v sistem za registracijo organizacij, ki je dostopen na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota, posredovali vse zahtevane informacije o svoji organizaciji. 

Da bi se izognili večkratnim registracijam iste organizacije, pred začetkom postopka registracije uporabite funkcijo iskanja, da poiščete vse podobne organizacije. To vam bo omogočilo, da se odločite, ali lahko v spletnem prijavnem obrazcu uporabite že obstoječo kodo OID ali morate opraviti prvo registracijo svoje organizacije. Za več informacij si oglejte del Kako iskati organizacije. Če najdete več rezultatov, ki se ujemajo s podatki vaše organizacije, se obrnite na sodelavca v svoji organizaciji, da izberete pravo organizacijo. Če so katere koli kode OID/PIC povezane s kodo ECHE, sistem to obravnava kot pravilno organizacijo za nadaljnjo uporabo pri spletnih prijavah.

Med izpolnjevanjem imejte pri roki pravne podatke o svoji organizaciji in informacije, povezane s programom. Informacije, ki jih boste potrebovali za registracijo, lahko preverite v dokumentaciji posameznega razpisa. Svojo organizacijo morate registrirati, preden lahko vložite prijavni obrazec.

Ko predložite vse podatke, potrebne za registracijo organizacije, boste prejeli edinstveno kodo OID. To kodo OID lahko uporabite nemudoma, da se prijavite za decentralizirane akcije, medtem ko čakate, da organizacijo certificira odgovorna nacionalna agencija.


Kodo PIC že imam, ali potrebujem tudi kodo OID?

Da, od oktobra 2019 je treba kodo OID uporabljati pri vseh prijavah na javne razpise in na obrazcih Erasmus+ ali obrazcih Evropske solidarnostne enote za vse akcije, ki jih upravljajo nacionalne agencije.

Če ste pred oktobrom 2019 že uporabili kodo PIC za prijavo za decentralizirane projekte Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, vam organizacije ni treba znova registrirati v sistemu za registracijo organizacij. Podatki o organizaciji so bili preneseni s portala Participant Portal, ki se zdaj imenuje portal za financiranje in javne razpise SEDIA, v sistem za registracijo organizacij in vaši organizaciji je bila samodejno dodeljena edinstvena koda OID. 

Če ste bili samostojno registrirani uporabnik, zastopnik pravnega subjekta ali skrbnik računa, ki upravlja kodo PIC svoje organizacije, že imate dostop do novega sistema za registracijo organizacij. S svojimi obstoječimi poverilnicami računa EU Login se preprosto prijavite na platformo Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote in upravljajte podatke o svoji organizaciji v delu Moje organizacije. Sistem za registracijo organizacij ne podpira preverjanja pristnosti z uporabo elektronske identifikacijske kode eID. Na voljo je samo preverjanje pristnosti z e-poštnim naslovom in geslom, povezanim z vašim računom EU Login.

Kodo OID lahko najdete s funkcijo iskanja in s svojo kodo PIC.Ne vem, ali imam kodo OID ali kodo PIC.

Za vsak primer preverite, da vaša organizacija ni bila predhodno registrirana, za to pa uporabite funkcijo iskanja. Ko se prepričate, da vaša organizacija ni registrirana, nadaljujte z registracijo svoje organizacije.

Če najdete več rezultatov, ki se ujemajo s podatki vaše organizacije, se obrnite na sodelavca v svoji organizaciji, da izberete pravo organizacijo. Če so katere koli kode OID/PIC povezane s kodo ECHE, sistem to obravnava kot pravilno organizacijo za nadaljnjo uporabo pri spletnih prijavah.


Kje se je mogoče prijaviti za Listino Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE)?

Ker Listino Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE) podeljuje Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), se mora institucija terciarnega izobraževanja registrirati na portalu za financiranje in razpise SEDIA, nato pa mora uporabiti kodo PIC, da se prijavi za listino. Če ima institucija listino ECHE, lahko:

 • uporabite kodo PIC, da se prijavite za decentralizirane akcije Erasmus+, tj. razpis, ki ga upravlja EACEA.
 • se registrirate v novi sistem za registracijo organizacij EAC in uporabite na novo ustvarjeno kodo OID, da se prijavite za decentralizirane akcije Erasmus+. Pri registraciji organizacije je tukaj treba navesti kodo PIC.Evropska solidarnostna enota.

Znak kakovosti je dodeljen Evropski solidarnostni enoti s strani nacionalnih agencij ali EACEA

Organizacije, ki želijo sodelovati v aktivnostih Evropske solidarnostne enote, se morajo registrirati v sistemu za registracijo organizacij in pridobiti kodo OID. Koda OID se nato uporabi za prijavo na druge aktivnosti Evropske solidarnostne enote, razen ESC14 – Prostovoljske skupine na prednostnih področjih. Tudi skupine mladih, ki želijo izvajati solidarnostne projekte, se morajo registrirati v sistemu za registracijo organizacij in pridobiti enotno kodo OID.Kako bodo preverjeni podatki o organizaciji?

Podatke o organizaciji bodo preverjale različne institucije, odvisno od dela programa in institucije, ki obravnava zahtevo. Preverjanje se opravi samo po potrebi, običajno po uspešno ocenjeni vlogi za nepovratna sredstva.


Certificiranje s strani nacionalne agencije.

Podatke registriranih organizacij, ki se prijavijo za decentralizirane akcije, bo certificirala nacionalna agencija zadevne sodelujoče države programa. Vse dokumente, naložene v novi sistem za registracijo organizacij, bo preverila nacionalna agencija. Če so potrjeni, bo organizacija obravnavana kot certificirana s strani nacionalne agencije. Dokler se certificiranje ne zaključi, ima koda OID v sistemu za registracijo organizacij status Registrirano.

Če organizacija zaprosi za poklicno in strokovno izobraževanje (PSI) in akreditacijo konzorcija za mobilnost v terciarnem izobraževanju, bo organizacijo morala certificirati nacionalna agencija. 

Ko nacionalna agencija uspešno certificira vašo organizacijo, se bo status kode OID v sistemu za registracijo organizacij spremenil v Certificirano s strani nacionalne agencije. 


Vrednotenje s strani Izvajalske agencije za raziskave (REA).

Prošnje za nepovratna sredstva za centralizirane projekte v sklopu programov Ustvarjalna Evropa, Erasmus+, Evropa za državljane in Prostovoljci EU za humanitarno pomoč obravnava Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), zato organizacijo preveri in ovrednoti Izvajalska agencija za raziskave v Bruslju.

Ta postopek se imenuje vrednotenje pravnih oseb.


Prošnje za akreditacijo, ki jih obravnava EACEA.

Listina Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE)

Če je organizaciji dodeljena Listina Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE), ta listina ne bo ovrednotena ali certificirana med postopkom akreditacije. To bo izvedeno pozneje, odvisno od prošnje za nepovratna sredstva. Organizacija bo:


Znak kakovosti, ki ga je obravnavala EACEA

Ker podelitev Znaka kakovosti Evropske solidarnostne enote izvaja agencija EACEA, bo agencija EACEA certificirala tudi podatke o organizaciji.

Opomba

Organizacije, ki sodelujejo v akcijah Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, ki jih upravljajo nacionalne agencije (kot prijaviteljice, upravičenke, partnerke, gostiteljice ali članice konzorcija), in že imajo kodo PIC, bodo prekopirane v novi sistem za registracijo organizacij. Če je organizacijo že potrdila Izvajalska agencija za raziskave, bo samodejno certificirana tudi s strani nacionalnih agencij.

Če se vaša organizacija prijavi za centralizirane akcije, jo bo morala vrednotiti Izvajalska agencija za raziskave, ne glede na to, ali je bila organizacija že predhodno certificirana za decentralizirani projekt.

V obeh primerih boste morda morali vložiti drugačno dokumentacijo ali podatke. Če je vaša organizacija na primer izbrana za centralizirano akcijo, morate imenovati zastopnika pravnega subjekta (LEAR) in predložiti ustrezne pravne dokumente za vrednotenje. V tem primeru morajo biti obvezna polja za LEAR izpolnjena na portalu. Imenovanje zastopnika pravnega subjekta ni potrebno, če Izvajalska agencija za raziskave ni potrdila kode PIC.Kako to izvesti v orodjih