We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
På denna sida förklaras hur man registrerar en organisation i systemet för registrering av organisationer om du planerar att delta i någon av de åtgärder som förvaltas av de nationella myndigheterna enligt programmen Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren.


Viktigt

Innan du påbörjar registreringen av din organisation, försäkra dig om att den inte redan är registrerad. Använd Sökfunktionen Organisation Registration för att kontrollera detta.

För att slutföra registreringsprocessen och spara aktuellt läge, måste du klicka på knappen Register my organisation.  Denna knapp är inte aktiv förrän alla obligatoriska avsnitt är ifyllda. Ytterligare avsnitt blir tillgängliga efter registreringen, så att du kan ladda upp handlingar eller se associerad ackreditering. För närvarande kommer endast Erasmus+ stadgan för högre utbildning att visas.

Notera!

Systemet för registrering av organisationer har ingen automatisk sparfunktion. Stäng inte webbläsaren eller navigera till en annan webbsida om du inte har slutfört din registrering genom att klicka på knappen Register my organisation. Annars kommer all information som du har angett att gå förlorad och du måste starta registreringen från början.

Gå in på plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.


Kontrollera att din organisation inte redan har registrerats innan du påbörjar en ny registrering.


Dubbelkolla för säkerhets skull att din organisation inte redan har registrerats med hjälp av funktionen sök. När du har försäkrat dig om att den inte är registrerad, registrera din organisation.

Om du hittar flera resultat som matchar dina organisationsuppgifter, be en kollega inom organisationen om vägledning rörande vilken du ska välja. Om någon av identifieringskoderna för deltagare (PIC)/organisationsnumren är associerade med en ECHE-kod, anses detta vara det rätta organisationsnumret för användning i dina ansökningar. 


Klicka på ”Register My Organisation”.

Börja registrera din organisation:

  1. Genom att klicka på knappen Register My Organisation på hemsidan för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren eller 
  2. Via Organisations menu genom att välja Register My Organsation.

Du kommer att dirigeras till systemet för registrering av organisationer.


Logga in med hjälp av ditt EU-användarnamn.

Om du ännu inte är inloggad på något av kommissionens system, kommer du att bli ombedd att logga in med ditt EU-användarnamn.

Om du inte har något EU-användarnamn kan du omedelbart skapa ett konto från den här sidan. Kom ihåg att använda den e-postadress som associerats med ditt EU-inloggningskonto och som används för att få tillgång till något av kommissionens system. Se EU-inloggningssidan för mer information. 

Klicka på ”Edit” för att börja.

På skärmen Welcome to the Organisation Registration system, klicka på knappen Edit för att påbörja processen. Registreringens status är DRAFT

Använd sidomenyn för att navigera till de olika avsnitten i registreringsformuläret. Inte förrän ett avsnitt är ifyllt (signaleras med en grön ikon) kan du gå vidare till nästa.
Om du försöker navigera till nästa avsnitt utan att ha fyllt i det tidigare avsnittet, visas ett varningsmeddelande. Fyll i ”Organisation data”.

Lämna begärda uppgifter om din organisation, såsom officiellt namn, firmanamn, rättslig status, språk, land med mera. Om din organisation redan har en identifieringskod för deltagare (PIC) men organisationsinformationen inte har överförts till systemet för registrering av organisationer, bör du ange den på den här skärmen.

Glöm inte!

Kom ihåg att kontrollera om din organisation har överförts med hjälp av sök. If you can find the organisation, there is no need to register again.


De tillgängliga verktygstipsen som markeras med ikonen  (info)
ger ytterligare instruktioner och hjälp med att fylla i varje fält.

Efter det att alla obligatoriska uppgifter har angetts, växlar menyikonen Organisation data till grönt och du kan gå vidare till avsnittet Legal Address.Fyll i ”Legal Address”.

Gå in på avsnittet Legal address från sidomenyn och ange de begärda uppgifterna. 

När alla obligatoriska fält är ifyllda, växlar menyikonen Legal address till grönt och du kan gå vidare till avsnittet Organisation Contact Person


Lägg till ”Organisation Contact Person”.

Gå in på avsnittet ”Organisation Contact Person” i sidomenyn.

Skärmen Organisation Contact Person öppnas.  

Ange alla erforderliga uppgifter.

Uppgifter såsom för- och efternamn, befattning i organisationen och e-postadress som används i tjänsten måste lämnas. Alla obligatoriska fält är tydligt märkta med *.

Som standard har rutorna för att använda organisationens telefonnummer och organisationens adress inte markerats. Om dessa uppgifter verkligen är de rätta för organisationens kontaktperson, markera rutorna. Den relevanta informationen kommer att överföras från avsnittet Organisation data i registreringsformuläret. 

Skulle kontaktpersonens telefonnummer och/eller adress skilja sig från de uppgifter som lämnats under Organisation data, lämna uppgifterna i de tillgängliga fälten. 

Organisation Contact Person markerad som klar.

Ikonen i sidomenyn ändras till grönt när alla obligatoriska uppgifter i detta avsnitt har lämnats. Du kan gå vidare till registreringens nästa del: Auktoriserade användare


Add the first "Authorised User".

Som den person som registrerar organisationen är du den första auktoriserade användaren. Du måste registrera dina personuppgifter under förfarandet för att registrera organisationen. 

Gå in på avsnittet ”Authorised Users”.

Skärmen Authorised Users öppnas. Vissa av dina personuppgifter är redan ifyllda, till exempel ditt förnamn, efternamn och e-postadress. Dessa uppgifter hämtas från ditt EU-inloggningskonto. Förnamn, efternamn samt e-postadress som används i tjänsten kan inte ändras. 

Ange alla erforderliga uppgifter.

Ange alla erforderliga uppgifter som saknas. Ikonen i sidomenyn ändras till grönt när alla obligatoriska fält är ifyllda.  

I detta stadium av registreringsförfarandet är det inte möjligt att lägga till ytterligare auktoriserade användare. Detta kan göras först efter det att registreringsformuläret lämnats in.


Lämna in registreringen.

När all information matats in i registreringsformuläret, aktiveras knappen Register my organisation. Klicka på knappen för att lämna in dina uppgifter och slutföra registreringen.

Ett bekräftelsemeddelande samt det nyskapade organisationsnumret visas. Organisationsnumret består av åtta siffror som föregås av bokstaven ”E”. 

Högst upp på skärmen kommer du att märka att statusen har ändrats från Draft till Registered och att det nyskapade organisationsnumret visas. 

Statusen Registered indikerar att inlämningen lyckades. Det innebär inte att organisationen redan är certifierad av den nationella myndigheten. 

När du väl har registrerat din organisation blir ytterligare två avsnitt tillgängliga:

Dessutom är det nu möjligt att  lägga till fler auktoriserade användare.

Avsnittet ”Accreditations”.

Avsnittet Accreditations visas i sidomenyn efter lyckad registrering. Om din organisation aldrig har registrerats hos kommissionen, visas ingen information i detta avsnitt. Om du har angett en identifieringskod för deltagare (PIC) som har en associerad Erasmus+ stadga för högre utbildning (ECHE), kommer stadgan att visas här. Om du har glömt att ange din identifieringskod för deltagare (PIC) i avsnittet Organisation data, kan du göra det i detta skede. Tryck sedan på knappen Update my organisation och gå tillbaka till avsnittet Accreditations för att kolla om din ECHE-kod nu visas.


Avsnittet ”Documents”. 

När organisationen väl har registrerats kan du lägga till handlingar som den nationella myndigheten behöver för att certifiera din organisation. Information om de handlingar som ska laddas upp kan hittas i programguiderna för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Se sidan SE_OID Hantera handlingar för ytterligare information om hur man laddar upp och hanterar din organisations handlingar.

Meddelande.

Systemet för registrering av organisationer kommer att skicka ett e-postmeddelande till den person som har registrerat organisationen och till alla personer som har angetts som auktoriserade användare. Detta meddelande kommer att innehålla organisationsnumret, ytterligare information och relevanta länkar.