Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


På denna sida förklaras hur man hanterar handlingar i systemet för registrering av organisationer. 

Efter det att din organisation har registrerats i systemet för registrering av organisationer kan du lägga till handlingar som krävs av den nationella myndigheten för att certifiera din organisation. Information om de handlingar som ska laddas upp finns i programhandledningarna för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. 

Om din organisations information automatiskt överfördes från SEDIA till systemet för registrering av organisationer, överfördes också de tillgängliga handlingarna och kan kommas åt i systemet för registrering av organisationer. Vid kontroll och/eller uppdatering av din organisationsinformation, kontrollera även avsnittet om handlingar. Handlingar äldre än sex månader bör förnyas. 

Tillgång till avsnittet Documents i systemet för registrering av organisationer är möjlig:

  1. Direkt efter det att organisationens registrering först lämnats in, genom avsnittet Documents i formuläret eller
  2. Via förteckningen My Organisations.


Snabbsteg


Detaljerade steg


Steg
1

Öppna ”My Organisations”.

För att komma åt förteckningen över dina organisationer använd antingen:

  1. Menyn Organisations och välj My Organisations eller
  2. Knappen My Organisations direkt på sidan. 

Om du inte har loggat in på något av kommissionens system med ditt EU-användarnamn, kommer du att bli ombedd att logga in. Se till att du använder samma e-postadress som associerats med ditt EU-användarnamn och dina organisationsuppgifter. 

Förteckningen över dina organisationer kommer att visas. Klicka på ikonen med den blåa pilen i kolumnen Details för att komma åt organisationsuppgifterna.


2

Komma åt avsnittet ”Documents”.

Du kan komma åt avsnittet Documents via den vänstra menyn.  Detta kommer att ta dig till det avsnitt i formuläret som avser handlingar, där handlingar som hittills laddats upp till din organisationsinformation visas om de är tillgängliga. 

3

Klicka på ”Add document”.

Klicka på knappen Add document. Det kommer att öppna ett extrafönster där du ombeds att ladda upp en handling.  

4

Maximum file size is 50 MB.

There is no limit to the total size or total number of attachments but each individual file cannot be greater than 50 MB.  


5

Välja en fil att ladda upp.

  • Välja en fil: Klicka på Choose File och välj den fil som ska laddas upp från din dator. 
  • Typ av handling: När du väl har valt din fil, ange Typ av handling från rullgardinsmenyn. Om du inte hittar din valda typ av handling, välj alternativet ”Other”. 

  • När du väl har försäkrat dig om att du har valt rätt fil och angett rätt typ av handling, klicka på Upload.

Din förteckning över handlingar kommer att uppdateras med din nya handling. Upprepa detta för alla de handlingar som du måste ladda upp till din organisation.


6

Uppdatera organisation.

När du väl har lagt till alla handlingar, slutför uppladdningen av handlingar genom att klicka på knappen Update my organisation. Stäng meddelandet Success.

Om detta inte görs kommer de uppladdade filerna inte att sparas i systemet för registrering av organisationer.

Efter den framgångsrika uppdateringen kommer en blå nedladdningsknapp att bli tillgänglig för varje fil.  

I förteckningen över handlingar finns det möjlighet att sortera per kolumn och söka efter en viss handling. Se Förteckningsfunktioner för närmare upplysningar. 

7

Ladda ner handlingar.

För att ladda ner en uppladdad fil, klicka på den blå nedladdningsknappen för den fil du vill ladda ner. Följ instruktionerna på skärmen för att spara eller öppna filen.