Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataOm du ansöker om ackreditering och/eller bidrag som förvaltas av din nationella myndighet, kommer du bara att behöva hålla din organisationsinformation uppdaterad på ett ställe: systemet för registrering av organisationer.

Det finns dock fall där det krävs att du håller din organisationsinformation uppdaterad både i systemet för registrering av organisationer och i SEDIA:s finansierings- och anbudsportal:

  • Om du både har en identifieringskod för deltagare (PIC) och ett organisationsnummer, rekommenderas du starkt att uppdatera din organisationsinformation i båda systemen.  
  • Om du uppdaterar organisationsinformationen i SEDIA:s finansierings- och anbudsportal den 22 oktober eller senare. Dessa uppdateringar överförs inte automatiskt till systemet för registrering av organisationer.
  • Om du ansöker om en Erasmus stadga för högre utbildning (ECHE) och du ansökte inte om bidrag som förvaltas av din nationella myndighet senast den 22 oktober 2019.
  • Om du förutom att ansöka om ackreditering och/eller bidrag som förvaltas av de nationella myndigheterna även ansöker om bidrag som förvaltas av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA).
  • Om du endast har deltagit i åtgärder som uteslutande förvaltas av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea), och nu också vill delta i åtgärder som förvaltas av nationella myndigheter.

Information

Om du är osäker på huruvida din ackreditering och/eller ditt bidrag handläggs av en nationell myndighet eller inte, kontrollera kriterierna för berättigande i Programhandledningen till Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens handledning för ta reda på var ansökan om din/ditt specifika ackreditering/bidrag ska lämnas in.

För mer information om de åtgärder där en identifieringskod för deltagare (PIC) krävs, se:

Som nämnts ovan överförs inte ändringar av organisationsinformationen i SEDIA:s finansierings- och anbudsportal som gjordes den 22 oktober eller senare, till systemet för registrering av organisationer. 

På samma sätt kommer inte ändringar i systemet för registrering av organisationer att någon gång överföras till SEDIA:s finansierings- och anbudsportal.

Observera att organisationskontakters/användares namn och roller skiljer sig mellan båda systemen och att användare som har tillgång i SEDIA:s finansierings- och anbudsportal i vissa fall inte nödvändigtvis kommer att få tillgång i systemet för registrering av organisationer. Se SE_OID Hantera kontakter och auktoriserade användare.