Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wniosek można wyeksportować, zapisać lub wydrukować w formacie PDF, klikając na przycisk wydruku w dolnym lewym rogu ekranu.


Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kolejne kroki

Kliknięcie przycisku PDF

W formularzu, w lewym dolnym rogu ekranu, znajduje się przycisk PDF.

Służy on do eksportowania, zapisywania i drukowania wniosku.

Wybór polecenia "Otwórz"

Otworzy się okno, w którym należy wybrać, czy wniosek ma zostać otworzony, czy zapisany na lokalnym komputerze, a następnie kliknąć OK.

Włączenie wszystkich funkcji w pliku PDF

W otwieranym pliku PDF w górnej części dokumentu pojawi się komunikat informujący, że plik jest otwarty w widoku zabezpieczonym. Nie są widoczne szczegóły jego zawartości.

Należy kliknąć przycisk Włącz wszystkie funkcje (Enable All Features), aby wyświetliła się zawartość wniosku.