Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Zakres niniejszego opracowania

Może zaistnieć konieczność aktualizacji zapisanych w Systemie Rejestracji Organizacji danych organizacji. Wyróżnia się kilka przypadków, kiedy organizacja zmuszona jest do zmiany swoich danych:

 1. Przeniesienie danych organizacji z Portalu Uczestnika do nowego Systemu Rejestracji Organizacji
 2. Zmiana danych organizacji
 3. Zmiana osoby do kontaktu
 4. Zmiana uprawnionych użytkowników


Uwaga

W sytuacji, gdy organizacja jest zarejestrowana zarówno w Systemie Rejestracji Organizacji, jak i w Portalu Uczestnika, zaleca się zaktualizować dane organizacji w obu systemach. 


Jak zmienić dane organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji?


Instrukcja skrócona


Instrukcja szczegółowa

Przejdź do listy „Moje organizacje” i przy aktualizowanej organizacji wybierz „Edytuj”

Z platformy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przejdź do strony Moje organizacje.

Aby wyświetlić listę Twoich organizacji posłuż się:

 1. Menu Organizacji i wybierz Moje organizacje albo
 2. Kliknij bezpośrednio na przycisk Moje organizacje znajdujący się na stronie. 

System poprosi Cię o podanie loginu EU, chyba że już zalogowałeś(-aś) się do któregoś z systemów Komisji Europejskiej. Należy pamiętać, że System Rejestracji Organizacji nie obsługuje uwierzytelniania za pomocą eID. Możliwe jest wyłącznie uwierzytelnienie za pomocą adresu e-mail i hasła przypisanego do Twojego konta EU Login.

Wyświetla się lista organizacji, do których masz dostęp. Przejdź do danych organizacji klikając ikonkę niebieskiej strzałki w kolumnie Dane

System Rejestracji Organizacji wyświetli się w oknie danych Organizacji. Z tego miejsca, posiadasz dostęp do wszystkich aktualnie dostępnych danych organizacji.

Posłuż się Menu bocznym, aby poruszać się po poszczególnych częściach formularza.


Wprowadź zmiany w „Danych Organizacji”

Aby zmieniać dane organizacji:

 1. Przejdź do sekcji Dane organizacji
 2. Wprowadź żądane zmiany. 
 3. Jeśli Twoja organizacja nie wymaga żadnych innych zmian, zapisz zmiany klikając ikonkę Zaktualizuj organizacjęZmiana adresu

Aby zmienić dane dotyczące adresu instytucji:

 1. Przejdź do sekcji formularza Adres instytucji
 2. Wprowadź żądane zmiany. 
 3. Jeśli nie są wymagane żadne inne zmiany w odniesieniu do organizacji, zapisz zmiany klikając ikonkę Zaktualizuj organizację


Wprowadź zmiany w informacjach o „Osobie do kontaktu w organizacji”

Aby edytować informacje o Osobie do kontaktu w Organizacji:

 1. Przejdź do sekcji Osoba do kontaktu w Organizacji.
 2. Można zmienić wszystkie dane w oknie z informacjami o osobie do kontaktu w organizacji. Wprowadź wymagane zmiany.
 3. Jeśli nie jest wymagana żadna inna zmiana w odniesieniu do informacji o organizacji, na bocznym pasku nawigacji kliknij przycisk Zaktualizuj moją organizację. Wyświetli się komunikat, że operacja się powiodła (Sukces). Zamknij okno klikając OK.


Wprowadź zmiany w informacjach o „Uprawnionych użytkownikach”

1

Przejdź do sekcji „Uprawnieni użytkownicy”

Otwórz sekcję Uprawnieni użytkownicy. Wyświetla się lista uprawnionych użytkowników.

2

Kliknij ikonkę „Edytuj” i wprowadź wymagane zmiany.

Wybierz z listy kontakt, który chcesz zaktualizować i kliknij znajdującą się obok niego ikonkę Edytuj (ołówek).

3

Wprowadź zmiany i kliknij „Zapisz”

Wprowadź wymagane zmiany w oknie Edytuj kontakt i kliknij Zapisz.

4

Prześlij zmiany.

Jeśli nie jest wymagana żadna inna zmiana Twojej organizacji, na bocznym pasku nawigacji kliknij przycisk Zaktualizuj moją organizację. Wyświetla się komunikat, że operacja powiodła się (Sukces). Zamknij okno klikając OK.


Aktualizowanie dokumentów

Dokumentów dodanych w odniesieniu do organizacji nie można zmieniać, można je tylko usuwać. Jeśli wymagana jest nowa wersja dokumentu, należy ją przesłać. Starą wersję należy usunąć. 

Dalsze informacje, patrz Jak dodać dokument.

Ważne!

Jeśli Twoja organizacja została już zatwierdzona i zamierza ubiegać się o nowe dofinansowanie lub akredytację, wymagana jest aktualizacja i ponowne dołączenie wszelkich dokumentów starszych niż 6 miesięcy.

Prześlij zmiany

Po wprowadzeniu wszystkich zmian, kliknij ikonkę Zaktualizuj organizację. Wyświetla się komunikat o powodzeniu (Sukces) operacji. Zamknij klikając OK.

Powiadomienia

System Rejestracji Organizacji będzie przesyłać powiadomienia e-mail wszystkim użytkownikom organizacji za każdym razem, gdy dokonywane są zmiany, informując ich o wprowadzeniu w systemie zmian dotyczących danych organizacji.