We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Information

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation. 

Ta strona wyjaśnia podstawowe funkcje Systemu Rejestracji Organizacji.1. Platforma programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

Zakładka Organizacje na platformie programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności jest punktem wyjścia służącym do:

 1. Wyszukiwania organizacji: tutaj można wyszukiwać zarejestrowane organizacje w sposób opisany na stronie Jak szukać organizacji?
 2. Rejestracji organizacji w menu Organizacje: tutaj można zarejestrować organizację w celu uczestniczenia w zdecentralizowanych działaniach programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w sposób opisany na stronie: Jak zarejestrować organizację?
 3. Uzyskania dostępu do moich organizacji: tutaj znajduje się lista wszystkich organizacji, do których masz uprawnienia. Opis na stronie: Moje organizacje. 

Pierwsze dwie funkcje są widoczne i dostępne, nawet jeśli jeszcze nie posiadasz konta EU Login. Funkcja Moje organizacje widoczna jest tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. 

Poniższe funkcje dostępne są dla użytkowników nieposiadających EU login: Te funkcje dostępne są dla uwierzytelnionych użytkowników:


2. Wygląd ekranu i podstawowe funkcje Systemu Rejestracji Organizacji 

Gdy chcesz zarejestrować organizacje lub wybrać organizacje z menu Moje organizacje na platformie Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarnościotwiera się System Rejestracji Organizacji. Na ekranie znajdują się następujące elementy:

 1. Ikonka Menu, ikonka Home i Status rejestracji:

  1. Ikonka Menu – zwija lub rozwija menu boczne.

  2. Ikonka Home – otwiera ekran platformy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

  3. Status – w trakcie rejestracji status jest wyświetlany jako Wersja robocza. Po pomyślnym złożeniu wniosku, status zostaje zmieniony na Zarejestrowano.
 2. Menu boczne pozwala na nawigowanie do poszczególnych części formularza rejestracyjnego. Należy jednak wypełnić jedną część zanim przejdzie się do kolejnej.
  Ikonki znajdujące się przed pozycjami menu wskazują stan uzupełnienia danych sekcji:

  1. Czerwona: Część niewypełniona. Nie możesz przejść do kolejnej części dopóki jej nie wypełnisz.

  2. Zielona: Część wypełniona. Możesz przejść do kolejnej części.

 3. Ekran główny Systemu.

 4. Przycisk Zarejestruj organizację. Jest aktywny tylko wtedy, gdy zostaną wypełnione wszystkie części.

3. Obowiązkowe części i pola formularza.


Pola, które w formularzu rejestracyjnym należy obowiązkowo wypełnić oznaczone są czerwoną gwiazdką * ).

Wskazówki, dodatkowe zalecenia i pomoc przy wypełnianiu każdego pola oznaczone są ikonką (info). Aby wyświetlić podpowiedź, najedź na wybraną wskazówkę.

Pola opisowe posiadają licznik znaków wskazujący, ile znaków zostało do wykorzystania.


Jeśli wprowadzone w polu obowiązkowym dane naruszają zasady lub wszystkie wprowadzone wcześniej dane zostaną usunięte z pola, zostaje ono oznaczone ramką w kolorze czerwonym i pojawia się komunikat ostrzegawczy. Przed dalszym wypełnianiem formularza, należy najpierw poprawić błędy.4. Nawigacja po częściach formularza


Posłuż się Menu bocznym, aby poruszać się po poszczególnych częściach formularza rejestracyjnego. Dopiero po wypełnieniu jednej części (wskazuje na to zielona ikonka) można przejść do kolejnej.

Jeśli próbujesz przejść do kolejnej części bez wypełnienia bieżącej pojawia się komunikat ostrzegawczy.

Menu boczne jest zwijane, ale przycisk Zarejestruj organizację i status rejestracji nie jest widoczny w takim zwiniętym ustawieniu.


5. Funkcje list.

System Rejestracji Organizacji posiada narzędzia list, takie jak te wyświetlane w funkcjach: Szukaj organizacji, Zarejestruj organizację i Moje organizacje. Listy organizacji/opcja wyszukiwania organizacji (szczegółowo opisane na stronie Jak szukać organizacji i Moje organizacje, posiadają następujące funkcje: 

 1. Liczba rekordów zostaje wyświetlona na górze listy.
 2. Klikając na strzałki góra/dół w poszczególnych kolumnach możesz porządkować listę według kolumn w kolejności rosnącej lub malejącej.
 3. Pole wyników wyszukiwania wyświetlane jest na górze listy wyników i pozwala na dalsze filtrowanie znalezionych rekordów.
 4. Lista znalezionych organizacji spełniających kryteria wyszukiwania.
 5. Użyj strzałek na dole, aby przejść do następnej lub poprzedniej strony wyników, jeśli są dostępne. Możesz również wybrać liczbę wyników do wyświetlenia na każdej stronie.
  Przewijanie zarówno pionowe jak i poziome za pomocą pasków przewijania jest włączone, jeśli lista wyników jest większa niż obszar wyświetlania na Twoim urządzeniu.
 6. Dodatkowo w zakładce Moje organizacje możesz zainicjować aktualizację organizacji, do której masz uprawnienia, klikając na niebieski identyfikator ID organizacji. 

T