Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacja

Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji strony.


Wstęp

Zakładka Moje organizacje zawiera listę organizacji, w odniesieniu do których posiadasz uprawnienia do edytowania informacji w Systemie Rejestracji Organizacji.

Posiadasz uprawnienia do przeglądania i edytowania danych organizacji, jeśli spełnione jest jedno z poniższych kryteriów:

  1. Dokonałeś(-aś) rejestracji organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.
  2. W odniesieniu do Twojej organizacji zostałeś dodany jako uprawniony użytkownik w Systemie Rejestracji Organizacji.
  3. Twoja organizacja przed październikiem 2019 składała wniosek w ramach zdecentralizowanych akcji programu Erasmus+ lub działań Europejskiego Korpusu Solidarności, a Ty zostałeś wymieniony(-a) w odniesieniu do organizacji jako osoba rejestrująca lub wyznaczony przedstawiciel (LEAR) w Portalu Uczestnika, teraz SEDIA Funding & Tenders portal, natomiast dane organizacji zostały przekazane do Systemu Rejestracji Organizacji w październiku 2019. 
                                              

Nie mogę znaleźć mojej organizacji

Jeśli nie widzisz zakładki Moje organizacje w menu głównym w sekcji Organizacje, musisz zalogować się do EU Login, jak opisano tutaj.

Jeśli nie widzisz swojej organizacji na liście w zakładce Moje organizacje i nie zarejestrowałeś jej w systemie, sprawdź u kolegi, który dokonał rejestracji, czy zostałeś dodany jako uprawniony użytkownik do tej organizacji.

Jeśli zostałeś upoważniony, poproś go o sprawdzenie, czy adres e-mail wprowadzony dla Ciebie jest poprawny i czy jest to adres powiązany z Twoim kontem EU Login używanym do uzyskiwania dostępu do systemów Komisji Europejskiej. Upewnij się również, że rejestracja została zakończona poprzez kliknięcie na przycisk Zarejestruj moją organizację.

Jeśli wszystko zostało skonfigurowane prawidłowo, ale nadal nie można wyświetlić danych organizacji, należy skontaktować się z lokalną Narodową Agencją, podając identyfikator organizacji, do którego dostęp uzyskał współpracownik, ale którego nie można wyświetlić w zakładce Moje organizacje.

Jeśli Twoja organizacja nie jest jeszcze zarejestrowana w Systemie Rejestracji Organizacji, musisz ją zarejestrować, aby móc uczestniczyć w programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności. Aby rozpocząć, wejdź na platformę Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Moja organizacja została utworzona w starym Portalu Uczestnika (SEDIA) przed październikiem 2019 r.

Jeśli dane organizacji zostały zdefiniowane w starym Portalu Uczestnika, obecnie SEDIA Funding and Tender Portal, przed październikiem 2019 r., proszę skontaktować się ze swoimi współpracownikami mającymi dostęp do edycji danych organizacji w jednym z tych portali. Poproś ich o sprawdzenie, czy wprowadzony dla Ciebie adres e-mail jest prawidłowy i czy jest powiązany z Twoim kontem EU Login używanym do uzyskiwania dostępu do innych systemów Komisji Europejskiej. Jeżeli adres e-mail jest prawidłowy, a mimo to nie możesz wyświetlić szczegółów, sprawdź, czy PIC, który został użyty w formularzu zgłoszeniowym, jest prawidłowy. Jeśli nadal nie możesz wyświetlić szczegółów organizacji, skontaktuj się z lokalną Narodową Agencją, podając PIC, który zweryfikowałeś jako poprawny i dla którego masz prawa do edycji w Portalu Uczestnika, obecnie SEDIA Funding and Tender Portal, ale nie możesz go wyświetlić z Moje Organizacje w nowym Systemie Rejestracji Organizacji.

Zobacz stronę Przewodnik po Systemie Rejestracji Organizacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakie informacje będą potrzebne Narodowej Agencji. 

Przeniesienie wszystkich organizacji zarejestrowanych w systemie SEDIA do Systemu Rejestracji Oragnizacji nastąpiło 22. października 2019 r.

Jeśli zostałeś dodany jako osoba rejestrująca, wyznaczony przedstawiciel  (LEAR) lub administrator konta w Portalu Uczestnika lub SEDIA Funding and Tenders portal po tej dacie, zaktualizowane informacje nie zostaną przeniesione, a zatem nie zobaczysz organizacji wymienionej w sekcji My Organisations.

Jeśli zostałeś dodany jako wyznaczony przedstawiciel (LEAR) do centralnie zatwierdzonego PIC przed 22 października 2019 r., a nowo zaktualizowane dane nie zostały jeszcze ponownie zatwierdzone, Twoje dane nie zostały przeniesione do Systemu Rejestracji Organizacji.

Dane wyznaczonego przedstawiciela  (LEAR) można zaktualizować w obu w/w  przypadkach.1. Wejdź na platformę Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Aby zobaczyć organizacje, które zostały zarejestrowane przez Ciebie lub dla których jesteś uprawnionym użytkownikiem, musisz wejść na platformę Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.Jeśli w prawym górnym rogu ekranu widzisz swoje imię i nazwisko w sekcji Witamy, to znaczy, że jesteś już zalogowany. Jeśli nie, musisz się zalogować do EU Login.

1.1. Zaloguj się do systemu EU Login

Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany do EU Login, kliknij na Witaj w prawym górnym rogu i wybierz: Zarejestruj się lub zaloguj.

Zaloguj się do EU Login. Upewnij się, że używasz adresu e-mail powiązanego z Twoim loginem EU i danymi Twojej organizacji.

Należy pamiętać, że platforma Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności nie obsługuje uwierzytelniania przy użyciu eID.
Możliwe jest jedynie uwierzytelnianie za pomocą adresu e-mail i hasła powiązanego z loginem UE.
2. Otwórz "Moje organizacje" 

Na platformie Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przejdź do zakładki Organizacje w menu głównym, a następnie kliknij na Moje organizacje.

Alternatywnie, jeśli znajdujesz się na stronie Szukaj organizacji, przewiń do dołu strony i wybierz ORGANIZACJE - Moje organizacje.

Uwaga


Sekcja "Moje organizacje" jest widoczna dopiero po uwierzytelnieniu (zalogowaniu się do systemu EU Login).

2.1.  Wyświetla się lista organizacji 

Tutaj można znaleźć listę organizacji zarejestrowanych przez Ciebie lub takich, w których jesteś osobą upoważnioną do reprezentowania organizacji w odniesieniu do programów Erasmus+ i/lub Europejskiego Korpusu Solidarności.


2.2. Wejdź w dane organizacji

Kliknij na niebieski identyfikator organizacji ID, aby uzyskać dostęp do szczegółów dotyczących wybranej organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.  

System Rejestracji Organizacji otwiera się ze szczegółami wybranej organizacji. Z tego miejsca można przeglądać lub aktualizować informacje o organizacji. 

Szczegółowe informacje na temat sposobu aktualizacji informacji o organizacji można znaleźć na stronie PL_OID Zmień dane organizacji.

2.3. Znajdź organizację na liście

If you have a long list of organisations, you can enter filter criteria in the search box. As you type, the list displayed will be reduced to only show organisations containing the entered text in any of the displayed columns. 

2.4. Na liście nie wyświetla się żadna organizacja.

Jeśli Twojej organizacji nie ma na liście, patrz nie wyświetla się żadna organizacja.