Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation. Na tej stronie opisano podstawowe funkcje listy Moje kontakty.


Spis treści


1. Zakładka "Moje kontakty" 

Na liście kontaktów wyświetlane są wszystkie kontakty, które zostały zapisane z formularzy wniosków lub które zostały utworzone bezpośrednio na stronie Moje kontakty. Ponadto każdy kontakt dodany za pośrednictwem strony Moje kontakty można szybko wybrać i dodać jako osobę powiązaną do wniosku.

Aby uzyskać dostęp do listy kontaktów, należy w menu głównym wybrać opcję Wnioski, a następnie Moje konktakty. Jeżeli użytkownik po raz pierwszy korzysta ze strony i nie zapisał jeszcze żadnego kontaktu, wyświetlana jest pusta lista.


2. Podstawowe funkcje

Lista Moje kontakty oferuje następujące funkcje:

 1. Wyszukiwanie/filtrowanie kontaktów 
 2. Wyświetlanie listy kontaktów
 3. Tworzenie kontaktu
 4. Aktualizowanie, dodawanie komentarza i usuwanie kontaktu
 5. Pobieranie listy kontaktów
 6. Drukowanie listy kontaktów
 7. Sortowanie według kolumny: klikając nagłówek kolumny
 8. Przeglądanie: można użyć listy rozwijanej, aby zmienić liczbę kontaktów wyświetlanych na stronie, oraz strzałek, aby przejść do poprzednich lub następnych stron listy.


3. Wyszukiwanie kontaktu

W panelu Filtr wyszukiwania należy wprowadzić kryteria wyszukiwania (np. imię kontaktu lub adres e-mail) w polu wyszukiwania. Kontakty spełniające dane kryteria zostaną wyświetlone na liście.

Wybrane kryteria wyszukiwania są wyświetlane na górze listy wyników.


4. Tworzenie kontaktu

Aby dodać kontakt do listy kontaktów należy:

 1. Kliknąć przycisk Utwórz.
 2. Wypełnić wszystkie wymagane dane w wyskakującym okienku Utwórz osobę kontaktową. Wszystkie pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką. 

 3. Aby zapisać kontakt, należy kliknąć przycisk Zapisz.
 4. Kontakt został dodany do listy.


5. Aktualizacja kontaktu

Aby zaktualizować istniejący kontakt, należy kliknąć przycisk Edytuj (ołówek). Po wprowadzeniu wymaganych zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.


6. Usuwanie kontaktu

Aby usunąć kontakt z listy, należy kliknąć ikonę X i potwierdzić usunięcie.

Informacja

Jeżeli usunięta osoba kontaktowa była użyta w formularzu wniosku, nie zostanie ona usunięta z formularza, tylko z listy.
7. Dodawanie komentarza do kontaktu

Aby dodać komentarz do kontaktu na liście, należy kliknąć przycisk Komentarz i dodać swój komentarz w odpowiednim polu. Aby zapisać komentarz, należy nacisnąć klawisz Enter na klawiaturze.8. Drukowanie listy kontaktów

Aby wydrukować listę kontaktów, należy kliknąć przycisk Drukuj i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


9. Pobieranie listy kontaktów

Aby pobrać listę kontaktów w formacie CSV, należy kliknąć przycisk Pobierz i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu otworzenia/zapisania pliku.

W zależności od przeglądarki i ustawień użytkownika, pojawi się opcja wyboru otworzenia/zapisania pliku, lub plik zostanie automatycznie pobrany do domyślnego folderu pobierania na urządzeniu użytkownika.top_of_page.jpg