Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformacja

Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji strony. Dotyczy...

Ta strona dotyczy:

  • Rok zaproszenia 2021
  • Wszystkie akcje kluczoweLista kontrolna w formularzu wniosku pozwala upewnić się, czy wniosek jest gotowy do złożenia. Podany przykład ilustruje ekran listy kontrolnej dla formularza wniosku o akredytację w programie Erasmus+ dla konsorcjów mobilności szkolnictwa wyższego (KA130-HED).


Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje.Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


1. Wybór pozycji "Lista kontrolna"

Aby otworzyć ekran listy kontrolnej, należy wybrać pozycję Lista kontrolna w menu zawartości. Na ekranie pojawi się lista kontrolna oraz uwaga o ochronie danych osobowych (Data Protection Notice), wraz z polami do zaznaczania.


2. Sprawdzenie wniosku formularza i zaznaczenie OK

Należy sprawdzić kolejne elementy na liście kontrolnej i zaznaczyć pola obok. Wszystkie pola muszą być sprawdzone. Gdy wszystkie elementy listy są sprawdzone, pozycja Lista kontrolna w menu zawartości jest oznaczona zieloną ikonką potwierdzenia.

W zależności od formularza wniosku może również pojawić się link do profilu akredytacyjnego organizacji lub specjalne powiadomienie, jeśli wnioskowana dotacja we wniosku przekracza dostępną kwotę 60 000 EUR. 


Oczekiwany rezultat

  • Sekcja Lista kontrolna jest oznaczona jako kompletna