We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation.  Dotyczy...

Ta strona dotyczy:

  • Erasmus+ Rok zaproszenia 2021
  • Europejski Korpus Solidarności Rok zaproszenia 2021Sekcja formularza Historia zawiera przegląd wszystkich prób złożenia wniosku (nieudanych i udanych).Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


1. Wybór pozycji "Historia"

Aby otworzyć sekcję Historia, należy wybrać odpowiednią opcję w menu zawartości.

Można również wejść do zakładki PL_Moje wnioski, użyć przycisku Akcje i wybrać opcję Historia dla danego wniosku


2. Szczegóły dotyczące sekcji Historia

Każda próba złożenia (udana lub nie) wniosku jest rejestrowana w sekcji formularza Historia. Dla każdej próby złożenia wniosku dostępne są następujące informacje::

  • numer wersji złożonego wniosku
  • godzina i data złożenia wniosku
  • nazwa użytkownika, który złożył wniosek
  • numer identyfikacyjny złożenia
  • status złożenia