Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Na niniejszej stronie przedstawiono podstawowe funkcje Systemu Rejestracji Organizacji.Platforma programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Platforma programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności jest punktem wyjścia służącym do:

 1. Rejestracji organizacji w menu Organizacje celem uczestnictwa w zdecentralizowanych działaniach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.
 2. Uzyskania dostępu do formularzy wniosku o dofinansowanie lub akredytację poprzez ikonki Oferta dot. programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Strona jest dostępna nawet jeśli jeszcze nie posiadasz konta EU Login.

Na stronie docelowej znajdują się następujące elementy:

 1. Ikonka Strony domowej jest dostępna na niemal wszystkich podstronach i służy do powrotu na stronę główną.
 2. Menu Oferta – przechodzenie do formularzy wniosków online dot. programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Do tego celu można też wykorzystać ikonki Szybki dostęp.
 3. Menu Organizacje – przechodzenie do rejestracji organizacji, przeglądania  listy Twoich organizacji i zaawansowanego wyszukiwania.
 4. Nazwa zalogowanego użytkownika oraz ikonka wylogowania.
  Uwaga: Nazwa użytkownika wyświetla się tylko po zalogowaniu do jednego z systemów Komisji przy użyciu konta EU Login. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wyświetlana jest ikonka logowania.
 5. Opcja wyszukiwania, z ikonką rozwijania opcji wyszukiwania zaawansowanego.
 6. Przycisk Zarejestruj organizację.
 7. Szybki dostęp:
  • Przycisk Moje Organizacje – otwiera listę Twoich organizacji. 
  • Przycisk Oferta Erasmus+ – otwiera formularze wniosków online dla programu Erasmus+.
  • Przycisk Oferta Europejski Korpus Solidarności – otwiera formularze wniosków online dla programu Europejski Korpus Solidarności.


Rozmieszczenie elementów na ekranie i informacje wstępne o Systemie Rejestracji Organizacji

Po przejściu do menu organizacji z platformy programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, otwiera się strona Systemu Rejestracji Organizacji.

Na ekranie znajdują się następujące elementy:

 1. Ikonka Menuikonka Home Status rejestracji:

  1. Ikonka Menu – zwija lub rozwija menu boczne.

  2. Ikonka Home – otwiera ekran Witamy w Systemie Rejestracji Organizacji.

  3. Status – w trakcie rejestracji status jest wyświetlany jako Wersja robocza. Po pomyślnym złożeniu wniosku, status zostaje zmieniony na Zarejestrowano.
 2. Menu boczne pozwala na nawigowanie do poszczególnych części formularza rejestracyjnego.
  Należy jednak wypełnić jedną część zanim przejdzie się do kolejnej.
  Ikonki znajdujące się przed pozycjami menu wskazują na uzupełnienie danych sekcji:

  1. Czerwona: Część niewypełniona. Nie możesz przejść do kolejnej części dopóki jej nie wypełnisz.

  2. Zielona: Część wypełniona. Możesz przejść do kolejnej części.

 3. Ekran główny.

 4. Przycisk Zarejestruj organizację. Jest aktywny tylko wtedy, gdy zostaną wypełnione wszystkie części.


Obowiązkowe części i pola formularza.

Pola, które w formularzu rejestracyjnym należy obowiązkowo wypełnić oznaczone są czerwoną gwiazdką* ).

Wskazówki, dodatkowe zalecenia i pomoc przy wypełnianiu każdego pola oznaczone są ikonką (info). Aby wyświetlić podpowiedź, najedź na wybraną wskazówkę.

Pola opisowe posiadają licznik znaków wskazujący, ile znaków zostało do wykorzystania.

Jeśli wprowadzone w danym polu obowiązkowym dane naruszają zasady lub wszystkie wprowadzone wcześniej dane zostaną usunięte z pola, zostaje ono oznaczone ramką w kolorze czerwonym i pojawia się komunikat ostrzegawczy. Przed dalszym wypełnianiem formularza, należy najpierw poprawić błędy.


Nawigacja po częściach formularza

Posłuż się Menu bocznym, aby poruszać się po poszczególnych częściach formularza rejestracyjnego. Dopiero po wypełnieniu jednej części (wskazuje na to zielona ikonka) można przejść do kolejnej.
Jeśli próbujesz przejść do kolejnej części bez wypełnienia bieżącej pojawia się komunikat ostrzegawczy.


Menu boczne jest też zwijane, a przycisk Zarejestruj organizację nie jest widoczny w takim ustawieniu


Narzędzia List

Listy, takie jak te wyświetlana pod Moje organizacje lub Wyniki wyszukiwania są wyposażone następujące narzędzia:

 1. Liczba rekordów zostaje wyświetlona na górze listy.
 2. Klikając na strzałki góra/dół w poszczególnych kolumnach możesz porządkować listę według kolumn w kolejności rosnącej lub malejącej.
 3. Dalsze wyszukiwanie w liście wyników możliwe jest w pasku wyszukiwania dostępnym na górze po prawej stronie listy wyników.
 4. Przewiń listę i przeglądaj więcej rekordów, jeśli są dostępne, za pomocą strzałek znajdujących się u dołu strony.