Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataZakładka Moje organizacje zawiera listę organizacji, w odniesieniu do których posiadasz uprawnienia do edytowania informacji w Systemie Rejestracji Organizacji.

Dalsze informacje na temat zmiany danych organizacji – po zalogowaniu się. Numer identyfikacyjny organizacji można też znaleźć na liście Moje organizacje.


Posiadasz uprawnienia do przeglądania i edytowania danych organizacji, jeśli spełnione jest jedno z poniższych kryteriów:

  1. Dokonałeś(-aś) rejestracji organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.
  2. Rozpocząłeś(-ęłaś) wpisywanie danych swojej organizacji, lecz nie zakończyłeś(-aś) jeszcze procesu rejestracji.  
  3. W odniesieniu do Twojej organizacji zostałeś dodany jako uprawniony użytkownik w Systemie Rejestracji Organizacji.
  4. Twoja organizacja w przeszłości składała wniosek w ramach zdecentralizowanych akcji programu Erasmus+ lub działań Europejskiego Korpusu Solidarności, a Ty zostałeś wymieniony(-a) w odniesieniu do organizacji jako osoba rejestrująca lub wyznaczony przedstawiciel (LEAR) w Portalu UczestnikaSEDIA Funding & Tenders portal,natomiast dane organizacji zostały przekazane do Systemu Rejestracji Organizacji. 


Jeśli Twoich organizacji nie widać na liście w zakładce Moje organizacje, a Ty nie dokonywałeś(-aś) rejestracji organizacji w systemie osobiście, zwróć się do współpracownika, który dokonywał rejestracji. Osoba ta powinna sprawdzić, czy wprowadzony dla Ciebie adres e-mail jest prawidłowy i czy jest przypisany do Twojego konta EU Login, którym posługujesz, aby uzyskać dostęp do narzędzi Komisji Europejskiej. Upewnij się też, czy taka osoba zakończyła rejestrację klikając ikonkę Zarejestruj organizację. W razie, gdyby pomimo prawidłowych ustawień nadal nie można było przeglądać danych organizacji, skontaktuj się z odpowiednią Narodową Agencją podając numer identyfikacyjny organizacji, do której danych otrzymałeś dostęp od współpracownika, lecz których to danych nie możesz przeglądać z poziomu Moje organizacje.

Jeśli dane organizacji wprowadzano za pośrednictwem Portalu Uczestnika lub portalu Funding and Tenders w systemie SEDIA, należy zwrócić się z prośbą o weryfikację do osoby posiadającej uprawnienia do edytowania danych organizacji w którymś z tych dwóch portali. Osoba ta powinna sprawdzić, czy wprowadzony dla Ciebie adres e-mail jest prawidłowy i czy jest przypisany do Twojego konta EU Login, którym posługujesz się, aby uzyskać dostęp do innych systemów Komisji Europejskiej. Jeśli Twój adres e-mail jest prawidłowy, a nadal nie możesz przeglądać danych, sprawdź czy we wniosku podałeś(-aś) właściwy numer PIC. Jeśli nadal nie jest możliwe przeglądanie danych organizacji, należy skontaktować się z odpowiednią Narodową Agencją podając numer PIC, zweryfikowany przez Ciebie jako prawidłowy numer PIC, którym posługujesz się w celu edycji danych w Portalu Uczestnika bądź portalu Funding and Tenders w systemie SEDIA, a który nie daje Ci możliwości przeglądania danych w zakładce Moje organizacje w nowym Systemie Rejestracji Organizacji.

Wstępne przeniesienie danych organizacji miało miejsce 22 października.

Jeśli dodanie Cię jako osoby zgłaszającej, wyznaczonego przedstawiciela (LEAR) lub Administratora konta w Portalu Uczestnika albo portalu Funding and Tender w systemie SEDIA nastąpiło po tej dacie, to nie dojdzie do przeniesienia zaktualizowanych danych, a w konsekwencji nie będziesz mieć możliwości przeglądania listy organizacji w zakładce Moje organizacje.

W obu przypadkach możliwa jest aktualizacja danych wyznaczonego przedstawiciela (LEAR). Aby zostać dodanym(-ą) jako uprawniony użytkownik, należy zwrócić się do innej uprawnionej osoby o dodanie Cię do danych organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji. Kliknij zakładkę „Moje organizacje”.

Aby wyświetlić listę Twoich organizacji posłuż się:

  1. Menu Organizacji i wybierz Moje organizacje albo
  2. Kliknij bezpośrednio na przycisk Moje organizacje znajdujący się na stronie. 


Zaloguj się do swojego konta EU Login.

Jeśli nie zalogowałeś(-aś) się do żadnego systemu Komisji Europejskiej przez konto EU Login, system poprosi Cię o to. Musisz posłużyć się tym samym adresem e-mail, powiązanym z Twoim kontem EU Login oraz z danymi organizacji, jak wspomniano powyżej. Należy pamiętać, że System Rejestracji Organizacji nie obsługuje uwierzytelniania za pomocą eID. Możliwe jest wyłącznie uwierzytelnienie za pomocą adresu e-mail i hasła przypisanego do Twojego konta EU Login.

Wyświetla się lista Moje organizacje.

Wyświetla się lista organizacji, do których masz dostęp. Pokazane są na niej organizacje, które zarejestrowałeś(-aś). 

Przejdź do danych organizacji klikając ikonkę niebieskiej strzałki w kolumnie Dane.  

System Rejestracji Organizacji wyświetli się w oknie danych Organizacji. Z tego miejsca, posiadasz dostęp do wszystkich aktualnie dostępnych danych organizacji. Dalsze informacje na temat sposobu zmiany danych organizacji dostępne są po zalogowaniu.

Na liście nie wyświetla się żadna organizacja.
Jeśli Twojej organizacji nie ma na liście, należy wykonać powyższe polecenia.