Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tato stránka vysvětluje, jak zaregistrovat organizaci v systému pro registraci organizací, pokud se chcete účastnit jedné z akcí řízených národními agenturami v rámci programů Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity.


Důležité

Než zahájíte registraci své organizace, ověřte, zda již není zaregistrována. Použijte funkci Vyhledávání (Search) systému pro registraci organizace.

Chcete-li dokončit proces registrace a uložit svůj postup, musíte kliknout na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register my organisation).  Toto tlačítko není aktivní, dokud nejsou vyplněny všechny povinné oddíly. Po registraci budou k dispozici další oddíly, které vám umožní nahrát dokumenty nebo zobrazit související akreditaci. V současné době se zobrazí pouze Charta Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání.

Pamatujte.

Systém pro registraci organizací nemá funkci automatického ukládání. Nezavírejte prohlížeč ani nepřecházejte na jinou webovou stránku, dokud nedokončíte registraci kliknutím na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register my organisation). V opačném případě budou veškeré informace, které jste zadali, ztraceny a registraci budete muset opakovat od začátku.

Přístup na Portál programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Před zahájením nové registrace ověřte, zda vaše organizace již nebyla zaregistrována.

Pro jistotu před zahájením registrace dvakrát pomocí funkce vyhledat (search) ověřte, zda vaše organizace již není zaregistrovaná. Pokud jste si jisti, že není, vaši organizaci zaregistrujte.

Pokud najdete více výsledků, které odpovídají údajům o vaší organizaci, požádejte kolegy ve vaší organizaci o radu, kterou vybrat. Pokud je některé ID/PIC organizace přidruženo ke kódu ECHE, považuje se toto ID za správné ID organizace pro použití ve vašich aplikacích. 


Klikněte na tlačítko "Zaregistrovat mou organizaci" (Register My Organisation).

Začněte s registrací vaší organizace:

  1. Kliknutím na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register My Organisation) na domovské stránce portálu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity nebo 
  2. V nabídce Organizace (Organisations) vyberte možnost Zaregistrovat mou organizaci (Register My Organisation).

Budete přesměrováni do systému pro registraci organizací.


Přihlášení prostřednictvím vašeho EU Login účtu.

Pokud nejste přihlášeni, budete vyzváni k přihlášení prostřednictvím systému EU Login.

Pokud ještě účet systému EU Login nemáte, můžete si jej přímo na této stránce vytvořit pomocí volby Create an account. Použijte e-mailovou adresu, která bude spojena s EU Login účtem a která bude použita pro přístup ke všem systémům Evropské komise. Další informace naleznete na stránce systému EU Login.

Klikněte na tlačítko "Upravit" (Edit).

Na stránce Vítejte v systému pro registraci organizací (Welcome to the Organisation Registration system) klikněte na tlačítko Upravit (Edit). Status registrace je DRAFT (KONCEPT)

Pomocí postranní nabídky můžete přecházet do různých oddílů registračního formuláře. K dalšímu oddílu můžete přejít až po dokončení stávajícího oddílu (indikovaném zelenou ikonou).
Pokud se pokusíte přejít k dalšímu oddílu, aniž byste dokončili předcházející oddíl, zobrazí se upozornění. 

Pomocí postranní nabídky můžete přecházet do různých oddílů registračního formuláře. K dalšímu oddílu můžete přejít až po dokončení stávajícího oddílu (indikovaném zelenou ikonou).
Pokud se pokusíte přejít k dalšímu oddílu, aniž byste dokončili předcházející oddíl, zobrazí se upozornění. Vyplnění oddílu "Údaje o organizaci“ (Organisation data).

Zadejte požadované údaje o vaší organizaci, jako je například oficiální název organizace, obchodní název (zkratka názvu organizace), právní status, jazyk, země a další. Pokud vaše organizace již má PIC kód, ale informace o organizaci nebyly převedeny do systému pro registraci organizací, zadejte je zde.

Nezapomeňte!

Nezapomeňte ověřit pomocí funkce Vyhledat (Search), zda byla vaše organizace převedena. Pokud organizaci najdete, není třeba ji znovu registrovat.


Dostupné  tipy („tool tips“) označené ikonou  (info), poskytují další pokyny a pomoc při vyplňování každého pole.

Po zadání všech povinných informací se barva ikony oddílu Údaje o organizaci (Organisation data) změní na zelenou a můžete přejít do oddílu Sídlo organizace (Legal Address).


Vyplnění oddílu  "Sídlo organizace" (Legal Address).

V postranní nabídce přejděte do oddílu "Sídlo organizace" (Legal Address)  a zadejte požadované údaje. 

Po vyplnění všech povinných polí se barva ikony nabídky "Sídlo organizace" (Legal Address) změní na zelenou a můžete přejít do oddílu Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person)


Přidat "Kontaktní osobu organizace" (Organisation Contact Person).

V postranní nabídce přejděte do oddílu „Kontaktní osoba organizace" (Organisation Contact Person).

Otevře se obrazovka Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person)

Zadejte všechny požadované údaje.

Je třeba zadat údaje jako jsou Jméno a příjmení (First and Last Name), Funkce v organizaci (Position in the organisation)pracovní e-mail (professional e-mail). Všechna povinná pole jsou jasně označena *.

Ve výchozím nastavení nejsou zaškrtnuta políčka pro použití telefonních čísel a adresy organizace. Pokud chcete tyto údaje pro kontaktní osobu zadat, zaškrtněte tato políčka. Příslušné informace budou převzaty z oddílu Údaje organizace (Organisation data) registračního formuláře. 

Pokud se telefonní čísla nebo adresa kontaktní osoby liší od informací poskytnutých v rámci údajů o organizaci, uveďte tyto údaje do dostupných polí. 

Oddíl Kontaktní osoba organizace (Contact Person) bude označen jako dokončený.

Po zadání všech povinných údajů v tomto oddílu se barva ikony v postranní nabídce změní na zelenou. Můžete přejít k dalšímu oddílu registračního formuláře: Oprávnění uživatelé (Authorised Users)

Přidat "Oprávněného uživatele" (Authorised User).

Jako osoba registrující organizaci jste prvním oprávněným uživatelem. Během procesu registrace organizace musíte zadat své osobní údaje. 

Přejděte do oddílu Oprávnění uživatelé (Authorised Users).

Otevře se obrazovka Oprávnění uživatelé (Authorised Users). Některé z vašich osobních údajů jsou již vyplněny, například vaše jméno (First name), příjmení (Last name) a e-mailová adresa. Tyto údaje se přenesou z vašeho EU Login účtu. Jméno, příjmení ani pracovní e-mailovou adresu nelze změnit. 

Zadejte všechny požadované údaje.

Zadejte chybějící povinné údaje. Po vyplnění všech požadovaných polí se barva ikony v postranní nabídce změní na zelenou.  

V této fázi procesu registrace není možné přidat další oprávněné uživatele. To je možné až po odeslání registračního formuláře.

Potvrdit registraci.

Po zadání všech údajů do registračního formuláře se zpřístupní tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register my organisation). Kliknutím na tlačítko odešlete data a dokončete registraci.

Zobrazí se potvrzovací zpráva a nově vytvořené ID organizaceID organizace tvoří 8 číslic, kterým předchází písmeno „E“. 

V horní části obrazovky si všimnete, že se status změnil z Koncept (Draft) na Registrováno (Registered) a zobrazí se nově vytvořené ID organizace

Stav Registered (Registrováno) znamená, že odeslání bylo úspěšné. Neznamená to však, že organizace je již certifikována Národní agenturou. 

Po zaregistrování vaší organizace budou k dispozici další dva oddíly:

Navíc je nyní možné přidat další oprávněné uživatele


Oddíl "Accreditations" (Akreditace).

Po úspěšné registraci se v postranní nabídce zobrazí oddíl Akreditace (Accreditations). Pokud vaše organizace nikdy nebyla zaregistrována u Evropské komise, nebudou v tomto oddílu zobrazeny žádné informace. Pokud jste zadali PIC, ke kterému je přidružená listina programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE), zobrazí se zde tato listina. Pokud jste zapomněli v oddílu Údaje organizace (Organisation data) zadat svůj PIC, můžete tak učinit v této fázi. Poté stiskněte tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation), vraťte se do oddílu Akreditace (Accreditations) a zkontrolujte, zda je nyní zobrazen váš kód ECHE.

Oddíl "Dokumenty" (Documents). 

Jakmile je organizace zaregistrována, můžete přidat dokumenty, které Národní agentura potřebuje k certifikaci vaší organizace. Informace o dokumentech, které je třeba nahrát, najdete v průvodcích programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Další informace o tom, jak nahrávat a spravovat dokumenty vaší organizace, najdete na stránce CZ_OID Správa dokumentů.

Oznámení.

Systém pro registraci organizací zašle informační e-mail osobě, která organizaci zaregistrovala a všem osobám, které byly označeny jako oprávněné. Toto oznámení bude obsahovat ID organizace, další informace a související odkazy.