Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataV oddílu Moje organizace (My Organizations) se zobrazí seznam organizací, u kterých můžete v systému upravovat informace.

Po přihlášení se podívejte na další podrobnosti o tom, jak upravit údaje o své organizaci. Zobrazí se také ID organizace ze seznamu Moje organizace (My Organisations).


Máte práva prohlížet a upravovat podrobnosti organizace, pokud platí jedno z následujících kritérií:

  1. Zaregistrovali jste organizaci do systému pro registraci organizace.
  2. Začali jste navrhovat podrobnosti o své organizaci, ale dosud jste registraci neodeslali.  
  3. Byli jste přidáni jako oprávněný uživatel organizace v systému pro organizace.
  4. Vaše organizace již dříve odeslala decentralizované akce programu Erasmus+ nebo akce Evropského sboru solidarity a jste na účastnickém portálu označeni jako osoba registrující sama sebe (self-registrant), nebo jako jmenovaný zástupce právnické osoby (LEAR) a informace o organizaci byly převedeny do systému pro registraci organizací.  

Pokud nevidíte své organizace v seznamu Moje organizace (My Organisations) a nezaregistrovali jste organizaci do systému osobně, obraťte se na svého kolegu, který registraci provedl. Požádejte ho, aby ověřil, zda je zadaná e-mailová adresa správná, a zda je spojena s vaším EU Login účtem používaným pro přístup k nástrojům Evropské komise. Ověřte také, zda dokončil registraci kliknutím na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register My Organisation). Pokud je vše nastaveno správně, ale stále se vám nedaří zobrazit podrobnosti organizace, obraťte se na svou místní národní agenturu a poskytněte jí ID organizace, ke které vám váš kolega udělil přístup, ale kterou v seznamu Moje organizace (My Organisations) nevidíte.

Pokud byly podrobnosti organizace definovány v účastnickém portálu nebo portálu SEDIA pro financování a výběrové řízení, ověřte si u svých kolegů svůj přístup k úpravám údajů o organizaci na jednom z těchto portálů. Požádejte kolegu, aby ověřil, zda je zadaná e-mailová adresa správná, a zda je spojena s vaším EU Login účtem používaným pro přístup k ostatním systémům Evropské komise. Pokud je e-mailová adresa správná a stále podrobnosti nemůžete zobrazit, ověřte, že PIC, který byl použit ve formulářích žádostí, je správný. Pokud stále nemůžete zobrazit podrobnosti organizace, obraťte se na místní národní agenturu a uveďte PIC, jehož správnost jste ověřili, a pro které máte práva provádět úpravy v portálu účastníků nebo v portálu SEDIA pro financování a výběrová řízení, avšak které se vám v systému pro registraci organizací nedaří v oddílu Moje organizace (My Organisations) zobrazit.

Datum úvodního převodu organizací je 22. října.

Pokud jste byli přidáni jako osoba registrující sama sebe (self-registrant), jmenovaný zástupce právnické osoby (LEAR) nebo jako správce účtu na portálu účastníků nebo na portálu SEDIA pro financování a výběrové řízení po tomto datu, aktualizované informace nebudou převedeny, a proto organizaci neuvidíte v seznamu My Organisations (Moje organizace).

Pokud jste byli do 14. října přidáni jako jmenovaný zástupce právnické osoby centrálně ověřeného PIC a nově aktualizované údaje dosud nebyly znovu validovány, nebudou vaše údaje do systému pro registraci organizací převedeny.

Podrobnosti o jmenovaném zástupci právnické osoby (LEAR) lze v obou případech aktualizovat.

Chcete-li být přidán jako oprávněný uživatel, požádejte některého z ostatních oprávněných uživatelů, aby vás přidal do systému pro registraci organizací k podrobnostem o organizaci. Otevřete úvodní stránku.

Přejděte na portál programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Klikněte na „Moje organizace" (My Organisations).

Chcete-li otevřít seznam svých organizací, použijte:

  1. Nabídku Organizace (Organizations ) a vyberte možnost Moje organizace (My Organisations), nebo
  2. Stiskněte tlačítko Moje organizace (My Organisations) přímo na stránce. 


Přihlášení protřednictvím EU Login.

Pokud nejste přihlášeni do žádného systému Evropské komise přes svůj EU Login účet, budete vyzváni k přihlášení. Ujistěte se, že používáte stejnou e-mailovou adresu, která je uvedena v systému EU Login a v údaji o organizaci, jak je uvedeno výše.

 

Zobrazí se seznam Moje organizace (My Organisation).

Zobrazí se seznam organizací, ke kterým máte přístup. Zobrazí se organizace, které jste zaregistrovali. 

Kliknutím na ikonu modré šipky ve sloupci Detaily (Details) zobrazíte podrobnosti o organizaci.  

Systém pro registraci organizací otevře obrazovku Údaje o organizaci (Organisation data). Z tohoto místa máte přístup ke všem aktuálně dostupným informacím o organizaci. Po přihlášení se podívejte na další podrobnosti o tom, jak upravit údaje o své organizaci.

V seznamu není zobrazena žádná organizace.
Pokud vaše organizace není v seznamu uvedena, postupujte podle výše uvedených pokynů.