Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na tej strani je opisan postopek prijave za potencialne prijavitelje v okviru Evropske solidarnostne enote.


Obrazložitev prijavnega postopkaPrijavitelji morajo uporabiti ustrezni spletni prijavni obrazec za Evropsko solidarnostno enoto glede na ukrep, v okviru katerega se prijavljajo. Ti spletni obrazci so na voljo na naslovu https://webgate.ec.europa.eu/web-esc.

Na glavni strani spletnih prijavnih obrazcev za Evropsko solidarnostno enoto so prikazani vsi trenutno odprti razpisi v okviru ukrepov Evropske solidarnostne enote. Za oddajo prijave morajo prijavitelji slediti spodaj opisanim korakom.


PrimerPrikaz
1.

Za izpolnjevanje prijav morajo prijavitelji imeti uporabniški račun EU Login. Storitev potrjevanja istovetnosti EU Login (prej poznana kot ECAS) omogoča potrjevanje istovetnosti uporabnikov za širok nabor informacijskih sistemov Komisije. Služi kot prvi korak pred registracijo organizacije za dostop do nekaterih informacijskih orodij, kot je sistem za registracijo organizacij.


2.

Organizacija se mora samo enkrat registrirati v sistemu za registracijo organizacij. Po opravljeni registraciji je organizaciji dodeljen ID organizacije oziroma koda OID. Kodo OID sestavlja 8 številk, pred katerimi stoji črka E.

ID organizacije oziroma koda OID je enolična identifikacijska oznaka in je predpogoj za prijavo na razpise. Organizacijam omogoča enostavno izpolnjevanje prijavnega obrazca za Evropsko solidarnostno enoto: v prijavni obrazec vnesejo kodo OID in vsi podatki, ki jih je organizacija podala ob registraciji v sistemu za registracijo organizacij, se v obrazcu samodejno izpolnijo.

Registracijo v sistemu za registracijo organizacij se izvede samo enkrat. Če vaša organizacija že ima kodo OID, morate v vseh prijavah uporabljati to kodo.


3.

Če se nameravate prijaviti na odprti razpis za skupinske prostovoljske aktivnosti na prioritetnih področjih (ESC14), morate namesto kode OID uporabiti identifikacijsko kodo udeleženca oz (kodo PIC (angl. Participant Identification Code). V takih primerih je potrebno organizacijo registrirati na evropskem portalu za razpise SEDIA Funding & Tenders, pridobiti kodo PIC in jo uporabiti v ustreznem prijavnem obrazcu.


4.

Prijavitelji morajo prijavo oddati na spletu, pri tem pa uporabiti ustrezen elektronski obrazec in pripeti vse zahtevane priloge.


Obrazec je potrebno izpolniti v enem od uradnih jezikov držav programa.


5.

Preden začnete z izpolnjevanjem prijave, se seznanite s osnovami delovanja spletnih prijavnih obrazcev. Za uspešno oddajanje morajo biti izpolnjeni določeni pogoji.

  • Obvezna polja so označena z rdečo.

  • Ko so vsa polja pravilno izpolnjena, so razdelki označeni z zeleno kljukico. Če je razdelek označen z rdečim opozorilnim znakom, pomeni, da manjkajo nekatere informacije ali da niste upoštevali katerega od pravil.

  • Ko zaprete obrazec, lahko do njega dostopate v zavihku Moje prijave na začetni strani spletnih prijavnih obrazcev za Evropsko solidarnostno enoto.


  • Spletni obrazci – Kako se izpolnjuje obrazce
  • Spletni obrazci – Začetni zaslon6.

Ko je prijavni obrazec v celoti izpolnjen, ga oddate s klikom na gumb ODDAJ.


Do izteka prijavnega roka lahko obrazec ponovno odprete in ponovno oddate. Ponovno ga odprete preko zavihka Moje prijave na začetni strani.


7.

Vse prejete prijave gredo skozi postopek ocenjevanja s strani pristojne nacionalne agencije.

Ob koncu postopka ocenjevanja nacionalna agencija izbere, kateri projekti bodo sprejeti v program in jim bodo dodeljena nepovratna sredstva ter obvesti organizacije oziroma njihove kontaktne osebe o rezultatu izbirnega postopka.


Kako to poteka v orodjih