Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

RokTyp akcji

2018

ESC12 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu

W tej części wniosku należy wprowadzić informacje o głównych działaniach w projekcie. 

Uwaga

Pytania i pola mogą się różnić w zależności od wybranej akcji. Prosimy o uważne czytanie treści poleceń przy polach do wypełniania. 


Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


Kroki
1

Z bocznego menu wybierz zakładkę "Działania projektowe"(Activities).

Aby dodać działania do wniosku, w bocznym menu kliknij Działania projektowe. Otworzy się wtedy ekran Działania projektowe. Przeczytaj uważnie informacje i uzupełnij odpowiednie pola. 


2

Wprowadź wymagane informacje.

Większość pól w tej sekcji to pola wolnego tekstu.  Po wprowadzeniu informacji podświetlą się na zielono.


3

Wybierz odpowiednią opcję przy pytaniu o uczestników z mniejszymi szansami.

W zakładce Działania pojawia się rozwijane menu przy pytaniu o udział uczestników z mniejszymi szansami. W zależności od udzielonej odpowiedzi, pojawią się dodatkowe pola.


4

Wprowadź orientacyjną liczbę wolontariuszy. 

Jeśli na pytanie o udział uczestników z mniejszymi szansami odpowiedziałeś Tak, pojawi się tabela z dwoma kolumnami, w której należy wpisać liczbę wolontariuszy. Zgodnie z informacją podaną w wyświetlanym oknie, należy wpisać tu przynajmniej jednego wolontariusza.


Jeśli została wybrana odpowiedź Nie, pojawi się tabela z jedną kolumną, w której należy wpisać liczbę wolontariuszy. Zgodnie z informacją podaną w wyświetlanym oknie, należy wpisać tu przynajmniej jednego wolontariusza.


5

Zakładka Działania podświetli się na zielono po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji. Można teraz przejść do kolejnej części formularza.