Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

RokTyp akcji

2018 / 2019

Wszystkie

Eksportuj, zapisuj i drukuj wniosek w formacie pdf, wykonując poniższe kroki. 


Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kroki 

Kliknij przycisk "PDF".

W formularzu, w lewym dolnym rogu ekranu, znajduje się przycisk PDF.

Służy on do eksportowania, zapisywania i drukowania wniosku.

Cofnij

Dokonaj wyboru przy otwieraniu pliku: otworzyć czy zapisać.

Otworzy się okno, w którym należy wybrać, czy wniosek ma zostać otworzony, czy zapisany na lokalnym komputerze.

Włącz wszystkie funkcje w pdf (enable all features).

W zależności od programu, w otwieranym pliku PDF w górnej części dokumentu może pojawić się komunikat informujący, że plik jest otwarty w widoku zabezpieczonym. W zabezpieczonym widoku nie widać zawartości aplikacji. 

Aby wyświetlić zawartość wniosku, należy kliknąć przycisk Włącz wszystkie funkcje (Enable All Features).