Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataDotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

RokTyp akcji

2018 / 2019

Wszystkie


Sekcja Lista kontrolna pomaga sprawdzić, czy wniosek jest gotowy do złożenia.  

Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której wniosek jest składany.


Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo


Kroki
1

W bocznym menu wybierz "Lista Kontrolna" 

Kliknięcie Listy kontrolnej w menu po lewej stronie otworzy ekran z listą elementów do sprawdzenia. 

Na ekranie pojawi się lista kontrolna oraz uwaga o ochronie danych osobowych, wraz z polami do zaznaczania.

2

Sprawdź i zaznacz ok.

Należy sprawdzić kolejne elementy na liście kontrolnej i zaznaczyć odpowiednie pola. Wszystkie pola muszą być zaznaczone.

Gdy wszystkie elementy listy są sprawdzone, pozycja Lista kontrolna w menu po lewej stronie wyświetla na zielono.