Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

Rok konkursuAkcja

od 2018

Wszystkie


W pierwszej części wniosku należy podać podstawowe informacje o projekcie


Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby uzupełnić odpowiednie pola i części formularza.

Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


Kolejne kroki
1

Kliknięcie menu "Informacje o projekcie".

Aby rozpocząć wypełnianie wniosku, na ekranie startowym, z menu po lewej stronie należy wybrać zakładkę "Informacje o projekcie". W zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek, otworzy się odpowiedni ekran.

Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby uzupełnić odpowiednie pola formularza.

Niniejszy przykład ukazuje zakładkę "Informacje o projekcie" dla akcji ESC11 - Projekty wolontariatu.Poniżej przykład dla akcji ESC52 - Znak Jakości.
 Rozwiń

2

Wprowadzenie informacji w zakładce "Informacje o projekcie".

Wszystkie obowiązkowe pola są zaznaczone na czerwono. Po wprowadzeniu wszystkich informacji, pola zostaną zaznaczane na zielono, a obok zakładki "Informacje o projekcie" w bocznym menu pojawi się zielona ikonka potwierdzenia. Można przejść do następnej części wniosku.