This page was last modified on 11 January 2017, at 20:02.

Türkiye:Özet

Eurydice sitesinden

Atla: kullan, ara

Özet Türkiye

Contents

Türkiye:Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler

Türkiye:Tarihsel Görünüm

Türkiye:Temel Yönetim ve Yasama Organları

Türkiye:Nüfus: Demografik Durum, Diller ve Dinler

Türkiye:Politik ve Ekonomik Durum

Türkiye:Örgütlenme ve Yönetim

Türkiye:Temel Prensipler ve Ulusal Politikalar

Türkiye:Hayatboyu Öğrenme Stratejisi

Türkiye:Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi ve Yapısı

Türkiye:Özel Öğretim Kurumlarının Örgütlenmesi

Türkiye:Ulusal Yeterlikler Çerçevesi

Türkiye:Merkezi ve/veya Bölgesel Seviyede Yönetim ve İşletme

Türkiye:Lokal ve/veya Kurumsal Seviyede Yönetim ve İşletme

Türkiye:Örgütlenme ve Yönetim İstatistikleri

Türkiye:Eğitimin Finansmanı

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Eğitimin Finansmanı

Türkiye:Yüksek Öğretimin Finansmanı

Türkiye:Yetişkin Eğitim ve Öğretiminin Finansmanı

Türkiye:Okul Öncesi Eğitim ve Bakım

Türkiye:Okul Öncesi Eğitim ve Bakımın Örgütlenmesi

Türkiye:Okul Öncesi Eğitim ve Bakımda Öğretme ve Öğrenme

Türkiye:Okul Öncesi Eğitim ve Bakımda Ölçme

Türkiye:Okul Öncesi Eğitim ve Bakımda Alternatif Yapılar ve Örgütlenme Çeşitliliği

Türkiye:Tek Yapılı Eğitim (Birleştirilmiş ilköğretim ve alt ortaöğretim)

Türkiye:Tek Yapılı Eğitimin Örgütlenmesi

Türkiye:Tek Yapılı Eğitimde Öğretme ve Öğrenme

Türkiye:Tek Yapılı Eğitimde Ölçme

Türkiye:Tek Yapılı Eğitimde Alternatif Yapılar ve Örgütlenme Çeşitliliği

Türkiye:(Üst) Ortaöğretim ve Orta Öğretim Sonrası Akademik Olmayan Eğitim

Türkiye:Genel (Üst) Ortaöğretimin Örgütlenmesi

Türkiye:Genel (Üst) Ortaöğretimde Öğretme ve Öğrenme

Türkiye:Genel (Üst) Ortaöğretimde Ölçme

Türkiye:Mesleki ve Teknik (Üst) Ortaöğretimin Örgütlenmesi

Türkiye:Mesleki ve Teknik (Üst) Ortaöğretimde Öğretme ve Öğrenme

Türkiye:Mesleki ve Teknik (Üst) Ortaöğretimde Ölçme

Türkiye:Orta Öğretim Sonrası Akademik Olmayan Eğitim

Türkiye:Yükseköğretim

Türkiye:Yükseköğretimde Kurum Türleri

Türkiye:Birinci Kademe Programlar

Türkiye:Lisans

Türkiye:Kısa Süreli Yükseköğretim Programları

Türkiye:İkinci Kademe Programlar

Türkiye:Lisans ve Yüksek Lisans Yapısı Dışındaki Programlar

Türkiye:Üçüncü Kademe (Doktora) Programları

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretimi

Türkiye:Sorumlulukların Dağıtılması

Türkiye:Gelişmeler ve Mevcut Politika Öncelikleri

Türkiye:Ana Sağlayıcılar

Türkiye:Ana Hizmet Türleri

Türkiye:Formel Olmayan ve İnformel Öğrenmenin Geçerliliği

Türkiye:Öğretmenler ve Eğitim Personeli

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitimi

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Öğretmenlerinin Hizmet Koşulları

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Öğretmenlerinin Sürekli Mesleki Gelişimleri

Türkiye:Yükseköğretimde Çalışan Akademik Personelin Hizmet Öncesi Eğitimi

Türkiye:Yükseköğretimde Çalışan Akademik Personelin Hizmet Koşulları

Türkiye:Yükseköğretimde Çalışan Akademik Personelin Sürekli Mesleki Gelişimleri

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretimi Öğretmenlerinin ve Eğiticilerinin Hizmet Öncesi Eğitimleri

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretimi Öğretmenlerinin ve Eğiticilerinin Hizmet Koşulları

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretimi Öğretmenlerinin ve Eğiticilerinin Sürekli Mesleki Gelişimleri

Türkiye:Yönetim ve Diğer Eğitim Personeli

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Yönetim Personeli

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Eğitim Kalitesini Denetleyen Personel

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Rehberlik ve Danışmanlıktan Sorumlu Eğitim Personeli

Türkiye:Okullarda Çalışan Diğer Eğitim Personeli veya Personeller

Türkiye:Yükseköğretimde Yönetim Personeli

Türkiye:Yükseköğretimde Çalışan Diğer Eğitim Personeli veya Personeller

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Çalışan Yönetim Personeli

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Çalışan Diğer Eğitim Personeli veya Personeller

Türkiye:Kalite Güvencesi

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Kalite Güvencesi

Türkiye:Yükseköğretimde Kalite Güvencesi

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Kalite Güvencesi

Türkiye:Eğitsel Destek ve Rehberlik

Türkiye:İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Özel Eğitim Uygulamaları

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Sağlanan Özel Eğitim Uygulamaları

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Öğrencilere Desteğin Ölçütleri

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Rehberlik ve Danışmanlık

Türkiye:Yükseköğretimde Öğrencilere Desteğin Ölçütleri

Türkiye:Yükseköğretimde Rehberlik ve Danışmanlık

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Öğrencilere Desteğin Ölçüteri

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Rehberlik ve Danışmanlık

Türkiye:Hareketlilik ve Uluslararasılaşma

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Hareketlilik

Türkiye:Yükseköğretimde Hareketlilik

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Hareketlilik

Türkiye:Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Uluslararasılaşmanın Diğer Boyutları

Türkiye:Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Diğer Boyutları

Türkiye:Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Uluslararasılaşmanın Diğer Boyutları

Türkiye:Karşılıklı Anlaşmalar ve Dünya Çapında İşbirliği

Türkiye:Devam Eden Çalışmalar ve Politika Geliştirme

Türkiye:Erken Çocukluk Eğitim ve Bakımında Ulusal Reformlar

Türkiye:Okul Eğitiminde Ulusal Reformlar

Türkiye:Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitiminde Ulusal Reformlar

Türkiye:Yükseköğretimde Ulusal Reformlar

Türkiye:Çapraz Beceriler ve İstidam Edilebilirlik ile İlgili Ulusal Reformlar

Türkiye:Avrupa Bakış Açısı

Türkiye:Yasama

Türkiye:İlgili Terimler

 

Eğitim Sisteminin Temel Özellikleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyetinde merkezden yönetilen tüm eğitim etkinliklerini yürütmekten sorumludur. Eğitim seviyeleri, Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim’den oluşmaktadır.

Eğitim Sisteminin Aşamaları

ISCED 0

Erken Çocukluk Eğitimi ülkemizde 0-36 ay çocukları için Kreş ve Gündüz Bakımevlerini kapsamakta olup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumluluğundadır.

Okulöncesi eğitim, 36-66 aylık çocuklar için açılan anaokulu ve uygulama sınıfları ile 48-66 aylık çocuklar için örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan ana sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürütülmektedir.

Türkiye’de zorunlu eğitim 2012-13 eğitim-öğretim yılından itibaren 12 yıla çıkartılarak üç kademeye ayrılmıştır. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir

ISCED 1

İlkokul eğitimi 66 ay ile 10 yaş arası çocukları kapsamakta olup, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürütülmektedir.

ISCED 2

Ortaokul eğitimi; ortaokul ve imam hatip ortaokulları olmak üzere 10 yaş ile 14 yaş arası çocukları kapsamaktadır. Ortaokulların sorumluluğu MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün, imam hatip ortaokullarının sorumluluğu ise MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürütülmektedir.

ISCED 3

Üst Ortaöğretim Eğitimi; Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Mesleki ve Teknik Programları yürüten Liseler ile Anadolu İmam Hatip Liselerini kapsamaktadır. Söz konusu eğitim 14 ile 17 yaş arası çocuklara yönelik olup MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretim Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürütülmektedir.

Ayrıca; engelli bireylerin eğitimlerine yönelik özel eğitim programları yürüten ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde özel eğitim kurumları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bununla birlikte her kademede ve türde özel öğretim okul ve kurumları açılabilmekte olup bu kurumlar Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

ISCED 5, ISCED 6, ISCED 7

Yükseköğretim ise, 17 yaş üzeri bireyleri kapsamakta olup devlet ve vakıf üniversitelerinden oluşmaktadır. Yükseköğretim kademeleri önlisans, lisans ile yüksek lisans programlarından oluşmaktadır.  Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretimle ilgili tüm eğitim faaliyetlerin düzenlenmesinden sorumludur.

Eğitim sistemini oluşturan detaylı bilgilere erişmek için Eurypedia’yı incelemek gerekmektedir. Eurypedia, Türk eğitim sistemine ilişkin güncel ve geniş çaplı bilgiler sunarken, daha detaylı bilgiler için Mili Eğitim Bakanlığı Eurydice Türkiye Biriminin ana sayfasına erişim sağlanabilir (http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/)


Ulusal Eğitim Sisteminin Yapısı

2015 Diagram TR.png


Diagram_key 

Eurydice Ağı Tarafından Sağlanan Ortak Avrupa Başvuru Araçları