This page was last modified on 1 July 2016, at 14:30.

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Z Eurydice

Overview Poland

Contents

Poland:Political, Social and Economic Background and Trends

Poland:Historical Development

Poland:Main Executive and Legislative Bodies

Poland:Population: Demographic Situation, Languages and Religions

Poland:Political and Economic Situation

Poland:Organisation and Governance

Poland:Fundamental Principles and National Policies

Poland:Lifelong Learning Strategy

Poland:Organisation of the Education System and of its Structure

Poland:Organisation of Private Education

Poland:National Qualifications Framework

Poland:Administration and Governance at Central and/or Regional Level

Poland:Administration and Governance at Local and/or Institutional Level

Poland:Statistics on Organisation and Governance

Poland:Funding in Education

Poland:Early Childhood and School Education Funding

Poland:Higher Education Funding

Poland:Adult Education and Training Funding

Poland:Early Childhood Education and Care

Poland:Organisation of Programmes for Children under 2-3 years

Poland:Teaching and Learning in Programmes for Children under 2-3 years

Poland:Assessment in Programmes for Children under 2-3 years

Poland:Organisation of Programmes for Children over 2-3 years

Poland:Teaching and Learning in Programmes for Children over 2-3 years

Poland:Assessment in Programmes for Children over 2-3 years

Poland:Organisational Variations and Alternative Structures in Early Childhood Education and Care

Poland:Primary Education

Poland:Organisation of Primary Education

Poland:Teaching and Learning in Primary Education

Poland:Assessment in Primary Education

Poland:Organisational Variations and Alternative Structures in Primary Education

Poland:Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Organisation of General Lower Secondary Education

Poland:Teaching and Learning in General Lower Secondary Education

Poland:Assessment in General Lower Secondary Education

Poland:Organisation of General Upper Secondary Education

Poland:Teaching and Learning in General Upper Secondary Education

Poland:Assessment in General Upper Secondary Education

Poland:Organisation of Vocational Upper Secondary Education

Poland:Teaching and Learning in Vocational Upper Secondary Education

Poland:Assessment in Vocational Upper Secondary Education

Poland:Organisation of Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Teaching and Learning in Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Assessment in Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Higher Education

Poland:Types of Higher Education Institutions

Poland:First Cycle Programmes

Poland:Bachelor

Poland:Short-Cycle Higher Education

Poland:Second Cycle Programmes

Poland:Programmes outside the Bachelor and Master Structure

Poland:Third Cycle (PhD) Programmes

Poland:Adult Education and Training

Poland:Distribution of Responsibilities

Poland:Developments and Current Policy Priorities

Poland:Main Providers

Poland:Main Types of Provision

Poland:Validation of Non-formal and Informal Learning

Poland:Teachers and Education Staff

Poland:Initial Education for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Poland:Conditions of Service for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Poland:Continuing Professional Development for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Poland:Initial Education for Academic Staff in Higher Education

Poland:Conditions of Service for Academic Staff Working in Higher Education

Poland:Continuing Professional Development for Academic Staff Working in Higher Education

Poland:Initial Education for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Poland:Conditions of Service for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Poland:Continuing Professional Development for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Poland:Management and Other Education Staff

Poland:Management Staff for Early Childhood and School Education

Poland:Staff Involved in Monitoring Educational Quality for Early Childhood and School Education

Poland:Education Staff Responsible for Guidance in Early Childhood and School Education

Poland:Other Education Staff or Staff Working with Schools

Poland:Management Staff for Higher Education

Poland:Other Education Staff or Staff Working in Higher Education

Poland:Management Staff Working in Adult Education and Training

Poland:Other Education Staff or Staff Working in Adult Education and Training

Poland:Quality Assurance

Poland:Quality Assurance in Early Childhood and School Education

Poland:Quality Assurance in Higher Education

Poland:Quality Assurance in Adult Education and Training

Poland:Educational Support and Guidance

Poland:Special Education Needs Provision within Mainstream Education

Poland:Separate Special Education Needs Provision in Early Childhood and School Education

Poland:Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education

Poland:Guidance and Counselling in Early Childhood and School Education

Poland:Support Measures for Learners in Higher Education

Poland:Guidance and Counselling in Higher Education

Poland:Support Measures for Learners in Adult Education and Training

Poland:Guidance and Counselling in a Lifelong Learning Approach

Poland:Mobility and Internationalisation

Poland:Mobility in Early Childhood and School Education

Poland:Mobility in Higher Education

Poland:Mobility in Adult Education and Training

Poland:Other Dimensions of Internationalisation in Early Childhood and School Education

Poland:Other Dimensions of Internationalisation in Higher Education

Poland:Other Dimensions of Internationalisation in Adult Education and Training

Poland:Bilateral Agreements and Worldwide Cooperation

Poland:Ongoing Reforms and Policy Developments

Poland:National Reforms in Early Childhood Education and Care

Poland:National Reforms in School Education

Poland:National Reforms in Vocational Education and Training and Adult Learning

Poland:National Reforms in Higher Education

Poland:National Reforms related to Transversal Skills and Employability

Poland:European Perspective

Poland:Legislation

Poland:Institutions

Poland:Glossary

Programy nauczania

Szczegółowe informacje dotyczące wymiaru europejskiego w kształceniu dorosłych nie są dostępne. Wiele organizacji prowadzących szkolenia dla dorosłych umieściło w swojej ofercie kursy dotyczące integracji europejskiej. Bardzo popularne wśród dorosłych słuchaczy są różne formy kursów językowych. Coraz więcej instytucji oferuje kursy języka polskiego jako języka obcego.

Partnerstwa i sieci

Na poziomie edukacji dorosłych nie istnieją krajowe programy czy inicjatywy wspierające szerszą współpracę. Instytucje i organizacje zajmujące się edukacją dorosłych prowadzą współpracę międzynarodową w projektach Akcji 2 programu Erasmus+ - Partnerstwa strategiczne – zob. informacje o projektach w podrozdziale 13.4.2.

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/

Umowy dwustronne i współpraca globalna

Umowy dwustronne

W Ministerstwie Edukacji Narodowej za współpracę zagraniczną i umowy dwustronne odpowiada Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, a w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Departament Współpracy Międzynarodowej. Informacje dotyczące umów dwustronnych o współpracy i / lub uznawaniu wykształcenia oraz nostryfikacji dokumentów potwierdzających wykształcenie dostępne są stronach:

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:

http://buwiwm.edu.pl/