This page was last modified on 29 July 2015, at 11:02.

Poland:Institutions

From Eurydice

Jump to: navigation, search

Overview Poland

Contents

Poland:Political, Social and Economic Background and Trends

Poland:Historical Development

Poland:Main Executive and Legislative Bodies

Poland:Population: Demographic Situation, Languages and Religions

Poland:Political and Economic Situation

Poland:Organisation and Governance

Poland:Fundamental Principles and National Policies

Poland:Lifelong Learning Strategy

Poland:Organisation of the Education System and of its Structure

Poland:Organisation of Private Education

Poland:National Qualifications Framework

Poland:Administration and Governance at Central and/or Regional Level

Poland:Administration and Governance at Local and/or Institutional Level

Poland:Statistics on Organisation and Governance

Poland:Funding in Education

Poland:Early Childhood and School Education Funding

Poland:Higher Education Funding

Poland:Adult Education and Training Funding

Poland:Early Childhood Education and Care

Poland:Organisation of Programmes for Children under 2-3 years

Poland:Teaching and Learning in Programmes for Children under 2-3 years

Poland:Assessment in Programmes for Children under 2-3 years

Poland:Organisation of Programmes for Children over 2-3 years

Poland:Teaching and Learning in Programmes for Children over 2-3 years

Poland:Assessment in Programmes for Children over 2-3 years

Poland:Organisational Variations and Alternative Structures in Early Childhood Education and Care

Poland:Primary Education

Poland:Organisation of Primary Education

Poland:Teaching and Learning in Primary Education

Poland:Assessment in Primary Education

Poland:Organisational Variations and Alternative Structures in Primary Education

Poland:Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Organisation of General Lower Secondary Education

Poland:Teaching and Learning in General Lower Secondary Education

Poland:Assessment in General Lower Secondary Education

Poland:Organisation of General Upper Secondary Education

Poland:Teaching and Learning in General Upper Secondary Education

Poland:Assessment in General Upper Secondary Education

Poland:Organisation of Vocational Upper Secondary Education

Poland:Teaching and Learning in Vocational Upper Secondary Education

Poland:Assessment in Vocational Upper Secondary Education

Poland:Organisation of Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Teaching and Learning in Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Assessment in Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Higher Education

Poland:Types of Higher Education Institutions

Poland:First Cycle Programmes

Poland:Bachelor

Poland:Short-Cycle Higher Education

Poland:Second Cycle Programmes

Poland:Programmes outside the Bachelor and Master Structure

Poland:Third Cycle (PhD) Programmes

Poland:Adult Education and Training

Poland:Distribution of Responsibilities

Poland:Developments and Current Policy Priorities

Poland:Main Providers

Poland:Main Types of Provision

Poland:Validation of Non-formal and Informal Learning

Poland:Teachers and Education Staff

Poland:Initial Education for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Poland:Conditions of Service for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Poland:Continuing Professional Development for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Poland:Initial Education for Academic Staff in Higher Education

Poland:Conditions of Service for Academic Staff Working in Higher Education

Poland:Continuing Professional Development for Academic Staff Working in Higher Education

Poland:Initial Education for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Poland:Conditions of Service for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Poland:Continuing Professional Development for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Poland:Management and Other Education Staff

Poland:Management Staff for Early Childhood and School Education

Poland:Staff Involved in Monitoring Educational Quality for Early Childhood and School Education

Poland:Education Staff Responsible for Guidance in Early Childhood and School Education

Poland:Other Education Staff or Staff Working with Schools

Poland:Management Staff for Higher Education

Poland:Other Education Staff or Staff Working in Higher Education

Poland:Management Staff Working in Adult Education and Training

Poland:Other Education Staff or Staff Working in Adult Education and Training

Poland:Quality Assurance

Poland:Quality Assurance in Early Childhood and School Education

Poland:Quality Assurance in Higher Education

Poland:Quality Assurance in Adult Education and Training

Poland:Educational Support and Guidance

Poland:Special Education Needs Provision within Mainstream Education

Poland:Separate Special Education Needs Provision in Early Childhood and School Education

Poland:Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education

Poland:Guidance and Counselling in Early Childhood and School Education

Poland:Support Measures for Learners in Higher Education

Poland:Guidance and Counselling in Higher Education

Poland:Support Measures for Learners in Adult Education and Training

Poland:Guidance and Counselling in a Lifelong Learning Approach

Poland:Mobility and Internationalisation

Poland:Mobility in Early Childhood and School Education

Poland:Mobility in Higher Education

Poland:Mobility in Adult Education and Training

Poland:Other Dimensions of Internationalisation in Early Childhood and School Education

Poland:Other Dimensions of Internationalisation in Higher Education

Poland:Other Dimensions of Internationalisation in Adult Education and Training

Poland:Bilateral Agreements and Worldwide Cooperation

Poland:Ongoing Reforms and Policy Developments

Poland:National Reforms in Early Childhood Education and Care

Poland:National Reforms in School Education

Poland:National Reforms in Vocational Education and Training and Adult Learning

Poland:National Reforms in Higher Education

Poland:National Reforms related to Transversal Skills and Employability

Poland:European Perspective

Poland:Legislation

Poland:Institutions

Poland:Glossary

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundusz Współpracy Task Force for Training and Human Resources, Co-operation Fund

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Bureau for Academic Recognition and International Exchange

British Council British Council

Centralna Komisja do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych Central Commission for the Academic Degrees and Titles

Centralna Komisja Egzaminacyjna Central Examination Board

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego European Centre of the University of Warsaw

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Polish Federation of Engineering Associations

Fundacja im. Stefana Batorego Stefan Batory Foundation

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System

Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office

Instytut Badań Edukacyjnych Educational Reasearch Institute

Instytut Francuski Institut Français

Instytut Goethego Goethe Institute

Instytut Spraw Publicznych Institute of Public Affairs

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Conference of Rectors of Academic Schools in Poland

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej National School of Public Administration

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministry of National Education

Ministerstwo Gospodarki Ministry of Economy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministry of Culture and National Heritage

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministry of Science and Higher Education

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministry of Justice

Ministerstwo Zdrowia Ministry of Health

Ośrodek Rozwoju Edukacji Center of Education Development

Polska Komisja Akredytacyjna Polish Accreditation Committee (formerly Państwowa Komisja Akredytacyjna/State Accreditation Committee)

Polska Akademia Nauk Polish Academy of Sciences

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Polish Children and Youth Foundation

Polska Fundacja im. Roberta Schumana Polish Robert Schuman Foundation

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Polish Economic Society

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży German Polish Youth Cooperation Office

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego General Council for Higher Education

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Civic Educational Association

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Polish Association for Adult Education