This page was last modified on 31 October 2016, at 16:44.

Nederland:Overzicht

Uit Eurydice

Ga naar: navigatie, zoeken

Overzicht Nederland

Contents

Nederland:Politieke, sociale en economische achtergronden en ontwikkelingen

Nederland:Historische ontwikkeling

Nederland:Wetgevende en uitvoerende macht

Nederland:Bevolking: Demografische situatie, taal en geloof

Nederland:Politieke en economische situatie

Nederland:Organisatie en bestuur van het onderwijs

Nederland:Algemene principes en wetgeving

Nederland:Leven lang leren strategie

Nederland:Organisatie van het onderwijssysteem

Nederland:Organisatie van bijzonder onderwijs

Nederland:Nationaal kwalificatieraamwerk

Nederland:Bestuur op centraal en decentraal niveau

Nederland:Bestuur op gemeentelijk en institutioneel niveau

Nederland:Statistieken van organisatie en overheid

Nederland:Bekostiging

Nederland:Bekostiging van het (pre-)primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Bekostiging van het hoger onderwijs

Nederland:Bekostiging van het volwassenenonderwijs en het beroepsonderwijs

Nederland:Voor- en vroegschoolse educatie

Nederland:Organisatie van programma's in voor- en vroegschoolse educatie

Nederland:Onderwijs in voor- en vroegschoolse educatie

Nederland:Leerlingevaluatie in voor- en vroegschoolse educatie

Nederland:Organisatorische variaties en alternatieve structuren in voor- en vroegschoolse educatie

Nederland:Primair onderwijs

Nederland:Organisatie van primair onderwijs

Nederland:Onderwijs in primair onderwijs

Nederland:Leerlingevaluatie primair onderwijs

Nederland:Bijzonder onderwijs en alternatieve schooltypen

Nederland:Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Nederland:Organisatie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Nederland:Onderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Nederland:Beoordeling en leerlingevaluatie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Nederland:Organisatie in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

Nederland:Onderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

Nederland:Beoordeling en leerlingevaluatie in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

Nederland:Organisatie van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Nederland:Onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Nederland:Beoordeling en leerlingevaluatie in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Nederland:Vervolgonderwijs

Nederland:Hoger onderwijs

Nederland:Soorten instellingen in het hoger onderwijs

Nederland:Bacheloropleidingen

Nederland:Bachelor

Nederland:Verkorte bacheloropleidingen

Nederland:Masteropleidingen

Nederland:Opleidingen buiten de bachelor-masterstructuur

Nederland:Wetenschappelijke promotie

Nederland:Volwassenenonderwijs

Nederland:De verdeling van de verantwoordelijkheden

Nederland:Ontwikkelingen en actuele beleidsprioriteiten

Nederland:Aanbieders van het volwassenenonderwijs

Nederland:Soorten voorzieningen

Nederland:De validatie van non-formeel en informeel leren

Nederland:Leraren

Nederland:Opleidingen voor leerkrachten in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Bij- en nascholing voor leerkrachten in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Opleidingen voor leerkrachten in hoger onderwijs

Nederland:Arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel in hoger onderwijs

Nederland:Bij- en nascholing voor onderwijspersoneel in hoger onderwijs

Nederland:Opleidingen voor leraren in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Nederland:Arbeidsvoorwaarden voor leraren in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Nederland:Bij- en nascholing van leraren in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Nederland:Schoolleiding, onderwijsinspectie en management

Nederland:Schoolleiding in voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Educatieve kwaliteitsbewaking in voor- en vroegschoolse educatie

Nederland:Onderwijsondersteunend personeel in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Overig onderwijzend personeel in primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Schoolleiding in hoger onderwijs

Nederland:Overig onderwijzend personeel in hoger onderwijs

Nederland:Schoolleiding in volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Nederland:Overig onderwijzend personeel in volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Nederland:Kwaliteitsbewaking

Nederland:Kwaliteitsbewaking in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland: Kwaliteitsbewaking in hoger onderwijs

Nederland:Kwaliteitsbewaking in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Nederland:Onderwijsbegeleiding

Nederland:Speciale onderwijsvoorzieningen binnen het regulier voor- en vroegschoolse educatie en primair en voortgezet onderwijs

Nederland:Speciale onderwijsvoorzieningen binnen de voor- en vroegschoolse educatie en primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Ondersteuning voor leerlingen in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Begeleiding en ondersteuning in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Begeleiding en ondersteuning voor studenten in hoger onderwijs

Nederland:Begeleiding en ondersteuning in het hoger onderwijs

Nederland:Ondersteuning voor studenten in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Nederland:Begeleiding en ondersteuning bij leven lang leren

Nederland:Mobiliteit en internationalisering

Nederland:Mobiliteit in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Mobiltiteit in hoger onderwijs

Nederland:Mobiliteit in volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Nederland:Andere vormen van internationalisering in voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Andere vormen van internationalisering in hoger onderwijs

Nederland:Andere vormen van internationalisering in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Nederland:Bilaterale overeenkomsten en wereldwijde samenwerking

Nederland:Lopende hervormingen en beleidsontwikkelingen

Nederland:'Voor- en vroegschoolse educatie

Nederland:Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Nederland:Middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs

Nederland:'Hoger onderwijs

Nederland:Transversale vaardigheden en werkgelegenheid

Nederland:Europees perspectief

Nederland:Wetgeving

Nederland:Instellingen

Nederland:Bibliografie

</div>

Structuur van het nationale onderwijssysteem 2016/2017

2015 Diagram NL.png
Legend diagram on the Dutch Education system - Dutch version.jpg

 * De specialistenopleiding kan gevolgd worden na een MBO 3 (vakopleiding) of MBO 4 (middenkaderopleiding) opleiding.

Voor verdere informatie zie de introductieartikelen over Organisatie en bestuur van het onderwijs en over elk opleidingsniveau: Voor- en vroegschoolse educatie, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, Hoger onderwijs en Volwassenenonderwijs.

Voor een korte beschrijving van andere hoofdonderwerpen met betrekking tot het nationale onderwijssysteem zie de introductieartikelen over Bekostiging van het onderwijsLeraren, Schoolleiding, onderwijsinspectie en management, Onderwijsbegeleiding, Kwaliteitsbewaking en Mobiliteit en internationalisering.

Voor informatie over recent goedgekeurde of geplande hervormingen en beleidsmaatregelen, zie Lopende hervormingen en Beleidsontwikkelingen.

Eurypedia geeft een veelomvattend beeld en vergelijkbare informatie over het (Nederlandse) onderwijssysteem. Meer informatie kunt u vinden op de site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.