This page was last modified on 29 September 2016, at 14:34.

Czech-Republic:Institutions

From Eurydice

Jump to: navigation, search

Overview Czech Republic

Contents

Czech-Republic:Political, Social and Economic Background and Trends

Czech-Republic:Historical Development

Czech-Republic:Main Executive and Legislative Bodies

Czech-Republic:Population: Demographic Situation, Languages and Religions

Czech-Republic:Political and Economic Situation

Czech-Republic:Organisation and Governance

Czech-Republic:Fundamental Principles and National Policies

Czech-Republic:Lifelong Learning Strategy

Czech-Republic:Organisation of the Education System and of its Structure

Czech-Republic:Organisation of Private Education

Czech-Republic:National Qualifications Framework

Czech-Republic:Administration and Governance at Central and/or Regional Level

Czech-Republic:Administration and Governance at Local and/or Institutional Level

Czech-Republic:Statistics on Organisation and Governance

Czech-Republic:Funding in Education

Czech-Republic:Early Childhood and School Education Funding

Czech-Republic:Higher Education Funding

Czech-Republic:Adult Education and Training Funding

Czech-Republic:Early Childhood Education and Care

Czech-Republic:Organisation of Programmes for Children under 2-3 years

Czech-Republic:Teaching and Learning in Programmes for Children under 2-3 years

Czech-Republic:Assessment in Programmes for Children under 2-3 years

Czech-Republic:Organisation of Programmes for Children over 2-3 years

Czech-Republic:Teaching and Learning in Programmes for Children over 2-3 years

Czech-Republic:Assessment in Programmes for Children over 2-3 years

Czech-Republic:Organisational Variations and Alternative Structures in Early Childhood Education and Care

Czech-Republic:Single Structure Education (Integrated Primary and Lower Secondary Education)

Czech-Republic:Organisation of Single Structure Education

Czech-Republic:Teaching and Learning in Single Structure Education

Czech-Republic:Assessment in Single Structure Education

Czech-Republic:Organisational Variations and Alternative Structures in Single Structure Education

Czech-Republic:Upper Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education

Czech-Republic:Organisation of Upper Secondary Education

Czech-Republic:Teaching and Learning in Upper Secondary Education

Czech-Republic:Assessment in Upper Secondary Education

Czech-Republic:Organisation of Conservatoires (Arts Education)

Czech-Republic:Teaching and Learning in Conservatoires (Arts Education)

Czech-Republic:Assessment in Conservatoires (Arts Education)

Czech-Republic:Organisation of Follow-up and Shortened Study

Czech-Republic:Teaching and Learning in Follow-up and Shortened Study

Czech-Republic:Assessment in Follow-up and Shortened Study

Czech-Republic:Higher Education

Czech-Republic:Types of Higher Education Institutions

Czech-Republic:First Cycle Programmes

Czech-Republic:Bachelor

Czech-Republic:Short-Cycle Higher Education

Czech-Republic:Second Cycle Programmes

Czech-Republic:Programmes outside the Bachelor and Master Structure

Czech-Republic:Third Cycle (PhD) Programmes

Czech-Republic:Adult Education and Training

Czech-Republic:Distribution of Responsibilities

Czech-Republic:Developments and Current Policy Priorities

Czech-Republic:Main Providers

Czech-Republic:Main Types of Provision

Czech-Republic:Validation of Non-formal and Informal Learning

Czech-Republic:Teachers and Education Staff

Czech-Republic:Initial Education for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Conditions of Service for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Continuing Professional Development for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Initial Education for Academic Staff in Higher Education

Czech-Republic:Conditions of Service for Academic Staff Working in Higher Education

Czech-Republic:Continuing Professional Development for Academic Staff Working in Higher Education

Czech-Republic:Initial Education for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Conditions of Service for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Continuing Professional Development for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Management and Other Education Staff

Czech-Republic:Management Staff for Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Staff Involved in Monitoring Educational Quality for Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Education Staff Responsible for Guidance in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Other Education Staff or Staff Working with Schools

Czech-Republic:Management Staff for Higher Education

Czech-Republic:Other Education Staff or Staff Working in Higher Education

Czech-Republic:Management Staff Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Other Education Staff or Staff Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Quality Assurance

Czech-Republic:Quality Assurance in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Quality Assurance in Higher Education

Czech-Republic:Quality Assurance in Adult Education and Training

Czech-Republic:Educational Support and Guidance

Czech-Republic:Special Education Needs Provision within Mainstream Education

Czech-Republic:Separate Special Education Needs Provision in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Guidance and Counselling in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Support Measures for Learners in Higher Education

Czech-Republic:Guidance and Counselling in Higher Education

Czech-Republic:Support Measures for Learners in Adult Education and Training

Czech-Republic:Guidance and Counselling in a Lifelong Learning Approach

Czech-Republic:Mobility and Internationalisation

Czech-Republic:Mobility in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Mobility in Higher Education

Czech-Republic:Mobility in Adult Education and Training

Czech-Republic:Other Dimensions of Internationalisation in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Other Dimensions of Internationalisation in Higher Education

Czech-Republic:Other Dimensions of Internationalisation in Adult Education and Training

Czech-Republic:Bilateral Agreements and Worldwide Cooperation

Czech-Republic:Ongoing Reforms and Policy Developments

Czech-Republic:National Reforms in Early Childhood Education and Care

Czech-Republic:National Reforms in School Education

Czech-Republic:National Reforms in Vocational Education and Training and Adult Learning

Czech-Republic:National Reforms in Higher Education

Czech-Republic:National Reforms related to Transversal Skills and Employability

Czech-Republic:European Perspective

Czech-Republic:Legislation

Czech-Republic:Institutions

Czech-Republic:Bibliography

Czech-Republic:Glossary

A

Academy of Sciences of the Czech Republic
Akademie věd České republiky
Národní 3
117 20 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111
Fax: +420 224 240 512
E-mail: info@cas.czAccreditation Commission for tertiary professional (non-university) education
Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání
Odbor vzdělávací soustavy MŠMT
Karmelitská 7
118 12 Praha 1


Association of Adult Education Institutions in the Czech Republic
Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky
Karlovo náměstí 14/292
120 00 Praha 2
Tel.: +420 734 605 605
E-mail: aivd@aivd.cz


Association of Apprenticeship Facilities
Sdružení učňovských zařízení
Ohradní 57
Praha 4 14000
Nový Zlíchov 1
150 00 Praha 5 – Střední škola umělecká a řemeslná
Tel.: +420 251 115 414


Association of Business Academies of the Czech Republic
Asociace obchodních akademií ČR
Palackého 123
738 02 Frýdek – Místek
Tel.: +420 558 434 415, +420 558 433 015
Fax: +420 558 431 559


Association of Foster Care
Asociace náhradní výchovy
VÚM Střílky Zámecká 107
768 04 Střílky
Tel.: +420 602 747 437 (Mgr. Lubomír Ševčík)
E-mail: sevcik@vumstrilky.cz; asociace.nv@tiscali.cz


Association of Heads of Basic Schools of the Czech Republic
Asociace ředitelů základních škol ČR
ZŠ a MŠ Plzeň – Božkov
Vřesinská 17
326 00 Plzeň
Tel.: +420 378 027 020
Fax: +420 378 027 020
E-mail: styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz


Association of Heads of Denominational Schools of the Czech Republic
Asociace ředitelů církevních škol ČR
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ a M%S Jana Pavla II.
Orlické nábř. 1/356
500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 495 513 744
E-mail: skola@bisgymbb.cz


Association of Heads of General Secondary Schools of the Czech Republic
Asociace ředitelů gymnázií České republiky
předseda PhDr. Renata Schejbalová, Gymnázium Nad Štolou
Nad Štolou 1/1510
170 00 Praha 7
E-mail: gymstola@gymstola.cz


Association of Nursing Schools of the Czech Republic
Asociace zdravotnických škol České republiky
PhDr. Karel Štix
Husova 3
371 60 České Budějovice
E-mail: : stix@szscb.cz


Association of the Organisations of Deaf, Hard of Hearing and Their Friends ASNEP
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel ASNEP
Karlínské nám. 12
186 00 Praha 8
E-mail: prezident.asnep@gmail.com


Association of Parents and Friends of Disabled Children in the CR
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
PaedDr. Zuzana Kaprová – předsedkyně
Karlínské náměstí 12/59
186 03 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 224 817 438; +420 224 817 393
E-mail: zuzana.kaprova@gmail.com


Association of Physically Disabled in the Czech Republic
Sdružení zdravotně postižených v ČR
Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8
Tel.: +420 224 815 915; +420 224 816 997
Fax: +420 224 816 835; +420 224 815 916
E-mail: szpcr@ntext.cz puszdp@braillnet.cz


Association of Pre-primary Education - APV
Asociace předškolní výchovy – APV
Sokolovská 513/182
180 00 Praha 8
Tel.: +420 284 829 534
Fax: +420 284 829 534
E-mail: asociacepv@seznam.cz


Association of Private Schools of Bohemia, Moravia and Silesia
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
V Olšinách 75
100 00 Praha 10
Tel.: +420 281 002 623
Fax: +420 281 002 623
E-mail: ssscms@grbox.cz


Association of Regions of the Czech Republic
Asociace krajů ČR
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Tel.: +420 236 003 481
Fax: +420 236 007 103
E-mail: indrova@asociacekraju.cz


Association of School Advisors
Asociace výchovných poradců
Gymnázium Polička
Nábřeží Svobody 306
572 01 Polička
Tel.: +420 461 722 102
E-mail: adamec@gympolicka.cz


Association of Secondary Peadogogical Schools
Asociace středních pedagogických škol
Mgr. Romana Studýnková – předsedkyně, Přerov
Tel.: +420 581 291 206
E-mail: studynkova@gjb-spgs.cz


Association of Secondary Technical Schools of the Czech Republic
Asociace středních průmyslových škol ČR
Kancelář Asociace SPŠ ČR
Francouzská 1192
742 21 Kopřivnice
Tel.: +420 606 357 103 (Jaroslava Buzková)
E-mail: buzkova.jaroslava@gmail.com


Association of Speech Therapists in Education
Asociace logopedů ve školství
Logopedická základní škola
439 31 Měcholupy 1
Tel.: +420 415 722 508
E-mail: alos@alos.cz


Association to Support Intelectually Disabled in the Czech Republic
Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.
Karlínské nám. 59/12
186 03 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 221 890 415
E-mail: spmp@seznam.cz


Association of Teachers of Basic Education of the Czech Republic
Asociace pedagogů základního školství ČR
Mgr. Jaroslav Štercl – předseda
ZŠ Pod Marjánkou 2/1900
169 00 Praha 6
Tel.: +420 220 513 177; +420 777 309 797
E-mail: stercl.j@seznam.cz


Association of Tertiary Professional Schools
Asociace vyšších odborných škol
Dušní 17
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 333 137
Email: prazmova@seznam.cz


Association of University Administration Staff
Asociace pracovníků univerzitní administrativy
Kounicova 966/67a
602 00  Brno
Tel.: +420 541 144 642
E-mail: vajglova@ro.vutbr.cz


Association of University Guidance Counsellors
Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP, z. s.)
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3
166 36 Praha 6
E-mail: rada@asociacevsp.cz


Association of Universities of the Third Age
Asociace univerzit třetího věku
Ing. Mgr. Jarmila Hřebíčková, tajemnice
nám. TGM 5555
760 01 Zlín
Tel.: +420 576 032 033
E-mail: hrebickova@rektorat.utb.cz


Association of Workers of Special Pedagogical Centres
Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
Mgr. Zuzana Žampachová
Pod Horkou 463/16, Bystrc
635 00 Brno
E-mail: zampachova@autistickaskola.cz

Association of Waldorf's School of the Czech Republic
Asociace waldorfských škol České republiky z.s.
Butovická 228/9
158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel.: +420 723 539 983
E-mail: waldorf@seznam.cz
C, Č

Centre for Evaluation of Educational Achievements
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: +420 224 507 507
Fax: +420 224 507 555
E-mail: info@cermat.cz


Centre for Higher Education Studies (CHES)
Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.
U Dvou srpů 2024/2
150 00 Praha 5 Smíchov
Tel.: +420 257 011 311
Fax: +420 257 532 409
E-mail: csvs@csvs.cz


Centre for International Cooperation in Education
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 850 221; +420 221 850 100
E-mail: info@dzs.cz


Children’s Homes Federation of the Czech Republic FICE
Federace dětských domovů FICE ČR
DD Mathauserova 117
345 61 Staňkov
Tel.: +420 379 492 103
Fax: +420 379 492 103
E-mail: koubovaj@seznam.cz


Club of the Quaestors
Klub kvestorů


Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Assotiations of the CR
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Václavské nám. 21
113 60 Praha 1
Tel.: +420 222 324 985; +420 775 157 750
Fax: +420 224109374
E-mail: kzps@kzps.cz


Confederation of Industry of the Czech Republic
Svaz průmyslu a dopravy České republiky  
Freyova 948/11
190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel.: +420 225 279 111
Fax: +420 225 279 100
E-mail: spcr@spcr.cz


Council of Economic and Social Agreement
Rada hospodářské a sociální dohody
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 922 023
Fax: +420 221 922 947


Council of Higher Education Institutions
Rada vysokých škol
Agentura Rady VŠ
José Martího 31
162 52 Praha 6 – Veleslavín
Tel.: +420 220 560 221; +420 220 172 149
Fax: +420 220 560 221
E-mail: arvs@ftvs.cuni.cz


Czech and Moravian Trade Union of Workers in Education
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1
Tel.: +420 234 130 200
E-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz


Czech Association for Education and European education EUROPAED
Český svat pro vzdělávání a evropskou výchovu EUROPAED
Pod Homolkou 34
150 00 Praha 5
Tel.: +420 272 911 974
Fax: +420 602 279 051
E-mail: info@europaed.cz


Czech Association for European Studies
Česká asociace pro evropská studia
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.
E-mail: nadezda.siskova@upol.cz


Czech Association of Andragogy
Česká andragogická společnost
U Státní dráhy 58/14
160 00 Praha 6 – Sedlec
Tel.: +420 602 265 638
E-mail: info@candrs.cz


Czech Blind United
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Krakovská 21
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 462 462
Fax: +420 221 462 461
E-mail: sons@sons.cz


Czech Commission for UNESCO
Česká komise pro UNESCO
Rytířská 31
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 186 126
Fax: +420 224 186 122
E-mail: unesco@mzv.cz


Czech Eurydice Unit
Oddělení mezinárodní spolupráce EURYDICE
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 850 618
Fax: +420 221 850 255
E-mail: info@dzs.cz


The Czech Literary Fund
Nadace Český literární fond
Pod Nuselskými schody 3
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 560 081
Fax: +420 222 560 083
E-mail: nadace@nclf.cz


Czech Management Association
Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
Tel.: +420 241 431 149; +420 224 109 417
Fax: +420 241 431 149
E-mail: cma@cma.cz


Czech Mobility Centre
České centrum pro mobilitu
Vodičkova 40
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 146 387
Fax: +420 221 146 380
E-mail: euraxess@ssc.cas.cz


Czech-Moravian Confederation of Trade Unions
Českomoravská konfederace odborových svazů
nam. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Tel: +420 234 461 111
E-mail: info@cmkos.cz


The Czech Musical Fund
Nadace Český hudební fond
Besední 3
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: +420 257 320 008; +420 257 326 975
Fax: +420 257 312 834
E-mail: nadace@nchf.cz


Czech National Disability Council (CNDC)
Národní rada osob se zdravotním postižením
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
Tel.: +420 266 753 421
Fax: +420 266 753 424
E-mail: nrzpcr@nrzp.cz


Czech Rectors' Conference
Česká konference rektorů
Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
Tel.: +420 549 491 121
Fax: +420 549 491 122
E-mail: crc@muni.cz


Czech School Inspectorate
Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37
150 21 Praha 5
Tel.: +420 251 023 127
Fax: +420 251 566 789
E-mail: posta@csicr.cz


Czech Science Foundation
Grantová agentura České republiky
Evropská 2589/33b
160 00 Praha 6
Tel.: +420 227 088 841
Fax: +420 227 088 801
E-mail: info@gacr.cz


Czech Society for Cybernetics and Informatics
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Pod Vodárenskou věží 2
182 07 Praha 8 – Libeň
Tel.: +420 266 053 901
Fax: +420 286 585 789
E-mail: cski@utia.cas.cz


Czech Statistical Office
Český statistický úřad
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10
Tel.: +420 274 051 111
E-mail: infoservis@czso.czD, E

DYS Association of Prague
DYS-centrum® Praha z.ú.
Základní škola pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování a schopnosti učení
Stejskalova 192/9
180 00 Praha 8
Tel.: +420 270 005 018; +420 603 399 889; +420 773 507 222
Fax: +420 270 005 548
E-mail:  dyscentrum@dyscentrum.org


Economic Chamber of the Czech Republic
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Tel.: +420 266 721 300
Fax: +420 266 721 690
E-mail: office@komora.cz


Eurocentrum Praha
Jungmanova 24
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 517 526
E-mail: eurocentrum.praha@euroskop.cz


Europe Direct
Jungmanova 24
110 00 Praha 1
Tel.: 00 800 67 89 10 11; +420 255 708 255
E-mail: ed@europedirect.cz


European Affairs Information Department of the Government of the Czech Republic
Sekce pro evropské záležitosti Úřadu Vlády ČR
Nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 224 002 644; +420 224 002 040
E-mail: wernerova.mariana@vlada.cz


European Commission Representation in the Czech Republic
Zastoupení Evropské komise v České republice
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 312 835
Fax: +420 224 324 720
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu


European Documentation Centre, Charles University
Evropské dokumentační středisko PRAHA UK
Universita Karlova
ÚK-EDIS
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
PhDr. Marcela Vašíčková
Tel.: +420 224 491 341
E-mail: marcela.vasickova@eis.cuni.cz


European Documentation Centre, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Jihočeská universita, ekonomická fakulta
Studentská 13
370 05 České Budějovice
Ing. Miroslava Vlčková
Tel.: +420 389 032 472
E-mail: mvlckova02@ef.jcu.cz


European Documentation Centre, J. E. Purkyně University
Evropské dokumentační středisko ÚSTÍ NAD LABEM
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně
Pasteurova 5
400 96 Ústi nad Labem
Mgr. Denisa Vrábľová
Tel.: +420 475 286 014
E-mail: eds@ujep.cz


European Documentation Centre, KROMĚŘÍŽ
Knihovna Justiční akademie
Masarykovo náměstí 183
767 01 Kroměříž
Mgr. Gajová Yveta
Tel.: +420 573 505 133
E-mail: ygajova@akademie.justice.cz


European Documentation Centre, Palacky University, Faculty of Law
Evropské dokumentační středisko OLOMOUC
Universita Palackého, knihovna právnické university
tř. 17. listopadu 6
771 00 Olomouc
Eva Riedingerová
E-mail: sylvie.sommerova@upol.cz, smilena.grichova@upol.cz


European Documentation Centre, PRAHA VŠE
Vysoká škola ekonomická
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
Nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
Ing. Václav Šubrta
Tel.: +420 224 095 601
E-mail: subrta@vse.cz


European Documentation Centre, University Library of Faculty of Law, Masaryk University
Evropské dokumentační středisko BRNO
Masarykova univerzita, Ústřední knihovna právnické fakulty
Veveří 70
611 80 Brno
Mgr. Hana Sloupenská
Tel.: +420 549 496 034
E-mail: hana.sloupenska@law.muni.czF–L

Fulbright Commission
Komise J. W. Fulbrighta
Karmelitská 17
118 00 Praha 1
Tel.: +420 222 718 452
E-mail: fulbright@fulbright.cz


Government Council for National Minorities
Úřad vlády ČR
Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 296 153 225
E-mail: narodnostni.mensiny@vlada.cz


Government Council for Sustainable Development
Rada pro udržitelný rozvoj
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 224 002 111
Fax: +420 257 531 283
E-mail: posta@vlada.cz


Government Research, Development and Innovation Council
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
E-mail: rvv@vlada.cz


Institute of the Professional Development of Educational System Employees, Charles University in Prague
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, UK v Praze
Magdalény Rettigové 8
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 343; +420 777 306 503
Fax: +420 224 933 065
E-mail: yvona.kostelecka@pedf.cuni.cz


Institute of Research and Development of Education, Faculty of Education, Charles University
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Myslíkova 7
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 900 530
Fax: +420 224 930 751
E-mail: uvrv@pedf.cuni.cz


Labour Office of the Czech Republic
Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
Tel.: +420 950 180 111


The Learned Society of the Czech Republic
Učená společnost České republiky (US ČR)
Národní 3 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 384
Fax: +420 221 403 418
E-mail: jedinakova@kav.cas.cz; ucena.spol@kav.cas.czM

Miloš Sovák Speech Therapy Association
Logopedická společnost Miloše Sováka
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 606 414 541 (sms)
E-mail: lenkamarcik@volny.cz; lsms@ora.cz


Ministry of Culture
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
Tel.: +420 257 085 111
Fax: +420 224 318 155
E-mail: epodatelna@mkcr.cz


Ministry of Defence of the Czech Republic
Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
Tel.: +420 973 201 111
E-mail: e-podatelnaMO@army.cz


Ministry of Education, Youth and Sports
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tel.: +420 234 811 111
E-mail: posta@msmt.cz


Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
Tel.: +420 224 181 111
Fax: +420 224 182 048


Ministry of Health of the Czech Republic
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
Tel.: +420 224 971 111
Fax: +420 224 972 111
E-mail: mzcr@mzcr.cz


Ministry of Industry and Trade
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 851 111
Fax: +420 224 811 089
E-mail: posta@mpo.cz


Ministry of Interior of the Czech Republic
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21
170 34 Praha 7 – Letná
Tel.: +420 974 811 111 (spojovatelka)
Fax: +420 974 833 582 (podatelna)
E-mail: posta@mvcr.cz


Ministry of Justice of the Czech Republic
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Tel.: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927
E-mail: posta@msp.justice.cz


Ministry of Labour and Social Affairs
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 921 111
Fax: +420 224 918 391
E-mail: posta@mpsv.cz

Montessori of the Czech Republic
Budova ZŠ Rakovského
Rakovského 3136/1
143 00 Praha 4-Modřany
Tel: +420 774 828 213 (Mgr. Kateřina Lambertyová)
E-mail: info@montessoricr.cz N

National Centre for Distance Education, CHES
Národní centrum distančního vzdělávání, CSVŠ
U Dvou srpů 2024/2
150 00 Praha 5 Smíchov
Tel.: +420 257 011 311
Fax: +420 257 532 409
E-mail: csvs@csvs.cz


National Council for Qualifications
Národní rada pro kvalifikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tel.: +420 234 811 111
E-mail: posta@msmt.cz


National Institute for Education
(National Institute for Education, Education Counselling Centre and Centre for Continuing Education of Teachers)
Národní ústav pro vzdělávání
(Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10 – areál Vltava
Tel.: +420 274 022 111
Fax: +420 274 863 380
E-mail: sekretariat@nuv.cz


National Institute for Further Education
Národní institut dalšího vzdělávání
Senovážné nám. 25
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 122 112
Fax: +420 224 228 334
E-mail: info@nidv.cz; sekretariat@nidv.cz


National Institute of Public Health
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Tel.: +420 267 081 111
E-mail: zdravust@szu.cz


National Observatory of Employment and Training, National Training Fund
Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, Národní vzdělávací fond, o. p. s
Opletalova 25
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 500 545
Fax: +420 224 500 502
E-mail: mail@nvf.cz


National Muzeum od Education and Comenius Library
Národní pedagogická muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
Tel.: +420 257 533 455
Fax: +420 257 530 661
E-mail: epodatelna@npmk.cz


National Training Fund
Národní vzdělávací fond, o. p. s.
Opletalova 25
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 500 500; +420 224 500 511
Fax: +420 224 500 501
E-mail: mail@nvf.czO–T

The Office of the Government of the Czech Republic
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: +420 224 002 111
Fax: +420 257 531 283


PAU
Přátelé angažovaného učení
Byseň 26
273 79 Tuřany u Slaného
Mobile: +420 602 336 440
E-mail: info@pau.cz


Pedagogical Centre for Polish Minority School
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství
Ostravská 21
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 746 267
E-mail: info@pctesin.cz


Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AVČR, v. v. i.
Jilská 1 110 00 Praha 1
Tel.: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Fax: +420 286 840 129
E-mail: cvvm@soc.cas.cz


Refugee Facility Administration of the Ministry of Interior of the Czech Republic
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Lhotecká 7
143 01 Praha 12
Tel.: +420 974 827 118
Fax: +420 974 827 280
E-mail: podatelna@suz.cz


School Associations Union of the Czech Republic
Unie školských asociací – CZESHA
Masarykova střední škola chemické
Kremencova 12
116 28 Praha 1
Ing. Jiří Zajíček – předseda
Tel.: +420 222 924 427
E-mail: jiri.zajicek@mssch.cz


Standing Conference of Assotiations in Education
Stálá konference asociací ve vzdělávání, SKAV, o. s.
Hradecká 1452
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Silvie Pýchová
Mobile: +420 607 123 568
E-mail: info@skav.cz; silvie.pychova@skav.czU–Z

Union of Employers' Unions
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Na Pankráci 30
140 00 Praha 4
Tel.: +420 234 633 210
Fax: +420 222 519 654
E-mail: info@uzs.cz, prezident@uzs.cz


Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic
Svaz měst a obcí ČR
Kongresové centrum 5. května 1640/65
140 21 Praha 4
Tel.: +420 234 709 711/717
Fax: +420 234 709 786
E-mail: smocr@smocr.cz


University Trade Unions
Vysokoškolský odborový svaz
Nám. W. Churchilla 2
113 59 PRAHA 3
Tel.: +420 222 720 720; +420 234 462 298; +420 731 430 531
Fax: +420 222 720 720
E-mail: vos@cmkos.cz