This page was last modified on 24 February 2017, at 11:42.

Czech-Republic:Bibliography

From Eurydice

Jump to: navigation, search

Overview Czech Republic

Contents

Czech-Republic:Political, Social and Economic Background and Trends

Czech-Republic:Historical Development

Czech-Republic:Main Executive and Legislative Bodies

Czech-Republic:Population: Demographic Situation, Languages and Religions

Czech-Republic:Political and Economic Situation

Czech-Republic:Organisation and Governance

Czech-Republic:Fundamental Principles and National Policies

Czech-Republic:Lifelong Learning Strategy

Czech-Republic:Organisation of the Education System and of its Structure

Czech-Republic:Organisation of Private Education

Czech-Republic:National Qualifications Framework

Czech-Republic:Administration and Governance at Central and/or Regional Level

Czech-Republic:Administration and Governance at Local and/or Institutional Level

Czech-Republic:Statistics on Organisation and Governance

Czech-Republic:Funding in Education

Czech-Republic:Early Childhood and School Education Funding

Czech-Republic:Higher Education Funding

Czech-Republic:Adult Education and Training Funding

Czech-Republic:Early Childhood Education and Care

Czech-Republic:Organisation of Programmes for Children under 2-3 years

Czech-Republic:Teaching and Learning in Programmes for Children under 2-3 years

Czech-Republic:Assessment in Programmes for Children under 2-3 years

Czech-Republic:Organisation of Programmes for Children over 2-3 years

Czech-Republic:Teaching and Learning in Programmes for Children over 2-3 years

Czech-Republic:Assessment in Programmes for Children over 2-3 years

Czech-Republic:Organisational Variations and Alternative Structures in Early Childhood Education and Care

Czech-Republic:Single Structure Education (Integrated Primary and Lower Secondary Education)

Czech-Republic:Organisation of Single Structure Education

Czech-Republic:Teaching and Learning in Single Structure Education

Czech-Republic:Assessment in Single Structure Education

Czech-Republic:Organisational Variations and Alternative Structures in Single Structure Education

Czech-Republic:Upper Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education

Czech-Republic:Organisation of Upper Secondary Education

Czech-Republic:Teaching and Learning in Upper Secondary Education

Czech-Republic:Assessment in Upper Secondary Education

Czech-Republic:Organisation of Conservatoires (Arts Education)

Czech-Republic:Teaching and Learning in Conservatoires (Arts Education)

Czech-Republic:Assessment in Conservatoires (Arts Education)

Czech-Republic:Organisation of Follow-up and Shortened Study

Czech-Republic:Teaching and Learning in Follow-up and Shortened Study

Czech-Republic:Assessment in Follow-up and Shortened Study

Czech-Republic:Higher Education

Czech-Republic:Types of Higher Education Institutions

Czech-Republic:First Cycle Programmes

Czech-Republic:Bachelor

Czech-Republic:Short-Cycle Higher Education

Czech-Republic:Second Cycle Programmes

Czech-Republic:Programmes outside the Bachelor and Master Structure

Czech-Republic:Third Cycle (PhD) Programmes

Czech-Republic:Adult Education and Training

Czech-Republic:Distribution of Responsibilities

Czech-Republic:Developments and Current Policy Priorities

Czech-Republic:Main Providers

Czech-Republic:Main Types of Provision

Czech-Republic:Validation of Non-formal and Informal Learning

Czech-Republic:Teachers and Education Staff

Czech-Republic:Initial Education for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Conditions of Service for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Continuing Professional Development for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Initial Education for Academic Staff in Higher Education

Czech-Republic:Conditions of Service for Academic Staff Working in Higher Education

Czech-Republic:Continuing Professional Development for Academic Staff Working in Higher Education

Czech-Republic:Initial Education for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Conditions of Service for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Continuing Professional Development for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Management and Other Education Staff

Czech-Republic:Management Staff for Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Staff Involved in Monitoring Educational Quality for Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Education Staff Responsible for Guidance in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Other Education Staff or Staff Working with Schools

Czech-Republic:Management Staff for Higher Education

Czech-Republic:Other Education Staff or Staff Working in Higher Education

Czech-Republic:Management Staff Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Other Education Staff or Staff Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Quality Assurance

Czech-Republic:Quality Assurance in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Quality Assurance in Higher Education

Czech-Republic:Quality Assurance in Adult Education and Training

Czech-Republic:Educational Support and Guidance

Czech-Republic:Special Education Needs Provision within Mainstream Education

Czech-Republic:Separate Special Education Needs Provision in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Guidance and Counselling in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Support Measures for Learners in Higher Education

Czech-Republic:Guidance and Counselling in Higher Education

Czech-Republic:Support Measures for Learners in Adult Education and Training

Czech-Republic:Guidance and Counselling in a Lifelong Learning Approach

Czech-Republic:Mobility and Internationalisation

Czech-Republic:Mobility in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Mobility in Higher Education

Czech-Republic:Mobility in Adult Education and Training

Czech-Republic:Other Dimensions of Internationalisation in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Other Dimensions of Internationalisation in Higher Education

Czech-Republic:Other Dimensions of Internationalisation in Adult Education and Training

Czech-Republic:Bilateral Agreements and Worldwide Cooperation

Czech-Republic:Ongoing Reforms and Policy Developments

Czech-Republic:National Reforms in Early Childhood Education and Care

Czech-Republic:National Reforms in School Education

Czech-Republic:National Reforms in Vocational Education and Training and Adult Learning

Czech-Republic:National Reforms in Higher Education

Czech-Republic:National Reforms related to Transversal Skills and Employability

Czech-Republic:European Perspective

Czech-Republic:Legislation

Czech-Republic:Institutions

Czech-Republic:Bibliography

Czech-Republic:Glossary

Organisation of the Education System and of its Structure

Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

COUNCIL OF EUROPE, 2009. Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Manual (CERF). [pdf] Strasbourg. Available at: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_en.pdf [Accessed: 2015-07-20].


Set of Educational and Organisational Instructions for 2015/2016

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2015. Soubor pedagogicko-organizačních opatření na školní rok 2015/16 [Educational and Organisational Instructions for 2015/2016]. [pdf] Available at: www.msmt.cz/file/35183_1_1/ [Accessed: 2015-07-20].


Common European Framework of Reference for Languages

COUNCIL OF EUROPE, 2002. Společný evropský referenční rámec pro jazyky [Common European Framework of Reference for Languages]. Olomouc: Univerzita Palackého. Available at: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky [Accessed: 2015-07-20].

COUNCIL OF EUROPE, [2001]. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. [online] Strasbourg: Language Policy Unit. Available at: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp [Accessed: 2015-07-20].
Strategies

Action Plan of the Support of Economic Growth and Employment 2016

Úřad vlády ČR [Government Office of the Czech Republic], 2014. Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR  [Action Plan of the Support of Economic Growth and Employment 2016]. [pdf] Available at: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/141120_AP_2material_po_vlade.pdf [Accessed: 2017-01-24].


The Czech Strategy of Education for Sustainable Development 2008–2015

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2008. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR pro období 2008–2015  [The Czech Strategy of Education for Sustainable Development 2008–2015]. [online] Available at: www.msmt.cz/dokumenty/strategie-vzdelavani-pro-udrzitelny-rozvoj-ceske-republiky

Concept to Support the Development of Talent and the Care for Gifted for 2014–2020
MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2014. Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 [Concept to Support the Development of Talent and the Care for Gifted for 2014–2020]. [pdf] Available at: http://www.msmt.cz/ministerstvo/koncepce-podpory-rozvoje-nadani-a-pece-o-nadane-na-obdobi [Accessed: 2017-01-24]

Digital Education Strategy for 2020

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2014. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 [Digital Education Strategy for 2020]. [pdf] Available at: http://www.msmt.cz/file/34429/ [Accessed: 2015-07-20].


Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth

EUROPEAN COMISSION, 2010. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Europe 2020. [online] Brussels. Available at: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/strategie-evropa-2020 [Accessed: 2015-07-20].

EUROPEAN COMISSION, 2010. Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění [Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Europe 2020]. [online] Brusel Available at: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/strategie-evropa-2020 [Accessed: 2015-07-20].


Higher Education Development Framework for 2020

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2015. Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 [Higher Education Development Framework for 2020] [online]. Available at: www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/ramec_vs.pdf [Accessed: 2016-02-02].


International Competitiveness Strategy 2012–2020

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2011. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012–2020 [International Competitiveness Strategy 2012–2020] [online]. Available at: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/strategie-mezinarodni-konkurenceschopnosti-cr-pro-obdobi-let [Accessed: 2015-07-20].

 

National Programme for the Development of Education in the Czech Republic. White Paper

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2001. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha [National Programme for the Development of Education in the Czech Republic. White Paper.]. Praha. ISBN 80-211-0372-8. Available at: http://www.msmt.cz/file/34429/ [Accessed: 2015-07-20].

ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělávání) [Institute for Information on Education], 2001. National Programme for the Development of Education in the Czech Republic. White Paper. Praha. ISBN 80-211-0413-9. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Bila_Kniha_2001/whitepaper.pdf [Accessed: 2015-07-20].

           

National Referencing Report of the Czech Republic

POHANKOVÁ, J., ŠŤASTNÁ,V., ROSKOVEC, V., STALKER, M., 2011. National Referencing Report of the Czech Republic. [pdf] Praha: Národní ústav odborného vzdělávání [National Institution of Technical and Vocational Education]. Available at: http://www.nuv.cz/uploads/EQF/National_Referencing_Report_Czech_Republic_en_fin_1.pdf [Accessed: 2015-07-20].

POHANKOVÁ, J., ŠŤASTNÁ,V., ROSKOVEC, V., STALKER, M., 2011. Národní přiřazovací zpráva České republiky [National Referencing Report of the Czech Republic]. Praha: [National Institute for Education]. ISBN 978-80-87652-60-2. Available at: http://www.msmt.cz/file/17017/ [Accessed: 2015-07-20].

 

National Reform Programme of the Czech Republic 2014

ÚŘAD VLÁDY ČR [Office of the Government], 2014. Národní program reforem ČR pro rok 2014 [National Reform Programme of the Czech Republic 2014]. [online] Available at: http://databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-program-reforem-ceske-republiky-2014 [Accessed: 2015-07-20].

ÚŘAD VLÁDY ČR [Office of the Government], [2014]. National Reform Programme of the Czech Republic 2014. [online] [Accessed: 2015-07-20]. Available at: www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-program-reforem-cr-pro-rok-2014 [Accessed: 2015-07-20].

 

National Reform Programme of the Czech Republic 2015

ÚŘAD VLÁDY ČR [Office of the Government], 2015. Národní program reforem ČR pro rok 2015 [National Reform Programme of the Czech Republic 2015]. [online] Available at: http://databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/akt-2014

National Youth Strategy for years 2014–2020
MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2014. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 [National Youth Strategy for years 2014–2020]. [pdf] Available at: [1] [Accessed: 2017-01-24].


National Strategy for Financial Education

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR [Ministry of Finance of the Czech Republic], 2010. Národní strategie finančního vzdělávání [National Strategy for Financial Education]. [pdf] Praha Available at: http://www.msmt.cz/file/31443/ [Accessed: 2015-07-20].


Roma Integration Strategy for 2020

Úřad vlády ČR [Government Office of the Czech Republic], 2015. Strategie romské integrace do roku 2020 [Roma Integration Strategy for 2020]. [pdf] Available at: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_czech_republic_strategy2_cs.pdf


Strategy of Social Inclusion 2014–2020

Úřad vlády ČR [Government Office of the Czech Republic], 2014. Strategii sociálního začleňování 2014–2020  [Strategy of Social Inclusion 2014–2020]. [pdf] Available at: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf [Accessed: 2017-01-24].

Strategic framework for European cooperation in education and training

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2015. Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě [Strategic framework for European cooperation in education and training]. [pdf] Available at: http://www.msmt.cz/file/34568/ [Accessed: 2015-07-20].

 

Strategy for Education Policy of the Czech Republic until 2020

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2014. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 [Strategy for Education Policy of the Czech Republic until 2020]. [pdf] Available at: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf [Accessed: 2015-07-20].

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2014. Strategy for Education Policy of the Czech Republic until 2020. [pdf] Available at: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategy_web_en.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Strategy of Lifelong Learning in the CR

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2007. Strategie celoživotního učení České republiky [Strategy of Lifelong Learning in the CR]. Praha. ISBN 978-80-254-2218-2. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/strategie_2007_CZ_web_jednostrany.pdf [Accessed: 2015-07-20].

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2007. The Strategy of Lifelong Learning in the CR. [online] Praha. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/strategie_2007_EN_web_jednostrany.pdf [Accessed: 2015-07-20].

Statistics

Education at a Glance 2007 OECD Indicators

OECD, 2007. Education at a Glance 2007 OECD Indicators. 2007. Paris: OECD Publishing. ISBN 9789264032880. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2007-en  [Accessed: 2015-07-20].

 

Education at a Glance 2014: OECD Indicators

OECD, 2014. Education at a Glance 2014: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. ISBN 978-92-64-21132-2. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en [Accessed: 2015-07-20].

 

Implementing the Czech educational programmes into the Classification of Education

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [Czech statistical office], 2014. Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) [Implementing the Czech educational programmes into the Classification of Education]. [online] Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011 [Accessed: 2015-07-20].

 

Statistical Yearbook – Education 2014/15. Performance Statistic Indicators

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2015. Statistická ročenka školství 2014/15. Výkonové ukazatele [Statistical Yearbook – Education. Performance Statistic Indicators]. [online] Available at: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp [Accessed: 2015-07-20].

 

Statistical Yearbook – Education 2013. Economic Indicators Set of Education Sector

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2014. Statistická ročenka školství 2013. Soubor ekonomických ukazatelů resortu školství [Statistical Yearbook – Education 2013. Economic Indicators Set of Education Sector]. [online] Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-soubor-ekonomickych-ukazatelu-5 [Accessed: 2015-07-20].

 

Statistical Yearbook – Education 2013. Employees and Wages Funds

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2014. Statistická ročenka školství 2013. Zaměstnanci a mzdové prostředky [Statistical Yearbook – Education 2013. Employees and Wages Funds]. [online] Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-zamestnanci-a-mzdove-prostredky-4 [Accessed: 2015-07-20].

 


Yearbook of Trends. Education in the Czech Republic 2005/06–2015/16

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2016. Vývojová ročenka školství v České republice 2005/06–2015/16 [Yearbook of Trends. Education in the Czech Republic 2005/06–2015/16]. [online] Available at:http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2005-06-2015-16 [Accessed: 2017-02-24].

Early Childhood Education and Care

Children Under 3 Years

Network of health establishments 2011

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR [Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic], 2011. Síť zdravotnických zařízení 2011 [Network of health establishments 2011]. Praha. ISBN 978-80-7472-004-8. Available at: http://www.uzis.cz/system/files/sitzz2011.pdf [Accessed: 2015-07-20].


Pre-Primary Education (Over 3 Years)

Assessment by teachers in the perspective of the Framework Educational Programmes – Methodology to support individualisation of education in nursery school education

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2007. Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV – Metodika na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy [Assessment by teachers in the perspective of the Framework Educational Programmes – Methodology to support individualisation of education in nursery school education]. Praha. ISBN 978-80-87000-10-6. Available at: www.nuv.cz/file/184_1_1/ [Accessed: 2015-07-20].

Decalogue for Parents of Pre-school Children MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2012. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. [online] Praha. Available at: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero+pro+rodi%C4%8De+d%C4%9Bt%C3%AD+p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%ADho+v%C4%9Bku  [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework Educational Programme for Preprimary Education

SMOLÍKOVÁ, K. et al., 2004. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [Framework Educational Programme for Preprimary Education]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 80-87000-00-5. Available at: http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Guidelines for a class educational programme

SMOLÍKOVÁ, K. et al., 2006 Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem mateřské školy [Framework Educational Programme for Preprimary Education]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. ISBN 80-87000-04-8. Available at: www.nuv.cz/file/185_1_1/ [Accessed: 2015-07-20].


Guidelines for methodology of English instruction in nursery schools

WATTS, S. et al., 2006. Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 80-87000-06-4.

 

Manual for the Development of School (Class) Educational Programme of Pre-primary School

SMOLÍKOVÁ, K. et al., 2005. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy [Manual for the Development of School (Class) Educational Programme of Pre-primary School]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 80-87000-01-3. Available at: http://www.rvp.cz/soubor/Manual_SVP.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Methodology of English instruction in nursery schools

WATTS, S. et al., 2006. Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole [Methodology of English instruction in nursery schools]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 80-87000-06-4.

 

Recommendation of Public Guardian of Rights on Execution of Rights for Just Treatment in Approach to Pre-primary Education

VARVAŘOVSKÝ, P., 2010. Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání [Recommendation of Public Guardian of Rights on Execution of Rights for Just Treatment in Approach to Pre-primary Education]. [pdf] Brno. Available at: http://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Doporuceni-skolky-orig.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Self-evaluation of Nursery Schools

SMOLÍKOVÁ, K., KUPCOVÁ, M., 2008. Autoevaluace mateřské školy: metodická příručka k vlastnímu hodnocení [Self-evaluation of Nursery Schools]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 978-80-87000-22-9. Available at: www.nuv.cz/file/186_1_1/ [Accessed: 2015-07-20].Single Structure Education

Foreign languages in the subjects for the second stage of basic schools and grades of multi-year secondary general schools

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ [National Institute for Education], 2012. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií [Foreign languages in the subjects for the second stage of basic schools and grades of multi-year secondary general schools]. [online] Praha. ISBN 978-80-87652-92-3. Available at: http://clil.nuv.cz/ [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework Educational Programme for Basic Art Education

BOŘEK, L. et al., 2010. Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání [Framework Educational Programme for Basic Art Education]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 978-80-87000-37-3. Available at: http://www.nuv.cz/file/176 [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework Educational Programme for Basic Education with Annexe Regulating Education of Pupils with Mental Disability

BRYCHNÁČOVÁ, E., ZAHRADNÍKOVÁ, J. et al., 2005. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením [Framework Educational Programme for Basic Education with Annexe Regulating Education of Pupils with Mental Disability]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 80-87000-02-1. Available at: http://www.nuv.cz/t/aktualne-platne-zneni-rvp-zv [Accessed: 2015-07-20].

 

A Manual for the Development of School Educational Programme of Basic Education

CHARALAMBIDIS, A. et al., 2005. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání [A Manual for the Development of School Educational Programme of Basic Education]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 80-87000-03-x. Available at: www.nuv.cz/file/188_1_1/ [Accessed: 2015-07-20].Upper Secondary Education

Analysis of School Educational Programmes – 2007

KOFROŇOVÁ, O., VOJTĚCH, J., 2008. Analýza školních vzdělávacích programů – 2007 [Analysis of School Educational Programmes – 2007] [pdf]. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání [National Institution of Technical and Vocational Education]. Available at: http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/Analyza_skolnich_vzdelavacich_programu.pdf [Accessed: 2015-07-20]. 

 

CLIL in education; how to include foreign languages in teaching

ŠMÍDOVÁ, T., TEJKALOVÁ, L. a VOJTKOVÁ, N., 2012. CLIL ve výuce: jak zapojit cizí jazyky do vyučování [CLIL in education; how to include foreign languages in instruction]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání [National Institute for Education]. ISBN 978-80-87652-57-2. Available at: http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/CLIL_ve_vyuce.pdf [Accessed: 2015-07-20].


Common European Framework of Reference for Languages

COUNCIL OF EUROPE, 2002. Společný evropský referenční rámec pro jazyky [Common European Framework of Reference for Languages]. Olomouc: Univerzita Palackého. Available at: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky [Accessed: 2015-07-20].

COUNCIL OF EUROPE, [2001]. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. [online] Strasbourg: Language Policy Unit. Available at: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp [Accessed: 2015-07-20].


Cross-curricular Themes in Education of Pupils of Vocational Schools 
SZEBESTOVÁ, Z. et al., 2012. Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl, Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie [Cross-curricular Themes in Education of Pupils of Vocational Schools Part 1, Citizen in a democratic society, Information and communication technologies]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání [National Institute for Education], 2012. ISBN 978-80-87063-89-7. Available at: www.nuov.cz/uploads/KURIKULUM/Prurezova_temata_1._dil.pdf [Accessed: 2016-01-13].


Cross-curricular Themes in Education of Pupils of Vocational Schools
SZEBESTOVÁ, Z. et al., 2012. Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol, 2. díl, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce [Cross-curricular Themes in Education of Pupils of Vocational Schools Part 2, People and the environment, People and the world of work]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání [National Institute for Education], 2012. ISBN 978-80-87063-39-2. Dostupné také z: www.nuov.cz/uploads/KURIKULUM/Prurezova_temata_2._dil.pdf [Accessed: 2016-01-13].


Curricular Reform and Development of Educational Programmes in Secondary Vocational Education

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ [National Institution of Technical and Vocational Education], 2006. Kurikulární reforma a tvorba vzdělávacích programů ve středním odborném vzdělávání [Curricular Reform and Development of Educational Programmes in Secondary Vocational Education]. Praha.


Framework Educational Programme for Bilingual Secondary General School - Pilot version

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2009. Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – Pilotní verze [Framework Educational Programme for Bilingual Secondary General School - Pilot version]. [pdf] Praha. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/RVP_DG_pilotni_verze_final_07082009.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework Educational Programme for eight-year conservatoires (the Dance field)

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2010. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Tanec [Framework Educational Programme for eight-year conservatoires (the Dance field)]. [online] Praha Available at: http://zpd.nuov.cz/RVP_4_vlna/RVP_8246M01_Tanec_8246P01_Tanec.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework Educational Programme for Secondary General Education

BALADA, J. et al., 2007. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G [Framework Educational Programme for Secondary General Education]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 978-80-87000-11-3. Available at: http://www.nuv.cz/file/159 [Accessed: 2015-07-20].

BALADA, J. et al., 2007. Framework Education Programme for Secondary General Education. Prague: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN: 978-80-87000-23-6. Available at: http://www.nuv.cz/file/161 [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework Educational Programme for Sports Training Secondary General School

BALADA, J. et al., 2007. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou: RVP GSP [Framework Educational Programme for Sports Training Secondary General School]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 978-80-87000-12-0. Available at: http://www.nuv.cz/file/160 [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework educational programmes for vocational upper secondary education

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ [National Institute for Education], © 2011–2015. Rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání [Framework educational programmes for vocational upper secondary education]. [online]. Available at: http://www.nuv.cz/t/ramcove-vzdelavaci-programy-podle-kategorii-oboru-vzdelani  [Accessed: 2015-08-26].

 

Framework Educational Programme 23-51-H/01 Mechanic

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2007. Rámcový vzdělávací program 23-51-H/01 Strojní mechanik [Framework Educational Programme 23-51-H/01 Mechanic]. [online] Praha. Available at: http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%202351H01%20Strojni%20mechanik.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework Educational Programme 26-41-M01 Electrotechnics

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2007. Rámcový vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika [Framework Educational Programme 26-41-M01 Electrotechnics]. [online] Praha. Available at: http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%202641M01%20Elektrotechnika.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Manual for the Development of School Educational Programmes of Secondary General Education

DOLEŽALOVÁ, O., 2007. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích [Manual for the Development of School Educational Programmes of Secondary General Education]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 978-80-87000-13-7. Available at: www.nuv.cz/file/163 [Accessed: 2015-07-20].

 

Methodology of the Development of School Educational Programmes for Vocational Secondary Education – „Střední Odborná Škola“ and „Střední Odborné Učiliště“

KAŠPAROVÁ, J., 2007. Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU: rámcové vzdělávací programy [Methodology of development of School Educational Programmes in Střední Odborná Škola and Střední Odborné Učiliště]. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání [National Institution of Technical and Vocational Education]. ISBN 978-80-85118-12-4. Available at: http://www.nuv.cz/file/260_1_1/ [Accessed: 2015-07-20].


Modular Developing of the School Education Programmes in Vocational Education
KAŠPAROVÁ, J. et al., 2012. Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. [Modular Developing of the School Education Programmes in Vocational Education], 2012. Praha: Národní ústav pro vzdělávání [National Institute for Education], 2012. ISBN 978-80-87063-92-7. Available at: http://www.nuov.cz/uploads/KURIKULUM/modularni_projektovani_skolnich_vz_nahled.pdf [Accessed: 2016-01-13].


Success of School Leavers on the Labour Market 2008

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ [National Institution of Technical and Vocational Education], 2009. Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2008 [Success of School Leavers on the Labour Market 2008]. Praha. ISBN 978-80-87063-21-7. Available at: http://www.nuov.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/Uplatneni_2008_komplet_s_obalkou.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

The unemployement of gradutes with upper secondary and tertiary professional education – 2014

ÚLOVEC, M. a VOJTĚCH, J., 2014. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014 [The unemployement of gradutes with upper secondary and tertiary professional education – 2014]. [pdf] Národní ústav pro vzdělávání [National Institute for Education]. Available at: http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/NZabs_duben2014_pro_www_fin.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Vocational Education and Training in the Czech Republic. Thematic Review

REFERNET, 2007. Vocational Education and Training in the Czech Republic. Thematic Review [Vocational Education and Training in the Czech Republic. Thematic Review]. [pdf] Praha. Available at: http://www.refernet.cz/sites/default/files/download/to_2007_english.pdf [Accessed: 2015-07-20].Tertiary Education

Study on Tertiary Education

ŠŤASTNÁ, V., ROSKOVEC, V., 2010. Studie o terciárním vzdělávání pro projekt NCP-EQF A4. [doc] [Study on tertiary education for the NCP-EQF A4 project.] Available at: www.nuov.cz/...EQF.../NCP/A4_10_12_21_Studie_o_terc_vzdelavani_uprav_FINAL.doc [Accessed: 2016-05-04].


Tertiary Professional Education

Tertiary professional schools on a crossroad. Analysis of situation and potential development of the tertiary professional education sector

KARPÍŠEK, M. et al., 2009. Vyšší odborné školy na rozcestí. Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání [Tertiary professional schools on a crossroad. Analysis of situation and potential development of the tertiary professional education sector]. [pdf] Praha: MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports]. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/akreditaceVOS/PK_AnalyzaVOSzprava0910.pdf [Accessed: 2015-07-20].


Higher Education

The Bologna Declaration

The Bologna Declaration, 1999. [pdf] Bologna. Available at: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Catalogue of Higher Education Institutions in the Czech Republic

CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN EDUCATION, 2014. Catalogue of Higher Education Institutions in the Czech Republic. [online] Praha. Available at: http://www.studyin.cz/products/catalogue-of-higher-education-institutions-in-the-czech-republic/ [Accessed: 2015-07-20].

 

The Education System of the Czech Republic

CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN EDUCATION, 2014. The Education System of the Czech Republic. [online] Praha. Available at: http://www.studyin.cz/products/the-education-system-of-the-czech-republic/ [Accessed: 2015-07-20].

 

Guide to Studing and Living in the Czech Republic

CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN EDUCATION, 2014. Guide to Studing and Living in the Czech Republic. [online] Praha. Available at: http://www.studyin.cz/products/guide-to-studying-and-living-in-the-czech-republic/ [Accessed: 2015-07-20].

 

National Research, Development and Inovation Policy of the Czech Republic for 2009–20015

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE [The Research and Development Council], 2009.Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009–2015 [National Research, Development and Inovation Policy of the Czech Republic for 2009–20015]. [pdf] Praha. Available at: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532844&ad=1&attid=680526 [Accessed: 2015-07-20].

 

National Qualification Framework for Tertiary Education of the Czech Republic

NANTL, J., ČERNÍKOVSKÝ, P. et al., 2011. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání České republiky. 1. díl, Národní deskriptory [National Qualification Framework for Tertiary Education of the Czech Republic]. Praha: MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports]. Available at: casajc.ff.cuni.cz/Documents/Pdf/NKF.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Strategic Framework of Hiher Education Policy

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2011. Strategický rámec vysokoškolské politiky [Strategic Framework of Hiher Education Policy]. [pdf] Praha. Available at: http://www.msmt.cz/file/15287 [Accessed: 2015-07-20].

 

Update of the National Research, Development and Innovation Policy of the Czech Republic for the period 2009–2015 with an outlook for 2020

VLÁDA ČR [Government of the Czech Republic], 2013. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 [Update of the National Research, Development and Innovation Policy of the Czech Republic for the period 2009–2015 with an outlook for 2020]. [online] Available at: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=682145&ad=1&attid=705455 [Accessed: 2015-07-20].Adult Education and Training

National Plan Supporting Positive Ageing for the period 2013–2017

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs], 2015. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 [National Plan Supporting Positive Ageing for the period 2013–2017]. [pdf] Available at: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20851/NAP_311214.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Strategy for Employment Policy until 2020

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs], 2014. Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 [Strategy for Employment Policy until 2020]. [pdf] Available at: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020/strategiepz2020.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

The Strategy of Digital Literacy of the Czech Republic for the period 2015–2020

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs], 2015. Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020 [The Strategy of Digital Literacy of the Czech Republic for the period 2015–2020]. [online] Available at: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf [Accessed: 2015-07-20].Quality Assurance

Annual Report on State and the Development of the Education in the Czech Republic in 2015

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2016. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2015 [Annual Report on State and the Development of the Education in the Czech Republic in 2015]. [pdf] Praha. ISBN 978-80-87601-37-2. Available at: www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1 [Accessed: 2016-10-28].

 

Pre-Primary to Upper Secondary Education

Annual Report of the Czech School Inspectorate for 2011/2012

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [Czech school inspectorate], 2012. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2011/2012 [Annual Report of the Czech School Inspectorate for 2011/2012]. [online] Praha. Available at: www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-CSI-za-skolni-rok-2011-2012 [Accessed: 2015-07-20].

 

Annual Report of the Czech School Inspectorate for 2012/2013

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [Czech school inspectorate], 2013. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2012/2013 [Annual Report of the Czech School Inspectorate for 2012/2013]. [online] Praha. Available at: http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-CSI-za-skolni-rok-2012-2013 [Accessed: 2015-07-20].

 

Annual Report of the Czech School Inspectorate for 2013/2014

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [Czech school inspectorate], 2014. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014 [Annual Report of the Czech School Inspectorate for 2013/2014]. [online] Praha. Available at: www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-Ceske-skolni-inspekce-za-skolni-rok [Accessed: 2015-07-20].


Annual Report of the Czech School Inspectorate for 2014/2015

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [Czech school inspectorate], 2015. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014 [Annual Report of the Czech School Inspectorate for 2014/2015]. [online] Praha. Available at: www.csicr.cz/en/Documents/Annual-Reports/Annual-Report-for-the-2014-2015-(Abstract) [Accessed: 2016-10-28].

 

Evaluation of the quality of basic education (self-evaluation tool for schools)

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [Czech school inspectorate], 2006. Hodnocení kvality základního vzdělávání (pomůcka pro vlastní hodnocení škol) [Evaluation of the quality of basic education (self-evaluation tool for schools)]. [online] Praha. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/vlastni_hodnoceni_skol.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Guide for self-assessment of the vocational education providers

MICHEK, S. et al., 2006. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání [Guide for self-assessment of the vocational education providers]. [online] Praha: Národní ústav odborného vzdělávání [National Institution of Technical and Vocational Education]. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/sebehodnoceni_poskytovatelu_OV.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Long-term Plan for Education and the Development of the Education System of the Czech Republic for 2011–2015

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2011. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011–2015 [Long-term Plan for Education and the Development of the Education System of the Czech Republic for 2011–2015]. [online] Praha. Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-1 [Accessed: 2015-07-20].

 

Long-term Plan for Education and the Development of the Education System of the Czech Republic (2015–2020)

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2015. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 [Long-term Plan for Education and the Development of the Education System of the Czech Republic (2015–2020)]. [online] Praha. Available at:
www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3 [Accessed: 2015-07-20].


International Surveys

Advancement of the Mathematical and Scientific Knowledge of Pupils at Fourteen. The International Study TIMSS Results Report

PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V., 2001. Posun ve znalostech čtrnáctiletých žáků v matematice a přírodních vědách: zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu TIMSS [Advancement of the Mathematical and Scientific Knowledge of Pupils at Fourteen. The International Study TIMSS Results Report]. Praha: Tauris. ISBN 80-211-0385-x.

 

International Reading Literacy Study and Its Realisation in the Czech Republic

STRAKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V., 1995. Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti a její realizace v České republice [International Reading Literacy Study and Its Realisation in the Czech Republic]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague].

 

Knowledge and Skills for Life. Reading, Mathematical and Scientific Literacy of Pupils at Fifteen in the OECD Countries

STRAKOVÁ, J., 2002. Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD [Knowledge and Skills for Life. Reading, Mathematical and Scientific Literacy of Pupils at Fifteen in the OECD Countries]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [Institute for Information on Education]. ISBN 80-211-0411-2.

 

Knowledge, Skills and Positions of Pupils at Fourteen in Civic Education. The International Study Report

KŘÍŽOVÁ, I., 2001. Znalosti, dovednosti a postoje čtrnáctiletých žáků v oblasti výchovy k občanství: zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu [Knowledge, Skills and Positions of Pupils at Fourteen in Civic Education. The International Study Report]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [Institute for Information on Education]. ISBN 80-211-0373-6.

 

Main PISA 2006 Results. Will pupils cope with science?

PALEČKOVÁ, J. et al., 2007. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006: Poradí si žáci s přírodními vědami? [Main PISA 2006 Results. Will pupils cope with science?]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [Institute for Information on Education]. ISBN 978-80-211-0541-6. Available at: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/PISA/PISA-2006/Hl-zjisteni-vyzkumu-PISA-2006-publikace.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Main PISA 2009 Results Praha: Do We Still know How to Read?

PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. and BASL, J., 2010. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009: Umíme ještě číst? [Main PISA 2009 Results Praha: Do We Still know How to Read?]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [Institute for Information on Education]. ISBN 978-80-211-0608-6. Available at: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/PISA/PISA-2009/narodni-zprava.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Results of the Czech Pupils in International Research 1995–2000

ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ [Institute for Information on Education], 2002. Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech 1995–2000 [Results of the Czech Pupils in International Research 1995–2000]. Praha. ISBN 80-211-0415-5. Available at: http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova/vyzkumy/vlachovice_07.doc [Accessed: 2015-07-20].

 

Study TIMSS 2007. Can Czech Pupils Bear Favourable Comparison in International?

TOMÁŠEK, V. et al., 2008.Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? [Study TIMSS 2007. Can Czech Pupils Bear Favourable Comparison in International?]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [Institute for Information on Education]. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/tiskove_zpravy/Vyzkum_TIMSS_2007.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Third International Mathematics and Science Study. Final Results of Pupils of 4 year of Basic School

STRAKOVÁ, J., PALEČKOVÁ, J. and TOMÁŠEK, V., 1997. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Souhrnné výsledky žáků 4. ročníků [Third International Mathematics and Science Study. Final Results of Pupils of 4 year of Basic School]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. Available at: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/140849 [Accessed: 2015-07-20].

 

Third International Mathematics and Science Study. Final Results of Pupils of 8 year of Second Stage of Basic School

STRAKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. and PALEČKOVÁ, J., 1996. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Souhrnné výsledky žáků 8. ročníků [Third International Mathematics and Science Study. Final Results of Pupils of 8 year of Second Stage of Basic School]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. Dostupné na: http://www.researchgate.net/publication/36841895_Tet_mezinrodn_vzkum_matematickho_a_prodovdnho_vzdlvn__souhrnn_vsledky_k_8._ronku [Accessed: 2015-07-20].

 

Third International Mathematics and Science Study. Final Results of Pupils in Final Secondary School Year

STRAKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. and PALEČKOVÁ, J., 1998. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání. Výsledky žáků posledních ročníků středních škol [Third International Mathematics and Science Study. Final Results of Pupils in Final Secondary School Year]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague].


Higher Education

Accreditation Commission Standards for assessment of applications for granting, expanding and extending accreditation of study programmes and their fields of study

AKREDITAČNÍ KOMISE [Accreditation Commission], 2003. Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů [Accreditation Commission Standards for assessment of applications for granting, expanding and extending accreditation of study programmes and their fields of study]. [pdf] Praha. Available at: www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/83/CZ_Standardy_pro_sp_2_2015.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Annual Report on State of Higher Education for 2011

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2011. Výroční zpráva o stavu vysokého školství za rok 2011 [Annual Report on State of Higher Education for 2011]. [online] Praha. Available at: www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyrocni-zprava-o-stavu-vysokeho-skolstvi-za-rok-2011 [Accessed: 2015-07-20].

 

Model Code of Ethics for Academic Staff of Higher Education Institutions

RADA VYSOKÝCH ŠKOL [Council of Higher Education Institutions], 2007. Vzorový Etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol [Model Code of Ethics for Academic Staff of Higher Education Institutions]. [online] Praha. Available at: http://www.radavs.cz/old/clanek.php?c=771&oblast=14&hledani=etický kodex [Accessed: 2015-07-20].

 

The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions for 2011–2015

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2010. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011–2015 [The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions for 2011–2015]. [pdf] Praha. Available at: www.msmt.cz/file/34919_1_1 [Accessed: 2015-07-20].

 

Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions (2016–2020)

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2015. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol (2016–2020) [Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions (2016–2020)]. [online] Praha. Available at: www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-vs-2016-2020.pdf [Accessed: 2016-02-03].

 

Updated Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions for 2013

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2012. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2013 [Updated Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions for 2013]. [online] Praha. Available at: http://www.msmt.cz/file/22341 [Accessed: 2015-07-20].Educational Support and Guidance

Information and guidance centres at higher education institutions in the Czech Republic

INFORMAČNĚ-PORADENSKÉ CENTRUM [Information and guidance centre], 2011. Univerzita Karlova v Praze [Charles University in Prague]. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České republice [Information and guidance centres at higher education institutions in the Czech Republic]. [Online]. Praha, updated by the Asociace vysokoškolských poradců [Association of university guidance counsellors] in 2013. Available at: http://www.asociacevsp.cz/adresar-vs [Accessed: 2015-07-20].


Special needs education

Creating of school educational programmes for special nursery schools (SEN nursery schools)

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2005. Tvorba ŠVP ve speciální mateřské škole [Creating of school educational programmes for special nursery schools (SEN nursery schools)]. [online] Available at: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/396/poznamky-k-tvorbe-skolniho-vzdelavaciho-programu-ve-specialni-materske-skole..html/ [Accessed: 2015-07-20].

 

Educational programme for the special schools for pupils with severe disabilities and preparatory stage for the special schools for pupils with severe disabilities „pomocná škola“ and preparatory stage of the „pomocná škola“

ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, I., 1997. Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy: [učební dokument] [Educational programme of the „pomocná škola“ and preparatory stage of the „pomocná škola“]. Praha: Septima. ISBN 80-7216-030-3.

 

Educational programme for the special schools for pupils with mild disabilities „zvláštní škola“

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], Vzdělávací program zvláštní školy [Educational programme of the „zvláštní škola“]. Praha: Septima. ISBN 80-7216-025-7.

 

Framework Educational Programme for Educational Field One-Year Practical School

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2009. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá [Framework Educational Programme for Educational Field One-Year Practical School]. [pdf] Praha. Available at: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_-PRS_-I.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework Educational Programme for Educational Field Special Basic School

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2008. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální [Framework Educational Programme for Educational Field Special Basic School]. Praha. ISBN 978-80-87000-25-0. Available at:  http://www.nuv.cz/file/134 [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework Educational Programme for Educational Field Two-Year Practical School

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2009. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá [Framework Educational Programme for Educational Field Two-Year Practical School]. [pdf] Praha. Available at: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PRS_-II.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

How to implement the educational content of the school educational programme for the preparatory stage of special basic school (SEN basic school)

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2010. Jak zpracovat vzdělávací obsah ŠVP přípravného stupně základní školy speciální [How to implement the educational content of the school educational programme for the preparatory stage of special basic school (SEN basic school)]. [online] Praha. Available at: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/10665/JAK-ZPRACOVAT-VZDELAVACI-OBSAH-VE-SKOLNIM-VZDELAVACIM-PROGRAMU-PRIPRAVNEHO-STUPNE-ZAKLADNI-SKOLY-SPECIALNI.html/ [Accessed: 2015-07-20].

 

Information of Ministry of Education, Youth and Sports to Establish Teacher Assistant for SEN Pupils

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2005. Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č. j. 14 453/2005-24 [Information of Ministry of Education, Youth and Sports to Establish Teacher Assistant for SEN Pupils]. [online] Available at: http://www.msmt.cz/ministerstvo/informace-msmt-k-zabezpeceni-vzdelavani-deti-zaku-a-studentu-se-specialunimi-vzdelavacimi-potrebami-s-podporou-asistence [Accessed: 2015-07-20].


Notes on the creation of a school education programme for preparatory classes (přípravné třídy)

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2007. Poznámky k tvorbě vzdělávací obsahu přípravných tříd ve ŠVP. [online] Praha. Available at: www.nuv.cz/file/182_1_1/ [Accessed: 2015-12-02]


Particularities of development of school educational programmes for preparatory classes of basic schools

SMOLÍKOVÁ, K. a ROKOSOVÁ, M., 2007. Specifika tvorby školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy základní školy [Particularities of development of school educational programmes for preparatory classes of basic schools]. [online] Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. Available at: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/8127/priloha_–_specifika_tvorby_svp_pro_pripravne_tridy_zs.doc [Accessed: 2015-07-20].

 

Rehabilitative programme for the special schools for pupils with severe disabilities „pomocná škola“

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2003. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy [Rehabilitative programme of the „pomocná škola“]. Available at: http://vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/Rehabilit.program.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Updated curricula of educational programmes for pupils with mental disability

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2005. Aktualizované učební plány vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením [Updated curricula of educational programmes for pupils with mental disability]. Available at: http://www.msmt.cz/Files/HTM/MTT_79ucebniplany.htm [Accessed: 2015-07-20].


Institutional education

Ministry of Education, Youth and Sports conceptual framework for the transformation of alternative educational care for endangered children in school facilities for the performance of institutional or protective education and preventative educational care

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2009. Rámcová koncepce MŠMT ČR v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči [Ministry of Education, Youth and Sports conceptual framework for the transformation of alternative educational care for endangered children in school facilities for the performance of institutional or protective education and preventative educational care]. [pdf] Praha. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/Skupina_6/Odbor_61/Instititucionalni_vychova/Ramcova_koncepce_institucionalni_vychova_2009.pdf [Accessed: 2015-07-20].


Foreigners and minorities

Updated Policy for Integration of Immigrants – Mutual Respect
MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs], 2016. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu. [pdf] Available at: http://www.mvcr.cz/soubor/aktualizovana-kic-a-postup-pri-realizaci-usneseni-vlady-cr-c-26.aspx  2016-06-27.


Boards for National Minorities in the Context of Actual Needs

Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, Úřad vlády ČR [Secretariat of the Government Council for National Minorities, The Office of the Government of the Czech Republic], 2009. Výbory pro národnostní menšiny v kontextu aktuálních potřeb. Informační a metodický průvodce. Praha. ISBN 978-80-7440-013-1. Available at: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/vydavatelstvi/vydane-publikace/vybory-pro-narodnostni-mensiny-v-kontextu-aktualnich-potreb-79192/  [Accessed: 2016-07-19].